Передача зведеного виконавчого провадження до іншого органу ДВС

10.01.2022

Передача зведеного виконавчого провадження до іншого органу ДВС

Порядок, умови та обставини передачі зведеного виконавчого провадження до іншого органу Державної виконавчої служби.

Двадцять першого липня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках справи №580/591/20, адміністративне провадження №К/9901/27397/20 (ЄДРСРУ №98463293) досліджував питання щодо передачі зведеного виконавчого провадження до іншого органу ДВС. Відповідно до статті 1 Закону №1404- VIII виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі — рішення) є сукупністю дій визначених у цьому законі органів й осіб, спрямованих на примусове виконання рішень, і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим законом, іншими законами й нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього закону, а також рішеннями, які відповідно до цього закону підлягають примусовому виконанню.
 
Механізм об’єднання та приєднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження регламентований статтею 30 Закону №1404-VIII та передбачає, що виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника здійснюється державним виконавцем, який відкрив перше виконавче провадження щодо такого боржника, у рамках зведеного виконавчого провадження. У свою чергу підстави передачі виконавчих проваджень від одного органу державної виконавчої служби до іншого визначені в частині третій статті 25 Закону №1404- VIII, згідно з якою в разі відводу (самовідводу) всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби, утворення виконавчої групи, якщо виконавчі провадження щодо одного й того самого боржника відкриті в різних органах державної виконавчої служби, наявності інших обставин, що ускладнюють виконання рішення, виконавче провадження може бути передане від одного органу державної виконавчої служби до іншого.
 
Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону №1404- VIII передача виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого, від одного органу державної виконавчої служби до іншого або до виконавчої групи здійснюється в порядку, визначеному Міністерством юстиції України. На виконання зазначених норм закону у пункті 14 розділу III Інструкції унормовано, що в разі, якщо в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника, вони об’єднуються в зведене виконавче провадження та виконуються державним виконавцем, який відкрив перше виконавче провадження. Про об’єднання виконавчих проваджень у зведене державний виконавець виносить постанову. В разі відкриття виконавчого провадження щодо боржника, стосовно якого здійснюється зведене виконавче провадження, воно приєднується до зведеного виконавчого провадження, про що державним виконавцем виноситься постанова.
 
У разі, якщо виконавчі провадження про стягнення коштів з одного боржника відкрито в кількох органах державної виконавчої служби, зокрема, якщо боржник та його майно перебувають на території різних адміністративно-територіальних одиниць, при об’єднанні виконавчих проваджень у зведене в установленому розділом IV цієї Інструкції порядку можуть утворюватися виконавчі групи. Наявність або відсутність іншого виконавчого провадження чи зведеного виконавчого провадження щодо одного й того самого боржника державний виконавець перевіряє за даними автоматизованої системи виконавчого провадження при відкритті виконавчого провадження. В разі, якщо виконавче провадження щодо одного й того самого боржника виявлено в іншому органі державної виконавчої служби, таке виконавче провадження передається на виконання до органу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого відкрито перше виконавче провадження, або в порядку, визначеному розділом V цієї Інструкції. В разі, якщо виконавче провадження щодо одного й того самого боржника перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень або відділі примусового виконання рішень департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, виконавче провадження передається на виконання до цих відділів.
 
Згідно з пунктом 6 розділу V Інструкції, яким установлений порядок передачі виконавчих документів та виконавчих проваджень (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), виконавче провадження передається з одного органу державної виконавчої служби до іншого в разі:
  • якщо місце проживання, перебування, роботи боржника або місцезнаходження його майна знаходиться на території, на яку поширюється компетенція іншого органу державної виконавчої служби;
  • відводу (самовідводу) всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби;
  • утворення виконавчої групи при кількох органах державної виконавчої служби;
  • якщо виконавчі провадження щодо одного й того самого боржника відкриті в різних органах державної виконавчої служби;
  • наявності інших обставин, що ускладнюють виконання рішення.
 
За приписами пункту 7 розділу V Інструкції передача виконавчих проваджень на виконання може здійснюватися:
  • у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 6 цього розділу, — за рішенням державного виконавця, на виконанні в якого перебуває виконавче провадження;
  • до відділу примусового виконання рішень департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, інших органів державної виконавчої служби та виконавчих груп, утворених при цих органах, — за рішенням директора департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо будьяких виконавчих проваджень, що перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби;
  • до відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень, відділів державної виконавчої служби та виконавчих груп, утворених при цих органах,
  • за рішенням начальника управління забезпечення примусового виконання рішень щодо виконавчих проваджень, що перебувають на виконанні у відділах державної виконавчої служби.
 
У випадках, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 7 цього розділу, особа, яка прийняла рішення про передачу матеріалів виконавчого провадження, виносить вмотивовану постанову, де обов’язково зазначаються обставини, що обумовили передачу виконавчого провадження, та строки передачі матеріалів виконавчого провадження, які не можуть перевищувати п’яти робочих днів (пункт 8 розділу V Інструкції).
 
Важливо. Зміст наведених положень Закону №1404-VIII та Інструкції дають підстави для висновку, що об’єднання/ приєднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження та передача виконавчого провадження є різними (самостійними) процедурами, які пов’язані з рухом виконавчих проваджень в межах одного або між різними органами державної виконавчої служби. При цьому в межах одного органу державної виконавчої служби діє правило існування одного (зведеного) виконавчого провадження щодо виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника, яке здійснюється державним виконавцем, який відкрив перше виконавче провадження щодо такого боржника.
 
Водночас у випадках, передбачених частиною третьою статті 25 Закону №1404-VIII і пунктом 6 розділу V Інструкції, зокрема, якщо виконавчі провадження щодо одного й того самого боржника відкриті в різних органах державної виконавчої служби, допускається передача виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого з метою їхнього подальшого об’єднання в зведене виконавче провадження, що, виходячи із застосованого в законі формулювання «може бути передане», є дискреційним повноваженням державного виконавця або керівника відповідного органу державної виконавчої служби.
 
Порядок передачі виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого в силу частини четвертої статті 25 Закону №1404-VIII врегульований Інструкцією, зміст положень останнього абзацу пункту 14 якої свідчить про наявність трьох правил такої передачі: передача виконавчого провадження на виконання до того органу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого відкрито перше виконавче провадження; передача виконавчого провадження в порядку, визначеному розділом V цієї Інструкції; передача виконавчого провадження на виконання до відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень або відділу примусового виконання рішень департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України — в разі якщо хоча б одне з виконавчих проваджень щодо одного й того самого боржника перебуває на виконанні в цих відділах.
 
Висновок
 
Отже, відкриття виконавчих проваджень щодо одного й того самого боржника в різних органах державної виконавчої служби безпосередньо в законі названо обставиною, яка ускладнює виконання рішення, та є підставою для передачі виконавчого провадження, що належить до дискреційних повноважень державного виконавця або керівника відповідного органу державної виконавчої служби.
 
Новини партнерів та ЗМІ