Blog

28.12.2022

Адвокатські запити: практика Придніпровського районного суду м. Черкаси

Справа № 711/6429/22

Номер провадження 3/711/2407/22

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м. Черкаси

Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Комплєктова Т.О., розглянувши матеріали, які надійшли з Ради адвокатів Київської області, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , працюючого директором ДП Черкаський облавтодор ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», м. Черкаси, бульв. Шевченка, 389, ІПН в матеріалах справи відсутній,

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,-

ВСТАНОВИВ:

07.09.2022 для отримання інформації, з метою надання правничої допомоги, у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат Діденко А.О. звернувся з адвокатським запитом від 07.09.2022 до ДП Черкаський облавтодор ВАТ «ДАК Автомобільні дороги Украхїни».

Відповідно до офіційного сайту “Укрпошта” (http://ukrposhta.ua/ru/vidslidkuvati-forma-poshuku) уповноважена особаДП Черкаський облавтодор ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України»отримала адвокатський запит – 12.09.2022. Таким чином, останнім днем строку для надання відповіді на адвокатський запит було – 16.09.2022.

На час складання протоколу адвокат Діденко А.О. відповіді на адвокатський запит від директораДП Черкаський облавтодор ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» ОСОБА_1 – не отримав.

Таким чином, директор ДП Черкаський облавтодор ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» ОСОБА_1 вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5ст. 212-3 КУпАП.

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, з клопотанням про відкладення розгляду справи не звертався.

Статтею 268КУпАП непередбачена обов`язковаучасть особи,яка притягаєтьсядо адміністративноївідповідальності заст.212-3КУпАП,а тому,для забезпеченнярозгляду справиу межахстроку накладенняадміністративного стягнення,суд вважаєза можливерозглянути справубез участі ОСОБА_1 .

До початку судового засідання ОСОБА_1 подав заперечення щодо протоколу про адміністративне правопорушення, мотивуючи його наступним. Дійсно, на адресу ДП «Черкаський облавтодор» 12.09.2022 надійшов адвокатський запит адвоката Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «АРІО» № б/н від 06.09.2022. Відповідний запит було розглянуто та надано у строки, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідь, а саме: лист щодо розгляду адвокатського запиту від 14.09.2022 № 709/11. Про надання адвокату відповіді Рада адвокатів Київської області була повідомлена листом від 07.11.2022 № 781/11. Проте, зазначені обставини останнім не висвітлені в мотивувальній частині протоколу, що в свою чергу унеможливлює у повній мірі відтворення об`єктивних обставин по зазначеному у протоколі факту. Відповідь надана своєчасно (14.09.2022), а саме в термін п`ять робочих днів з моменту отримання запиту, адже запит адвоката був отриманий 12.09.2022, що підтверджується витягом з журналу реєстрації вихідної кореспонденції по ДП «Черкаський облавтодор». У відповіді також було повідомлено, що інформація стосовно заробітної плати працівників підприємства є конфіденційною, оскільки належить до персональних даних про фізичну особу та може бути поширена виключно за згодою такої особи, або за зверненням самої особи. Також повідомлено, що відповідна інформація може бути надана підприємством на вимогу суду. Що стосується контракту, укладеного між ОСОБА_2 та АТ «ДАК Автомобільні дроги України», то додано, що ДП «Черкаський облавтодор» не є розпорядником даної інформації, а тому за даною інформацією адвокату необхідно було звернутися до АТ «ДАК Автомобільні дороги України» за адресою: 02000, м. Київ, вул. Антоновича, 51. Таким чином, відповідь на запит адвоката була надана у порядку та строки, визначені ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Просить провадження по справі закрити, у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

Дослідивши письмові матеріали справи та заперечення ОСОБА_1 щодо протоколу суддя вважає, що в його діях наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, а саме несвоєчасне надання інформації у відповідь на адвокатський запит, відповідно доЗакону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Вина ОСОБА_1 у вчиненніадміністративного правопорушення,підтверджується матеріаламиадміністративної справи,а саме:зверненням адвокатаДіденка А.О.про притягненнядо адмінвідповідальностіу частиніненадання інформаціїна адвокатськийзапит від 28.09.2022; копією адвокатського запиту від 06.09.2022; копією квитанції про надсилання рекомендованого листа від 07.09.2022; трекінгом перевірки статусу відстеження листа; копією довідки від 11.03.2022; додатковими поясненнями адвоката Діденка А.О. від 12.10.2022; відповіддю АТ «ДАК Автомобільні дороги України» від 08.08.2022 № 2/17-10/1288; листом Ради адвокатів Київської області від 25.10.2022; копією квитанції про відправку рекомендованого листа від 26.10.2022; листом ДП «Черкаський облавтодор» від 07.11.2022 № 781/11; поясненнями до звернення про притягнення до адміністративної відповідальності за ненадання інформації на адвокатський запит від 22.11.2022; довідкою від 18.11.2022.

