Фінмоніторинг: коли адвокат повинен подавати Мін’юсту звіти

27.12.2023

Фінмоніторинг: коли адвокат повинен подавати Мін’юсту звіти

Адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання стають спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу лише при супроводі ними певних операцій. Відтак, вони мають забезпечити організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Відповідні положення містить Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Йдеться про виключний перелік операцій, визначений п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону:

 • купівля-продаж нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
 • купівля-продаж суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
 • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
 • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
 • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
 • створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Встановлені законом процедури зобов’язують виявляти підозрілі фінансові операції клієнтів та повідомляти про них Державній службі фінансового моніторингу України. Таким чином, держава запобігає використанню послуг адвоката його клієнтами при проведенні злочинних фінансових операцій.

Водночас, слід враховувати, що адвокат, бюро та об’єднання згідно з ч. 3 ст. 10 закону не зобов’язані виконувати обов’язки встановлені законодавством про фінмоніторинг у випадках:

 • надання послуг щодо захисту клієнта;
 • якщо особа має статус адвоката, однак працює за трудовим договором на підприємстві, установі, організації на посаді юрисконсульта (окрім ситуації, коли особа укладає договір про надання правової допомоги зі своїм роботодавцем як адвокат);
 • представництва інтересів клієнта у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів;
 • надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

Під час виконання обов’язків суб’єкта первинного фінмоніторингу адвокат має застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи при цьому оновлені Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджені Наказом Мінфіну від 28.12.2022 року.

При оцінці ризиків адвокатам потрібно аналізувати такі критерії:

 1. за типом клієнта;
 2. пов’язані з географічним розташуванням держави проживання (перебування, реєстрації) клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів;
 3. за типом (видом) послуги (продукту) та за способом (каналом) надання чи отримання послуги (продукту).

Адвокатському бюро або об’єднанню відповідно до вимог ст. 9 Закону потрібно призначити відповідального працівника та розробити внутрішні документи з питань фінмоніторингу — Правила та Програму, де детально врегулювати порядок виконання обов’язків згідно з законодавством про фінмоніторинг. Якщо адвокат здійснює адвокатську діяльність індивідуально, саме ці вимоги закону його не стосуються.

Докладніше про все це можна дізнатися, переглянувши вебінар «Фінансовий моніторинг під час здійснення адвокатської діяльності через призму рішень РАУ».

Державне регулювання у цій сфері та нагляд за діяльністю адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів здійснюється Міністерством юстиції України. 16 червня 2023 року Кабміном було затверджено Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації (постанова №662).

Відповідно до цього Порядку та іншого законодавства про фінмоніторинг адвокати, бюро та об’єднання зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) у порядку, встановленому Мін’юстом, на запит Мін’юста достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання адвокатами, АБ та АО вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та необхідні Мін’юсту для здійснення ним нагляду.

Також потрібно мати на увазі, що 17 червня 2022 року Мін’юст видало наказ №2522/5 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством юстиції України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким було затверджено форму звітності N 1-фінмон (річна) та Інструкцію щодо заповнення та подання цієї форми звітності.

Докладні рекомендації щодо заповнення та подання цієї форми звітності N 1-фінмон адвокатами, бюро та об’єднаннями, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, містить інформаційний лист, затверджений Радою адвокатів України під час засідання 15 грудня 2023 року.

Матеріал підготував заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій

Джерело

Новини партнерів та ЗМІ