Про поважні причини неприбуття адвоката за викликом до суду або інших органів

26.09.2023

Про поважні причини неприбуття адвоката за викликом до суду або інших органів

Рішення Ради адвокатів України щодо поважності причин неявки адвокатів для участі в судовому засіданні при розгляді справ, слідчих діях та інших юрисдикційних процедурах під час воєнного стану.

Неприбуття адвоката за викликом до суду або інших органів, а також припинення його участі у відповідних юрисдикційних процедурах, якщо це зумовлено наслідками війни, такими, як:

  • повітряна тривога;
  • відсутність електрозабезпечення;
  • неможливість використання транспорту;
  • ракетне чи інше збройне ураження території, де знаходиться адвокат та/або відповідний орган;
  • окупація вказаної території тощо.

Усе це становить поважну причину неявки адвоката на судове засідання + перелік не є вичерпним!!!

По-перше, обставина повинна відповідати вимогам, взятим за основу в ч. 1 ст. 138 КПК, зокрема: обставини непереборної сили (епідемії – COVID-19, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); відсутність особи в місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; участь в іншому засіданні, якщо із захисником не погоджувалась дата засідання (враховувати позицію ЄСПЛ щодо «пріоритетності» справ); участь у невідкладних слідчих діях; відрядження/відпустка; інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

По-друге, така обставина повинна об’єктивно (а не суб’єктивно) унеможливлювати неявку. По-третє, сама обставина повинна бути підтверджена переконливими доказами. По-четверте, за можливістю, завчасно повідомлена суду/сторонам.

Євген Морозов, адвокат

Джерело: Юридичний вісник України

Новини партнерів та ЗМІ