Згідно із статтею 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують та обтяжують відповідальність, чи заподіяно матеріальну шкоду, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ч. 5ст. 212-3 КУпАПпередбачена відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно доЗакону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, за що передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до ч. 2.ст. 24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Згідно ч. 3ст. 24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 30 січня 2020 року у справі “Намазов проти Азербайджану” (CASE of Namazov v. Azerbaijan (application no. 74354/13)) зазначив, що належне функціонування судів було б неможливим без відносин, заснованих на довірі та взаємоповазі між різними учасниками правосуддя (див. Bono v. France, N 29024/11, § 51, 15 грудня 2015, та Ottan v. France, N 41841/12, § 72, 19 квітня 2018). Особливий статус адвокатів надає їм центральне місце в здійсненні правосуддя як посередникам між громадськістю та судами.

Судом встановлено, що 06.09.2022 адвокат Діденко А.О. в інтересах ОСОБА_2 звернувся з адвокатським запитом до ДП «Черкаський облавтодор АТ «ДАК Автомобільні дороги України», який був направлений 07.09.2022 року, про що свідчить квитанція про відправлення рекомендованого листа.

Відповідно до офіційного сайту “Укрпошта” уповноважена особаДП «Черкаський облавтодор АТ «ДАК Автомобільні дороги України»отримала адвокатський запит – 12.09.2022. Тобто, останнім днем строку надання відповіді на адвокатський запит був 16.09.2022 року.

Разом з тим, у передбачений законом строк відповідь на адвокатський запит ОСОБА_3 від 06.09.2022 директором ДП «Черкаський облавтодор АТ «ДАК Автомобільні дороги України» ОСОБА_1 не надана.

Разом з запереченнями на протокол про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності, він надав лист-відповідь від 14.09.2022 № 709/11 щодо розгляду адвокатського запиту та копію журналу реєстрації вихідної кореспонденції по ДП «Черкаський облавтодор», з якого вбачається, що 14.09.2022 в журналі зареєстрована відповідь АО «Юридична фірма «Аріо» за № 709/1, але підтверджуючі документи про відправку цього листа відсутні.

Що стосується повноти відповіді на запит адвоката, то інформація про заробітну плату та інші виплати працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування є інформацією про фізичну особу. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 (справа № 1-9/2012) така інформація не є конфіденційною, оскільки стосується здійснення посадових чи службових обов`язків особою, яка займає посаду, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Це підтверджується також положеннями декількох законів. Закон України «Про доступ до публічної інформації» забороняє обмежувати доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами. Заробітна плата та інші виплати (премії, матеріальна допомога тощо) посадовим та службовим особам є витратами з бюджету. Згідно із внесеною зміною до статті 6 Закону, не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатку до цього Закону.

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» також забороняє відносити до інформації з обмеженим доступом відомості про розміри і види оплати праці зазначених осіб. Закон України «Про оплату праці» дозволяє надавати відомості про оплату праці іншим особам, коли це передбачено законодавством.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян», якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об`єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п`яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз`ясненнями.

Об`єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 212-3 КУпАПвиражається у неправомірній відмові в наданні інформації, несвоєчасному або неповному наданні інформації, наданні інформації, що не відповідає дійсності, у відповіді на адвокатський запит відповідно доЗакону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Тому, суддя розглядає справу в межах диспозиції частини 5 ст. 212-3 КУпАП відповідно складеного протоколу, а саме за несвоєчасне надання інформації у відповідь на адвокатський запит.

Директор ДП «Черкаський облавтодор» ОСОБА_1 порушив гарантованест. 24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”професійне право адвоката Діденка А.О.

У відповідності зіст. 11 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, адвокат зобов`язується сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно доКонституції Україниі законів України, з відповідальністю виконувати покладені на нього обов`язки.

Статтею 23 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”передбачено, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняютьсяКонституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема, забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності.

Відповідно до ч. 1, 5ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Враховуючи викладене, суддя вважає, що вина ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, доведена.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують відповідальність ОСОБА_1 суддя не вбачає.

З урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, ступеня його вини, відсутності обставин, які пом`якшують та обтяжують відповідальність ОСОБА_1 , суддя вважає за необхідне накласти на останнього адміністративне стягнення у вигляді штрафу, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, яке буде достатнім для його виховання в дусі додержання законів України, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як ним самим, так і іншими особами.

На підставі ст. 40-1 КУпАП з ОСОБА_1 на користь держави підлягає стягненню судовий збір у розмірі 496 грн. 20 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 212-3, 280,283,284 КУпАП,-

ПОСТАНОВИВ:

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі двадцяти п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 425 (чотириста двадцять п`ять) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 496,20 грн.

Відповідно доположень ч.1 ст.307 КУпАП штраф має бути сплачений не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Положенняч. 2 ст. 308 КУпАП передбачають, що у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУпАП та зазначеного у постанові про стягнення штрафу.

Строк пред`явлення постанови до виконання – протягом трьох місяців з моменту її винесення.

Постанова набирає законної сили після закінчення десятиденного строку її оскарження.

Постанова може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду через Придніпровський районний суд м.Черкаси протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя: Т. О. Комплєктова

Судова практика (адмінпротоколи)