Адвокатські запити: практика Шевченківського районного суду міста Києва

31.01.2022

Адвокатські запити: практика Шевченківського районного суду міста Києва

Справа № 761/43411/21
 
Провадження № 3/761/587/2022
 
ПОСТАНОВА
 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
11 січня 2022 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Антонюк Марина Станіславівна, за участі секретаря судового засідання – Тарасенка В.В., потерпілого ОСОБА_1 , захисника – Янкового М.В., розглянувши адміністративний матеріал, який надійшов з Ради адвокатів Київської області Національної асоціації адвокатів України, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», РНОКПП НОМЕР_1 ,
 
за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,
 
В С Т А Н О В И Л А:
 
Директор ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» ОСОБА_2 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 212-3 КУпАП за наступних обставин.
 
Так, 04.10.2021 року адвокат Купенко М.С., звернувся з адвокатським запитом до директора ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» ОСОБА_2 .
 
Відповідно до ч.2 ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» керівники підприємств, установ, організацій, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.
 
Відповідно до офіційного сайту «Укрпошта» (http://ukrposhta.ua/ru/vidslidkuvati-forma-poshuku) уповноважена особа ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» отримала адвокатський запит – 06.10.2021. Таким чином, останнім днем строку для надання відповіді на адвокатський запит було – 12.10.2021 року.
 
На час складання протоколу адвокат Купенко М.С. відповіді на адвокатський запит від директора ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» ОСОБА_2 – не отримав.
 
Таким чином, в діях директора ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» ОСОБА_2 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП, а саме – несвоєчасне надання інформації на адвокатський запит.
 
Крім того, 30.11.2021 року Уповноваженим Радою адвокатів Київської області щодо складання та підписання протоколів про адміністративне правопорушення, членом Ради адвокатів Київської області Лішневським І.Г. складено протокол про адміністративне правопорушення серія КС №00312 відносно директора ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» ОСОБА_2 , зі змісту якого вбачається наступне.
 
Так, 11.10.2021 року адвокат Купенко М.С., звернувся з адвокатським запитом до директора ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» ОСОБА_2 .
 
Відповідно до ч.2 ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» керівники підприємств, установ, організацій, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.
 
Відповідно до офіційного сайту «Укрпошта» (http://ukrposhta.ua/ru/vidslidkuvati-forma-poshuku) уповноважена особа товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» отримала адвокатський запит – 12.10.2021. Таким чином, останнім днем строку для надання відповіді на адвокатський запит було – 18.10.2021 року.
 
На час складання протоколу адвокат Купенко М.С. відповіді на адвокатський запит від директора ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» ОСОБА_2 – не отримав.
 
Таким чином, Уповноважений Ради адвокатів Київської області щодо складання та підписання протоколів про адміністративне правопорушення, член Ради адвокатів Київської області Лішневський І.Г., вважає, що в діях директора ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» ОСОБА_2 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП, а саме – несвоєчасне надання інформації на адвокатський запит.
 
На неодноразові виклики до суду ОСОБА_2 не з`явився, повідомлявся про розгляд справи завчасно та належним чином. Разом з тим, в судове засідання з`явився захисник особи, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, Янковий М.В. , який в судовому засіданні не заперечував щодо проведення судового засідання без участі особи, стосовно якої складено протокол. Приймаючи до уваги наведене, а також те, що участь особи при розгляді справ за ст. 212-3 КУпАП не є обов`язковою, суддя вважає можливим розглянути справу за відсутності ОСОБА_2 .
 
