Адвокатський запит: практика Рокитнянського райсуду Київської області

06.12.2022

Адвокатський запит: практика Рокитнянського райсуду Київської області

Справа № 375/924/22

Провадження № 3/375/666/22

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року смт Рокитне

Суддя Рокитнянського районного суду Київської області Чорненька О.І., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, які надійшли від Ради адвокатів Київської області Національної асоціації Адвокатів України про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1 , дата народження суду не відомо, реєстраційний номер облікової картки платника податків суду не відомо, працюючої начальником Рокитнянського відділу державної виконавчої служби у Білоцерківському районі Київської області Центрального мсіжрегіонального управління Міністрерства юстиції (м. Київ), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ч. 5 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

В С Т А Н О В И В:

05.07.2022 для отримання інформації, з метою надання правничої допомоги, відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” адвокат Капустін В.В. звернувся з адвокатським запитом № 18 до начальника Рокитнянського відділу державної виконавчої служби у Білоцерківському районі Київської області Центрального мсіжрегіонального управління Міністрерства юстиції (м. Київ) Красуцької Наталії Василівни.

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” керівники підприємств, установ, організацій, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Згідно з інформацією з офіційного сайту АТ “Укрпошта” уповноважена особа Рокитнянського відділу державної виконавчої служби у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністрерства юстиції (м. Київ) отримала адвокатський запит 07.07.2022.

Листом від 18.07.2022 № 8100 за підписом начальника Рокитнянського відділу державної виконавчої служби у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністрерства юстиції (м. Київ), ОСОБА_1 було надано несвоєчасну відповідь на адвокатський запит адвоката Капустіна В.В.

Таким чином у діях начальника Рокитнянського відділу державної виконавчої служби у Білоцерківському районі Київської області Центрального мсіжрегіонального управління Міністрерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_1 наявний склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, а саме – несвоєчасне надання інформації на адвокатський запит.

Судовий розгляд адміністративної справи було призначено на 11 годину 21 жовтня 2022 року.

Однак, 20 жовтня 2022 року до суду надійшла заява ОСОБА_1 про перенесення розгляду справи у зв`язку з необхідністю ознайомлення з матеріалами адміністративної справи.

З огляду на викладене, судовий розгляд адміністративної справи було перенесено на 11 годину 40 хвилин 26 жовтня 2022 року.

21 жовтня 2022 року ОСОБА_1 подано до суду клопотання про закриття адмінстративної справи у зв`язку з відсутнітю події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 212-3 КУпАП. Клопотання обгрунтовано тим, що відповідь на запит адвоката Капустіна В.В., нею було надано у визначений законом п`ятиденний термін.

26 жовтня 2022 року ОСОБА_1 подала заяву про перенесення розгляду адміністративної справи у зв`язку з необхідністю надання доказів до матеріалів справи.

Судовий розгляд адміністративної справи було перенесено на 08 годину 40 хвилин 31 жовтня 2022 року.

31 жовтня 2022 року ОСОБА_1 подано клопотання про приєднання до матеріалів адміністративної справи витягу з поштового реєстру Рокитнянського відділення поштового зв`язку за 07.07.2022.

Відповідно до зазначеного витягу, поштове відправлення № 0911900516013 отримано відповідальною особою відділу ОСОБА_2 08.07.2022, що підтверджується її особистим підписом у зазначеному витязі.

В судовомузасіданні ОСОБА_1 пояснила,що запитадвоката КапустінаВ.В.,надійшов до Рокитнянського відділу державної виконавчої служби у Білоцерківському районі Київської області Центрального мсіжрегіонального управління Міністрерства юстиції (м. Київ) 11 липня 2022 року та був зареєстрований документознавцем відділу у журналі реєстрації загальної вхідної кореспонденції відділу за вхідним номером 1680 від 11.07.2022 та був переданий їй на розгляд 12.07.2022. Дата і номер реєстрації запиту підтверджується відповідним записом у журналі реєстрації загальної вхідної кореспонденції відділу.

Відповідь на вказаний адвокатський запит нею було підготовлено 18.07.2022, тобто, в останній, п`ятий робочий день, строку, визначеного чинним законодавством на надання відповіді на адвокатський запит, та передано документознавцю відділу для реєстрації та направлення за належністю.

Таким чином у її діях відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 212-3 КупАП, оскільки відповідь на адвокатський запит була підготовлена вчасно, упродовж визначеного законодавством п`ятиденного строку.

А тому просить закрити справу про адміністративне правопорушення у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

Пояснення ОСОБА_1 щодо своєчасного надання відповіді на адвокатський запит оцінюються судом критично з таких підстав.

Під час розгляду матеріалів адміністративної справи ОСОБА_1 доведено факт надходження запиту у відділ саме 08.07.2022, а не 07.07.2022, як зазначено у протоколі про адміністративне правопорушення.

