Помічник адвоката

Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту.
Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і законодавства про працю. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката.
 
Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України.
Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в адвоката з діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. Помічником адвоката не може бути особа, яка:
1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;
2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення.
 

Зверніть увагу!

 

При Вищій школі адвокатури НААУ слід пройти обов’язковий Спеціальний курс-інструктаж введення в професію помічника адвоката

Спеціальний курс-інструктаж введення в професію помічника адвоката містить 7 модулів, що ґрунтуються на окремих темах. Кожен із модулів-підрозділів має наступну структуру: відеоматеріали, текстові матеріали та документи, які несуть роль доповнення до відеоматеріалів, а також тестове і практичне завдання. Тестове завдання перевіряється системою автоматично, тоді як практичне потребує професійного огляду від викладача та займає деякий час на перевірку. Час проходження спеціального курсу-інструктажу введення в професію помічника адвоката необмежений і залежить від індивідуальних можливостей учня. Проходження курсу відбувається у режимі онлайн та в зручний час. Після проходження курсу видається сертифікат, який надсилається на електронну пошту протягом доби. Дані вносяться в реєстр осіб, які пройшли Спеціальний курс-інструктаж введення в професію помічника адвоката, що вказаний на сайті Вищої школи адвокатури (за посиланням)

Реквізити для оплати послуг з виготовлення посвідчень помічника адвоката

Сума до сплати 100,00 грн

ТОВ «ЕМ ДЖИ ПРИНТ» 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1

р\р UA273006140000026009500238702

Банк   ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

МФО 300614

Код ЄДРПОУ 38705940

Сума: 100.00 грн.

Призначення платежу: за виготовлення посвідчення помічника адвоката України (П.І.Б. адвоката) для ________________________(П.І.Б. помічника адвоката) Київської області

 
Щодо внесення відомостей про помічника адвоката до ЄРАУ, то слід сплатити 3250,00 грн за наступними реквізитами

 

Отримувач платежу: РАДА АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ: 38536488

МФО банку: 351005

Поточний рахунок (IBAN) UA503510050000026002433498800

Назва банку: АТ «УкрСиббанк»

Валюта рахунку – ГРН

3250,00 грн

Призначення платежу: за внесення відомостей про помічника адвоката _________________ (П.І.Б  адвоката)

Увага: платником за цими реквізитами є адвокат, а не помічник (!)

 
 
Нижче подаємо шаблон заяви на внесення відомостей про помічника адвоката
 

              Голові Ради адвокатів Київської області Бойку П.А.

              04080, Київ, вул. Фрунзе,15

Від адвоката  ___________________________________

_______________________________________________

СВІДОЦТВО  № _________ від____________________

Видано ________________________________________

Помічник   _____________________________________

              Тел. ____________________________

 

Заява

 

Прошу доповнити відомості Єдиного реєстру адвокатів України даними про помічника адвоката та видати посвідчення помічника адвоката ____________________________________________________________________.

Додатки:

1. Письмова згода помічника адвоката на оприлюднення на офіційному веб-сайті unba.org.ua його персональних даних і на проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей;

2. Нотаріально посвідчена копія документа державного зразка, що підтверджує здобуття помічником адвоката повної вищої освіти за наступними спеціальностями: «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право»;

3. Документ встановленої форми  про відсутність судимості (не пізніше 3 міс. строку давності, рахуючи від дати подання документів);

4. Довідка медичної установи про стан здоров'я помічника адвоката (медична довідка про  проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма №122-2/о) ;

5. Копія паспорта помічника адвоката;

6. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, за винятком випадків, коли особа відмовилася від отримання такого номеру через релігійні переконання;

7. Завірена копія трудової книжки (за місцем роботи) з записом про прийняття на роботу особи в якості помічника адвоката із зазначенням прізвища, імені, по-батькові адвоката, помічником якого така особа прийнята на роботу;

8. В разі зміни прізвища потрібно подати нотаріально завірені копії відповідних документів, які фіксують факт змін (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розлучення, довідка з РАГС тощо); 

9. Копія наказу про прийняття на роботу в адвокатське бюро, адвокатське об’єднання помічника адвоката з зазначенням прізвища, імені, по батькові адвоката, помічником якого така особа прийнята на роботу;

10. Трудовий договір (контракт) (оригінал для огляду) та його копія, а також повідомлення територіальних органів Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу за формою, встановленою в додатку до Постанови КМУ від 17.06.2015 року №413 (для адвокатів, що здійснюють свою діяльність індивідуально);

11. Автобіографія помічника адвоката.

12. 3 (три) фотографії помічника адвоката, розміром 3 см на 4 см та на електронному носії;

13. копія квитанції або платіжного доручення з відміткою банківської установи про здійснення оплати за посвідчення помічника адвоката;

14. копія квитанції або платіжного доручення з відміткою банківської установи про сплату внеску за внесення відомостей стосовно помічника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України.

15. Сертифікат про проходження Спеціального курсу-інструктажу введення в професію помічника адвоката (при Вищій школі адвокатури).

 

«__»_______ 20___ року                                                                             _______________     

 

Усі документи та копії надаються в оригіналі, а також у цифровому форматі (на флешці чи на диску), відскановані (кольоровий скан) та збережені у форматі pdf (ОДНИМ ФАЙЛОМ).

 

Вимоги до файлу з фотографією
 

Технічні вимоги:
a. Формат файлу: JPEG
b. Розмір файлу: не більше 250 Кбайт
c. Розмір фотографії: 3 на 4 сантиметри
d. Назва файлу: ПрізвищеІм’яПобатькові_foto (приклад: ІвановІванІванович_foto.jpg)
e. Зміст: 1) на фотографії мають бути зображені обличчя повністю, шия та плечі; 2) фон – білий; 3) фотографія має бути зроблена протягом останніх шести місяців; 4) на фото мають бути відсутні будь-які сторонні предмети
f. Фотографія має бути кольоровою.
 
Вимоги до якості:
• У файлі має бути збережена фотографія, а не відскановане зображення самої фотографії;
• Обличчя на фотокартці має бути добре освітленим;
• Особа, що фотографується, має бути вдягнена у одяг темного кольору, бажано діловий костюм;
• Фотографія має бути зроблена без сонцезахисних окулярів; окуляри не повинні мати затемнені лінзи, бажано щоб були відсутні будь-які світлові ефекти; рамка окулярів не повинна прикривати очі;
• Фотографія має бути зроблена без головного убору або інших предметів, що прикривають голову, окрім головних уборів, що носять релігійний характер;