Копію адвокатського свідоцтва у кримінальному процесі посвідчувати не потрібно (ВС/ККС у справі № 991/4814/20 від 07.10.2020)

04.01.2021

Копію адвокатського свідоцтва у кримінальному процесі посвідчувати не потрібно (ВС/ККС у справі № 991/4814/20 від 07.10.2020)

Фабула судового акту: Останнім часом з боку адвокатської спільноти на адресу суддів Вищого антикорупційного суду лунають численні звинувачення щодо істотних порушень прав адвокатів при розгляді справ даним судом, які фактично нівелюють роль адвокатів як захисників. Так, голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова висловила наступну позицію: «Те, що ми бачимо елементи інквізіційного процесу замість змагального, свідчить про те, що ВАКС не є спеціалізованим судом, а є спеціальним судом, тому що він діє за процедурою, яка не передбачена Конституцією і законом». Важко не погодитись із такою позицією керівника органів адвокатського самоврядування України адже прикладів нахабного порушення прав адвокатів з боку ВАКС дуже і дуже багато.

Яскравим прикладом таких порушень є випадок, який описано у запропонованому до уваги читачів судовому рішенні. У даній справі адвокатом в інтересах свого підзахисного було подано апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яку апеляційною палатою ВАКС було повернуто. Підставами для такого рішення стало те, що скаргу подано особою, яка не має права її подавати, оскільки до неї не було долучено належно завіреної копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю через відсутність на ній напису «Згідно з оригіналом», а також не вказано посади та не поставлено підпису, ініціалів, прізвища особи, яка її завірює, і дати її завірення. Однак, Касаційний кримінальний суд з такими висновками суддів Вищого антикорупційного суду не погодився і у своїй постанові зазначив наступне.

За положеннями ч. 1 ст. 50 КПК України, повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються: свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Одночасно відповідно до ч. 2 ст. 50 КПК України встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред`явлення захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні не допускається.

Наведене свідчить про те, що відсутність на копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю напису «Згідно з оригіналом», посади, підпису, ініціалів, прізвища особи, яка її завірює, і дати її завірення не свідчить про те, що захисник не мав права на подання апеляційної скарги в інтересах свого підзахисного.

 

7 жовтня 2020 року

м. Київ

справа № 991/4814/20

провадження № 51-3096 км 20

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого Стороженка С.О.,

суддів Бородія В.М., Єремейчука С.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Крохмаль В.В.,

захисника Харченка І.Є.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянув касаційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_1 – адвоката Харченка І.Є. на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 червня 2020 року про повернення його апеляційної скарги.

Зміст оскарженого судового рішення і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини

Вищий антикорупційний суд ухвалою від 17 червня 2020 року відмовив у задоволенні клопотання детектива і застосував до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі – КК), запобіжний захід у вигляді застави – 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 6 095 800 грн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалою від 22 червня 2020 року повернула апеляційну скаргу захисника Харченка І.Є. на зазначену ухвалу Вищого антикорупційного суду.

Вимоги та узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу

У касаційній скарзі захисник Харченко І.Є.стверджує про істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, просить скасувати ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 червня 2020 року та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції. На обґрунтування своїх доводів зазначає, що апеляційний суд, безпідставно посилаючись на ч. 1 ст. 399 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), повернув його апеляційну скаргу, оскільки постановлення такого рішення не передбачено на стадії перевірки ухвали слідчого судді. Ця норма закону може бути застосована до апеляційних скарг, поданих на судові рішення, визначені частинами 1, 3 ст. 392 КПК, а у разі оскарження судових рішень, передбачених ч. 3 ст. 392 (ухвали слідчого судді), підлягає застосуванню спеціальна норма – ст. 422 КПК. Також вказує, що апеляційний суд необґрунтовано повернув його скаргу з тих підстав, що до неї не було долучено документи, які підтверджували його повноваження на здійснення захисту підозрюваного ОСОБА_1 , інтереси якого він захищав і у Вищому антикорупційному суді. Вважає, що цим було порушено його право на справедливий суд та доступ до правосуддя.