Так, датою надходження документа, відправленого поштовим зв`язком, до установи є його отримання відповідальною особою у відділенні чи уповноваженої особи пошти.

У матеріалах справи наявна інформація про отримання відповідальним працівником відділу поштового відправлення № 0911900516013 (запит адвоката Капустіна В.В.) 08 липня 2022 року, що припадало на п`ятницю.

Відповідно до правил ведення діловодства документ, якій надійшов до установи має бути зареєстрований у день його надходження. У випадку надходження документа у кінці робочого дня, він може бути зареєстрований наступного робочого дня.

Однак, суд критично оцінює пояснення ОСОБА_1 щодо надання відповіді на адвокатський запит у визначений законом строк, оскільки враховуючи, що запит від адвоката установою було отримано 08.07.2022 а не 07.07.2022, як зазначено в протоколі про адміністративне правопорушення та у трекінгу поштових відправлень, то відповідь на вказаний запит мала бути надана вкрайній строк 15.07.2022, натомість датована відповідь 18 липня 2022 року, а на електронну адресу адвоката Капустіна В.В. надійшла лише о 14:19 21 липня 2022 року (п`ятниця).

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Таким, чином оскільки відповідь на запит адвоката Капустіна В.В. була передана йому засобами електронного зв`язку шляхом відправлення на його офіційну електронну адресу лише 21 липня 2022 року, суд вважає доведеним факт порушення ОСОБА_1 п`ятиденного строку на надання відповіді на адвокатський запит.

Відповідно до статті 245 КУпАП завданням провадження у справах про адміністративне правопорушення є своєчасне, повне, всебічне з`ясування обставин по справі.

Згідно з вимогами статті 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до статті 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Адміністративним правопорушенням відповідно до частини 5 статті 212-3 КУпАП, визнається неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Частиною 1 статті 9 КУпАП визначено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, знайшла своє повне підтвердження в суді та доводиться наступними доказами:

  • протоколом про адміністративне правопорушення серії КС № 00090 від 17.08.2022 за ч.5 ст. 212-3 КУпАП, в якому зафіксовано факт несвоєчасного надання інформації на адвокатський запит від 05.05.2022 року № 18, який не підписаний особою, яка притягається до адміністративної відповідальності відсутній;
  • скаргою адвоката Капустіна В.В. від 25.07.2022 №20;
  • копією адвокатського запиту адвоката Капустіна В.В. від 05.07.2022 № 18;
  • трекінгом відстеження поштового відправлення № 0911900516013, відповідно до якого зазначене поштове відправлення вручене адресату особисто 07.07.2022;
  • витягом з поштового реєстру Рокитнянського відділення поштового зв`язку за 07.07.2022, відповідно до якого поштове відправлення № 0911900516013 отримано відповідальною особою відділу ОСОБА_2 08.07.2022, що підтверджується її особистим підписом у зазначеному витязі;
  • копією відповіді начальника Рокитнянського відділу державної виконавчої служби у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Красуцької Н.В. від 18.07.2022 №8100;
  • скріншотом офіційної електронної адреси адвоката Капустіна В.В., відповідно до якого відповідь на адвокатський запит надійшла на його електронну адресу 21.07.2022;
  • листом голови Ради адвокатів Київської області від 01.08.2022 про розгляд заяви адвоката Капустіна В.В. щодо складення протоколу про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 ;
  • поясненнями, наданими ОСОБА_1 голові Ради адвокатів Київської області з додатком від 05.08.2022.

Зазначені докази у розумінні статті 251 КУпАП України суд визнає належними, допустимими та такими, які повністю доводять вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 212-3 КУпАП, за обставин, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення серії КС № 00090 від 17.08.2021.

Разом з тим, частиною 1 статті 33 КУпАП передбачено, що стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України.

Статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено строки накладення адміністративного стягнення.

Так, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частинах третій – п`ятій цієї статті.

Відповідно до вимог пункту 7 статті 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у випадку закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

З огляду на викладене та враховуючи, що на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення минуло більше ніж три місяці з дня вчинення правопорушення, суддя доходить висновку що вказане адміністративне провадження підлягає закритту у зв`язку із закінченням строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Відповідно до статті 40-1 КУпАП судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

Керуючись ст.ст. 38, 40-1, ч.5 ст. 212-3, п.7 ст. 247, 268, 284, Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя, –

П О С Т А Н О В И В:

Визнати ОСОБА_1 , працюючу начальником Рокитнянського відділу державної виконавчої служби у Білоцерківському районі Київської області Центрального мсіжрегіонального управління Міністрерства юстиції (м. Київ), проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Закрити адміністративне провадження стосовно ОСОБА_1 за фактом вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв`язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови шляхом подачі апеляційної скарги до Київського апеляційного суду через Рокитнянський районний суд Київської області.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Строк пред`явлення постанови до виконання три місяці.

Суддя Олена ЧОРНЕНЬКА

 

Судова практика (адмінпротоколи)