В суді захисник Янковий М.В. просив закрити провадження за відсутності складу адміністративного правопорушення з мотивів викладених в письмових клопотаннях. На підтвердження своїх доводів вказав, що між ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» і ОСОБА_4 існує близько 60 договорів, з приводу яких з останньою та її адвокатом Купенком М.С. здійснюється активне листування. Просив звернути увагу, що запити від адвоката Купенка М.С. надходять до Товариства без опису вкладення, що утруднює їх ідентифікацію. Провівши аналіз документообороту ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» встановлено, що обидва запити адвоката Купенка М.С. надійшли 13.10.2021 року. Строк для надання відповіді на такі запити закінчується 21.10.2021 року і він був дотриманий. Звертав увагу на те, що наявність поштової квитанції не підтверджує який саме документ був надісланий. Також вважає, що Рада адвокатів Київської області не мала відповідних повноважень на складання протоколів за зверненнями адвоката Купенка М.С., оскільки робоче місце останнього знаходиться у м. Києві. Також послався на те, що при складанні адміністративних протоколів було порушено права ОСОБА_2 , оскільки він не був присутнім під час складання протоколу і не мав можливості надати свої пояснення. Документальних підтверджень факту отримання обох запитів, щодо яких складено вказані адміністративні протоколи, саме 13 жовтня 2021 року немає.
 
Потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що ним було подано два запити для отримання документів для здійснення захисту ОСОБА_4 , проте відповіді на запити у встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» строки він не отримав. В подальшому 20.10.2021 року він отримав лист від ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», фактично у відповідь на обидва запити, але інформації не надано. У своїй відповіді Товариство повідомило, що запитувані документи мають бути у клієнта. Повідомив, що в Єдиному реєстрі адвокатів України зазначено про те, що він є адвокатом, який обліковується в Раді адвокатів Київської області, сплачував щорічні внески також до Ради адвокатів Київської області, а тому звернувся із запитом саме до вказаної Ради.
 
Дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення у їх сукупності, заслухавши пояснення потерпілого та клопотання захисника суд дійшов до наступного висновку.
 
Відповідно до ч. 5 ст.212-3 КУпАП правопорушенням є неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, за що передбачено адміністративну відповідальність.
 
Відповідно до ч. 2. ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.
 
Згідно ч.3 ст.24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.
 
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 30 січня 2020 року у справі «Намазов проти Азербайджану» (CASE of Namazov v. Azerbaijan (аpplication no. 74354/13)) зазначив, що належне функціонування судів було б неможливим без відносин, заснованих на довірі та взаємоповазі між різними учасниками правосуддя (див. Bono v. France, № 29024/11, § 51, 15 грудня 2015, та Ottan v. France, № 41841/12, § 72, 19 квітня 2018). Особливий статус адвокатів надає їм центральне місце в здійсненні правосуддя як посередникам між громадськістю та судами.
 
Судом встановлено, що 04.10.2021 року адвокат Купенко М.С. в інтересах ОСОБА_4 звернувся з адвокатським запитом за вих.№1 до директора ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» ОСОБА_2 .
 
Відповідно до офіційного сайту «Укрпошта» уповноважена особа ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» отримала вказаний адвокатський запит 06.10.2021.
 
Разом з тим у передбачений законом строк відповідь на адвокатський запит ОСОБА_1 за вих.№1 від 04.10.2021 директором ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» ОСОБА_2 не надана.
 
При цьому суд не враховує доводи захисника про те, що адвокатський запит ОСОБА_1 вих.№1 від 04.10.2021 року було отримано ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» 12.10.2021 року, оскільки жодних підтверджень на обґрунтування цих доводів захисником не надано, натомість в матеріалах провадження містяться підтвердження отримання адвокатського запиту адвоката Купенка М.С. вих.№1 від 04.10.2021 року ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» 06.10.2021 року
 
Принцип змагальності не створює для суду обов`язок вважати доведеною та встановленою обставину, про яку стверджує сторона. Таку обставину треба доказувати таким чином аби реалізувати стандарт більшої переконливості, за яким висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається вірогіднішим ніж протилежний. Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, приділивши особливу увагу наявності письмових підтверджень отриманню адвокатського запиту ОСОБА_1 вих.№1 від 04.10.2021 року ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», суддя доходить до переконання, що такий запит було отримано 06 жовтня 2021 року.
 