Позиції учасників судового провадження

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_1 – адвокат Харченко І.Є. підтримав свою касаційну скаргу.

Прокурору було належним чином повідомлено про час та місце касаційного розгляду матеріалів кримінального провадження за касаційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_1 – адвоката Харченка І.Є., проте в судове засідання він не з`явився, що не перешкоджає розгляду справи. Клопотань про відкладення такого розгляду не надходило.

Мотиви Суду

Статтею 438 КПК передбачено, що підставами для скасування або зміни судових рішень судом касаційної інстанції є істотне порушення кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого.

Відповідно до вимог ст. 412 КПК істотними є такі порушення вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Положеннями ст. 370 КПК встановлено, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Проте ухвала апеляційного суду про повернення апеляційної скарги захисника Харченка І.Є. цим вимогам закону не відповідає.

Як убачається з матеріалів провадження, Вищий антикорупційний суд ухвалою від 17 червня 2020 року відмовив у задоволенні клопотання детектива і застосував до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави.

Не погодившись із зазначеною ухвалою, захисник Харченко І.Є. оскаржив її в апеляційному порядку. Для підтвердження своїх повноважень на здійснення захисту підозрюваного ОСОБА_1 до апеляційної скарги захисник долучив копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордеру на надання правової допомоги.

Право особи на апеляційне оскарження спрямоване насамперед на реалізацію гарантованого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд. Забезпечення такого права є однією з важливих гарантій ухвалення правосудного рішення у кримінальному провадженні.

За змістом ст. 24 КПК кожному гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод, законних інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 396 КПК встановлено, що якщо апеляційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, то до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 50 КПК, повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються: 1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Також згідно із ч. 2 ст. 50 КПК встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред`явлення захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні не допускається.

Наведене узгоджується з висновком, викладеним у постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 18 листопада 2019 року у справі № 51-9792 кмо 18 (справа № 648/3629/17).

Повертаючи апеляційну скаргу Харченка І.Є. , апеляційний суд дійшов висновку про те, що її подано особою, яка не має права її подавати, оскільки до неї не було долучено належно завіреної копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю через відсутність на ній напису «Згідно з оригіналом», а також не вказано посади та не поставлено підпису, ініціалів, прізвища особи, яка її завірює, і дати її завірення.

Однак відсутність на копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю цих даних не свідчить про те, що захисник Харченко І.Є. не мав права на подання апеляційної скарги в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 . Крім того, Харченко І.Є. здійснював повноваження захисника цього підозрюваного під час розгляду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про застосування запобіжного заходу щодо нього у Вищому антикорупційному суді.

Таким чином, ухвалюючи рішення про повернення апеляційної скарги захисника, апеляційний суд не врахував вимог процесуального закону та дійшов неправильного висновку про наявність підстав для її повернення.

Також у ст. 392 КПК наведено перелік судових рішень, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, до яких відносяться й ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом, порядок перевірки в апеляційному порядку яких визначено спеціальною нормою – ст. 422 КПК.

Отже, Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду допущено істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, яке відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 438 КПК є підставою для скасування судового рішення та призначення нового розгляду в суді апеляційної інстанції.

Враховуючи викладене, касаційна скарга захисника підлягає задоволенню, а ухвала суду апеляційної інстанції – скасуванню із призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції.

Під час нового розгляду в суді апеляційної інстанції необхідно врахувати наведене, апеляційний розгляд здійснити відповідно до вимог КПК та постановити законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення.

Керуючись статтями 433434436438441442 КПК, Верховний Суд

ухвалив:

Касаційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_1 – адвоката Харченка І.Є. задовольнити.

Ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 червня 2020 року про повернення апеляційної скарги захисника Харченка І.Є. скасувати і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Джерело: protocol.ua
Юридичні новини України