КГС ВС роз’яснив порядок розгляду одночасно поданих заяв кредиторів про відкриття провадження у справі про банкрутство

01.09.2022

КГС ВС роз’яснив порядок розгляду одночасно поданих заяв кредиторів про відкриття провадження у справі про банкрутство

Господарський суд Луганської області ухвалою, яку постановою Східного апеляційного господарського суду залишено без змін, зокрема, відкрив провадження у справі про банкрутство ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», визнав вимоги ініціюючого кредитора ТОВ «Ерідіус», ввів процедуру розпорядження майном боржника, призначив розпорядника майна, постановив розглянути грошові вимоги кредитора MARGIT HOLDINGS LIMITED (Компанія «Маргіт Холдінгс Лімітед») до боржника, що містяться в приєднаних до матеріалів справи заявах, у попередньому засіданні суду в порядку, передбаченому ст. 47 КУзПБ.

ВС у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС зазначені судові рішення залишив без змін, зробивши такі висновки.

Ініціюючий кредитор, який першим подав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, у разі обґрунтованості такої заяви має легітимні очікування щодо призначення арбітражного керуючого, який зазначений у його заяві, що прямо узгоджується з нормами п. 2-1 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ.

Ураховуючи приписи абз. 1 ч. 3 ст. 34, ч. 8 ст. 39 КУзПБ, можна стверджувати, що ініціюючий кредитор, який першим подав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в разі обґрунтованості такої заяви має легітимні очікування щодо того, що в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство будуть зазначені його кредиторські вимоги з визначенням їх розміру.

Одночасний розгляд заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство, передбачений ч. 4 ст. 39 КУзПБ, полягає в тому, що в разі коли до проведення підготовчого засідання до господарського суду від різних кредиторів надійшло декілька заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо того самого боржника, господарський суд у підготовчому засіданні розглядає заяву, яка надійшла першою, і лише після встановлення необґрунтованості (необхідності повернення без розгляду) першої заяви розглядає по суті наступні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Наведене свідчить про те, що приписи ч. 5 ст. 38, ч. 4 ст. 39 КУзПБ визначають порядок дій господарського суду в підготовчому засіданні, на розгляді якого перебувають декілька заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо того самого боржника, які надійшли від різних кредиторів, за умови, що одна із заяв (яка подана першою) повертається без розгляду.

Приписи ст. 38 КУзПБ не визначають підставою повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство обставину обґрунтованості раніше поданої заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство до заяв, які подані пізніше.

Оскільки заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, які подані пізніше, не підлягають розгляду по суті в підготовчому засіданні у зв’язку з обґрунтованістю раніше поданої заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, а також відповідно до ч. 1 ст. 38 КУзПБ вони не можуть бути повернуті без розгляду, в них зазначаються на виконання вимог абз. 1 ч. 3 ст. 34 КУзПБ відомості про розмір вимог кредитора до боржника, то для дотримання приписів ч. 2 ст. 47 КУзПБ слід призначати до розгляду в попередньому засіданні грошові вимоги кредиторів до боржника, що містяться в приєднаних до матеріалів справи заявах про відкриття провадження у справі про банкрутство, які надійшли пізніше.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 6 липня 2022 року у справі № 913/288/21 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/105458876.

Юридичні новини України