Серед долучених до клопотання захисника Янкового М.В. за вхідним номером 121092 про закриття проваджених матеріалів містяться підтвердження про направлення листа 21.10.2021 року. Враховуючи, що в судовому засіданні потерпілий підтвердив, що в ньому фактично містилась відповідь на адвокатський запит вих.№1 від 04.10.2021 року, суддя приходить до висновку, що відповідь на адвокатський запит ОСОБА_1 вих.№1 від 04.10.2021 року було направлено з порушенням строку визначеного ч.2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 
Також, в матеріалах справи містяться підтвердження отримання уповноваженою особою ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» листів від Ради адвокатів Київської області Національної асоціації адвокатів України від 11.11.2021 року за вих. №1557/0/2-21 та №8554/0/2-21 в яких було викладено суть правопорушень, роз`яснено права, повідомлено про час та місце складання протоколу, та надано можливість надати свої пояснення. Таким чином суд відхиляє твердження захисника про порушення ст. 268 КУпАП
 
Відповідно до п.2 розділу ІІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення рішення про складання протоколу про адміністративне правопорушення приймається після проведення перевірки, за умови відповідності адвокатського запиту, заяви (звернення) та доданих до неї матеріалів Закону. Перевірка може складатися з направлення письмових чи усних звернень до заявника та особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання додаткових пояснень.
 
Суд бере до уваги той факт, що листами від Ради адвокатів Київської області Національної асоціації адвокатів України від 11.11.2021 року за вих. №1557/0/2-21 та №8554/0/2-21 підтверджується направлення письмових звернень до особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання додаткових пояснень та надання їй розумного строку для надання таких пояснень.
 
Відповідно до п.7 розділу ІІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення зміст протоколу повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 256 КУпАП, та оформляється згідно з додатком 1 до цього Порядку. Уповноважена особа зазначає у протоколі всю наявну інформацію, що ідентифікує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності.
 
В протоколі про адміністративне правопорушення серії КС №00313 від 30.11.2021 року зазначено прізвище, ім`я, по батькові особи стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, місце роботи та посаду, крім того вказано, що дату та місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця проживання встановити не вдалося.
 
Враховуючи вищезазначене, суд відхиляє доводи захисника про порушення Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення під час складання протоколів про адміністративне правопорушення.
 
Відповідно до п.3 розділу ІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині порушення права на інформацію, порушується за заявами адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за адресою основного робочого місця адвоката (куди адвокатом сплачено щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування), місцезнаходженням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати.
 
Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному реєстрі адвокатів Купенко М.С. є адвокатом, який обліковується в Раді адвокатів Київської області. В судовому засіданні потерпілий підтвердив вказані обставини та повідомив, що сплачує щорічні внески також до Ради адвокатів Київської області.
 
Таким чином суд доходить до висновку, що заяви захисника Янкового М.В. про те, що протокол про адміністративне правопорушення складено не уповноваженим органом, є такими, що не відповідають дійсності.
 
Згідно з ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Разом з тим, чинним законодавством не передбачено обов`язку направляти адвокатські запити обов`язково із описом вкладення.
 
Виходячи зі змісту клопотань за вхідними номерами 121092 та 121277 від захисника Янкового М.В. в інтересах ОСОБА_2 в яких він просив закрити провадження за відсутності події і складу правопорушення, а також беручи до уваги той факт, що в цих клопотаннях окремо визнаються як факт отримання адвокатського запиту від 04.10.2021 року, так і факт отримання адвокатського запиту від 11.10.2021 року, суд доходить до висновку про недоведеність захисником аргументу щодо неможливості ідентифікувати адвокатські запити ОСОБА_1 за вих. №1 від 04.10.2021 року та за вих. №1 від 11.10.2021 року.
 
Враховуючи наведене, суд дійшов висновку що ОСОБА_2 своїми діями, які виразилися у несвоєчасному наданні інформації у відповідь на адвокатський запит, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 212-3 КУпАП.
 
Відповідно до ст. 245 КУпАП, завданням провадження в справах про адміністративне правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що спричиняють вчиненню адміністративний правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі додержання законів, зміцнення законності.
 
Вирішуючи питання про накладення адміністративного стягнення, судом враховується характер вчиненого правопорушення та його наслідки, особу правопорушника, його відношення до скоєного, яке полягає у невизнанні вини, майновий стан останнього, який не можна вважати скрутним.
 
