Огляд судової практики ККС ВС щодо вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні

26.05.2022

Огляд судової практики ККС ВС щодо вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні

Верховний Суд опублікував Огляд судової практики ККС ВС щодо вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Огляд судової практики ККС ВС щодо вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні здійснено на підставі опрацювання судових рішень, внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень, починаючи з січня 2018 року, закінчуючи лютим 2022 року.

При цьому ККС ВС звернув увагу на кримінально-правові та кримінальні процесуальні проблеми вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні, обумовлені застосуванням положень законодавства про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та про страхування під час розгляду кримінального провадження, а також на особливості стягнення процесуальних витрат та інші процесуальні питання при вирішенні цивільного позову.

Зокрема, в огляді вміщено правові позиції ККС ВС, що розкривають питання:

  • співвідношення суми відшкодування за цивільним позовом у кримінальному провадженні та розміру завданої злочином шкоди, що вказаний в обвинуваченні;
  • вирішення цивільного позову при звільненні особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України та закритті кримінального провадження;
  • оцінки обставин, які суд враховує при визначенні розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілому, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості;
  • порядку застосування положень Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у кримінальному судочинстві.

 

Огляд вміщує й інші актуальні правові позиції щодо вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Юридичні новини України