АРМА надало роз’яснення щодо адвокатських запитів у сфері виявлення та розшуку активів

20.01.2023

АРМА надало роз’яснення щодо адвокатських запитів у сфері виявлення та розшуку активів

АРМА регулярно отримує адвокатські запити, які стосуються не лише інтересів власників арештованих активів, переданих в управління Агентства, але й котрі пов’язані з виявленням та розшуком активів. Оскільки більшість таких звернень містять типові питання, АРМА вирішило надати загальні роз’яснення щодо можливостей та повноважень АРМА під час їх розгляду.

 

1. Адвокат особи, визнаної потерпілою у кримінальному провадженні, просить здійснити виявлення та розшук активів підозрюваного.

Відповідно до Закону про АРМА, Нацагентство вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів виключно на виконання звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури (в особі їх керівників), судів, слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).

2. Адвокат особи – фігуранта кримінального провадження просить надати інформацію, чи вживались АРМА заходи з виявлення та розшуку активів, власником яких є його клієнт.

Відповідно до вимог КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Крім того, відомості, що містять дані досудового розслідування, інші відомості, зазначені у зверненнях компетентних органів щодо виявлення та/або розшуку активів, що надійшли до АРМА та стали відомі під час здійснення Агентством своїх повноважень, віднесено до переліку відомостей, що становлять службову інформацію згідно наказу Нацагентства.

Відомості, які дозволяють ідентифікувати особу – фігуранта кримінального провадження, є обов’язковим реквізитом звернення щодо виявлення та розшуку активів, яке надійшло на розгляд АРМА.

3. Адвокат особи – учасника кримінального провадження – просить надати інформацію, копії документів, що є або можуть бути у розпорядженні АРМА за результатами вжитих заходів з виявлення та розшуку активів.

Задля дотримання мети, визначеної кримінально-процесуальним законодавством в частині нерозголошення відомостей досудового розслідування, інформація та матеріали щодо результатів проведених дій, спрямованих на розшук та виявлення активів, згідно яких можливо прямо або опосередковано ідентифікувати осіб, зазначених у зверненнях правоохоронців, віднесено до переліку відомостей, що становлять службову інформацію в АРМА.

4. Адвокат підсанкційної особи, щодо якої рішенням РНБО застосовано санкцію у вигляді блокування активів просить надати інформацію, копії документів, пов’язані з виявленням та розшуком АРМА активів його клієнта.

З метою реалізації положень Закону України «Про санкції» та забезпечення залучення АРМА до виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО, видано спільний наказ Міністерства юстиції України та АРМА, яким затверджено Порядок надання АРМА інформації на запити Мін’юсту.

Крім того, якщо зазначені у запитах правоохоронців відомості не вказані в Законі України «Про державну таємницю», вони, як зазначалося, віднесені до службової інформації.

Обмеження доступу до інформації, пов’язаної з виявленням та розшуком АРМА активів підсанкційних осіб, здійснюється виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, а також для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, оскільки розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам. Водночас шкода від оприлюднення АРМА відповідної інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні, оскільки породжує можливість приховування підсанкційною особою активів з метою уникнення застосування санкції у вигляді їх стягнення в дохід держави.

Таким чином, Законом України «Про інформацію» встановлено, що службова інформація є інформацією з обмеженим доступом. Відповідно до вимог Закону про АРМА, Голові Нацагентства та його заступникам, посадовим і службовим особам АРМА забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Також запитувана адвокатом інформація, отримана під час здійснення кримінального провадження, надається йому виключно в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

Джерело

Юридичні новини України