Blog

26.09.2023

Про поважні причини неприбуття адвоката за викликом до суду або інших органів

Рішення Ради адвокатів України щодо поважності причин неявки адвокатів для участі в судовому засіданні при розгляді справ, слідчих діях та інших юрисдикційних процедурах під час воєнного стану.

Неприбуття адвоката за викликом до суду або інших органів, а також припинення його участі у відповідних юрисдикційних процедурах, якщо це зумовлено наслідками війни, такими, як:

  • повітряна тривога;
  • відсутність електрозабезпечення;
  • неможливість використання транспорту;
  • ракетне чи інше збройне ураження території, де знаходиться адвокат та/або відповідний орган;
  • окупація вказаної території тощо.

Усе це становить поважну причину неявки адвоката на судове засідання + перелік не є вичерпним!!!

По-перше, обставина повинна відповідати вимогам, взятим за основу в ч. 1 ст. 138 КПК, зокрема: обставини непереборної сили (епідемії – COVID-19, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); відсутність особи в місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; участь в іншому засіданні, якщо із захисником не погоджувалась дата засідання (враховувати позицію ЄСПЛ щодо «пріоритетності» справ); участь у невідкладних слідчих діях; відрядження/відпустка; інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

По-друге, така обставина повинна об’єктивно (а не суб’єктивно) унеможливлювати неявку. По-третє, сама обставина повинна бути підтверджена переконливими доказами. По-четверте, за можливістю, завчасно повідомлена суду/сторонам.

Євген Морозов, адвокат

Джерело: Юридичний вісник України

Новини партнерів та ЗМІ