Обставин, що пом`якшують чи обтяжують відповідальність ОСОБА_2 судом не встановлено.
 
Таким чином, враховуючи наведене приходжу до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_2 адміністративного стягнення у виді штрафу в межах, визначених санкцією ч.5 ст. 212-3 КУпАП, а саме в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такий вид та розмір стягнення на переконання суду не є завідомо непомірним та сприятиме виконанню завдань Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
В порядку, визначеному ст. 401 КУпАП та п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» вважаю за необхідне стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір в сумі 496 грн., 20 коп.
 
При розгляді питання про вчинення ОСОБА_2 адміністративного правопорушення за ч.5 ст. 212-3 КУпАП за епізодом надання інформації на адвокатський запит №1 від 11.10.2021 згідно протоколу про адміністративне правопорушення серія КС №00312 судом встановлено наступне.
 
В матеріалах провадження містяться підтвердження про отримання ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» адвокатського запиту ОСОБА_1 від 11.10.2021 року за вих. №1 12 жовтня 2021 року.
 
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 1191-р «Про перенесення робочих днів у 2021 році» з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня – Різдва Христового, 24 серпня – Дня незалежності України та 14 жовтня – Дня захисника України рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій (крім органів Пенсійного фонду України, акціонерного товариства “Укрпошта”, Державної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким установлено п`ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2021 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з п`ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п`ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.
 
В матеріалах справи міститься копія наказу Директора Товариства №57 від 01.10.2021 року «Про графік роботи підприємства у жовтні 2021 року» згідно з яким робочий день 15.10.2021 року був перенесений на 23.10.2021 року.
 
Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України святковим днем є зокрема 14 жовтня – День захисників і захисниць України.
 
Таким чином, останнім днем для надання відповіді на адвокатський запит ОСОБА_1 вих. №1 від 11.10.2021 року було 21.10.2021 року.
 
Серед долучених до клопотання захисника Янкового М.В. за вхідним номером 121277 про закриття проваджених матеріалів містяться підтвердження про направлення листа 21.10.2021 року. Враховуючи, що в судовому засіданні потерпілий підтвердив, що в ньому фактично містилась відповідь на адвокатський запит вих.№1 від 11.10.2021 року, суддя приходить до висновку, що відповідь на адвокатський запит ОСОБА_1 вих.№1 від 11.10.2021 року було направлено вчасно з дотриманням встановлених ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» строків.
 
Відповідно до ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, зокрема, у разі відсутності складу адміністративного правопорушення.
 
Викладені обставини свідчать про відсутність порушень ОСОБА_2 положень ст.24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та відсутність складу правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП стосовно ненадання відповіді на адвокатський запит ОСОБА_1 за вих. №1 від 11.10.2021 року, а тому в цій частині провадження у справі підлягає закриттю за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.
 
Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.ст. 7, 212-3, 245, 247, 251, 256, 268, 280, 283, 284 КУпАП, суддя
 
П О С Т А Н О В И Л А:
 
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , визнати винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 212-3 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 (чотириста двадцять п`ять) грн. 00 коп., на користь держави.
 
Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір в сумі 496 (чотириста дев`яносто шість) грн. 20 коп.
 
Роз`яснити ОСОБА_2 , що штраф має бути сплачений не пізніше як через п`ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови – не пізніше як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.
 
У разі несплати правопорушником штрафу в вищезазначений строк, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом. У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та витрати на облік зазначених правопорушень.
 
Зобов`язати відділ державної виконавчої служби повідомити про виконання постанови шляхом повернення останньої на адресу суду з відміткою про її виконання.
 
Закрити провадження у справі в частині притягнення ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , до адміністративної відповідальності за ч.5 ст.212-3 КУпАП, за епізодом надання інформації на адвокатський запит №1 від 11.10.2021 – за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.
 
Постанова набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.
 
Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення. Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва.
 
Строк пред`явлення постанови до виконання три місяці з дня набрання постановою законної сили.
 
Суддя Шевченківського районного суду міста Києва
М.С. Антонюк
Судова практика (адмінпротоколи)