Адвокатський запит: практика Бориспільського міськрайсуду Київської області

06.12.2022

Адвокатський запит: практика Бориспільського міськрайсуду Київської області

Справа № 359/4985/22

Провадження № 3/359/2588/2022

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2022 м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячий Ю.В., розглянувши адміністративний матеріал, що надійшов від Уповноваженого Ради адвокатів Київської області, про притягнення до адміністративної відповідальності до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого на посаді голови правління ПАТ «Авіакомпанія Авіалінії України», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , за ч.5 за ст. 212-3 КУпАП,

в с т а н о в и в:

З даних протоколу про адміністративне правопорушення серія КС № 00077 від 01.08.2022 слідує, що ОСОБА_1 перебуваючи на посаді голови правління ПАТ «Авіакомпанія Авіалінії України », вчинив правопорушення, передбаченеч.5 ст. 212-3 КУпАП, що проявилося у неповній відповіді на адвокатський запит адвоката Мельниченко В.С. від 29.12.2021 р., відповідно до ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

У судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав та просив суворо не карати.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що ОСОБА_1 дійсно вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.5ст.212-3 КУпАП, виходячи з наступного.

Згідно зіст.9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно дост.251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до положень ч. 5ст. 212-3 КУпАП, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п`яти до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з положеннями ч. 1ст. 24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, адвокатський запит-письмове звернення адвоката до органу державної влади,органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Як встановлено судом, 25.01.2022 головою правління ПАТ «Авіакомпанія Авіалінії України», було отримано запит адвоката Мельниченко В.С. від 29.12.2021.

25.01.2022 року адвокатом Мельниченко В.С. було отримано відповідь на адвокатський запит від 29.12.2021 року, яким було надано не повну відповідь на адвокатський запит адвоката Мельниченко В.С.

Згідно з ч.2 ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», органи державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким направлено адвокатський запит, зобов`язаніне пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститьсяінформація з обмеженим доступом.

Таким чином, в судому засідання знайшли підтвердження обставини, викладені в протоколі про адміністративне правопорушення серії КС №00077 від 01.08.2022 р., щодо не надання повної відповіді на адвокатський запит від 29.12.2021.

Крім того, вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП, підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії КС № 00077 від 01.08.2022 р (а.с.3); копією листа ради адвокатів Київської області (а.с.5-6); копією ордера про надання правової допомоги від 29.12.2021 (а.с.7); копією свідоцтва № 21/2534 про право на заняття адвокатською діяльністю (а.с.8); копією адвокатського запиту від 29.12.2021р. (а.с.10-12); копією відповіді на запит від 25.01.2022 (а.с.18-19);

Встановлюючи наявністьчи відсутністьадміністративного правопорушенняв діяхособи,щодо якоїскладено протокол,та даючиоцінку фактичнимданим,наявним вматеріалах справи,за своїмвнутрішнім переконанням,що ґрунтуєтьсяна всебічному,повному іоб`єктивному дослідженнівсіх обставинсправи вїх сукупності,вважаю,що вина ОСОБА_2 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП, повністю доводиться дослідженими в судовому засіданні доказами.

Відповідно до ст. 33 КУпАП при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність.

Відповідно до ст. 22 КУпАП України при малозначності вчиненого правопорушення орган, уповноважений вирішувати справу, може звільнити правопорушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги особу порушника, відсутність обтяжуючих обставин, суд дійшов висновку, що ОСОБА_1 можливо звільнити від адміністративної відповідальності, оголосивши останньому усне зауваження.

Таким чином, провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст.212-3 ч.5, 245, 278 КУпАП, судддя

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч.5 ст. 212-3 КУпАП та звільнити його від адміністративної відповідальності, оголосивши останньому усне зауваження.

Провадження усправі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1  по притягненню останнього до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП – закрити.

Судовий збір віднести за рахунок держави.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Бориспільський міськрайонний суд на протязі десяти днів з дня її винесення.

Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови і може бути пред`явлена до виконання протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Суддя   Ю.В. Кабанячий

Судова практика (адмінпротоколи)