Про практику ВС щодо захисту права власності в умовах воєнного стану

14.06.2023

Про практику ВС щодо захисту права власності в умовах воєнного стану

«Актуальна практика Верховного Суду щодо захисту права власності в умовах воєнного стану» – з лекцією на таку тему виступив суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді Сергій Погрібний під час онлайн-практикуму.

Першу частину виступу Сергій Погрібний присвятив особливим питанням, пов’язаним зі збройною агресією рф, що виникають під час вирішення цивільних справ.

Суддя звернув увагу на практику ВС щодо обмеження юрисдикційного імунітету країни-агресора, проаналізував постанови КЦС ВС від 14 квітня 2022 року у справі № 308/9708/19 та від 18 травня 2022 року у справі № 428/11673/19. У першій постанові Суд, зокрема, зазначив, що рф вийшла за межі своїх суверенних прав, гарантованих ст. 2 Статуту ООН, та грубо порушила гарантовані правовими нормами суб’єктивні права позивача. Суд застосував деліктний виняток, передбачений ст. 12 Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності, сформулювавши умови застосування такого винятку.

У другій постанові КЦС ВС доповнив попередні висновки й зазначив, що підтримання юрисдикційного імунітету рф позбавить позивача –­ громадянина України ефективного доступу до суду для захисту своїх прав, що є несумісним із правилами п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; звернення позивача до українського суду є єдиним розумно доступним засобом захисту права. Також суд зазначив, що судовий імунітет до рф не застосовується з огляду на звичаєве міжнародне право, кодифіковане у згаданій Конвенції ООН, підтримання імунітету рф є несумісним і з міжнародно-правовими зобов’язаннями України в сфері боротьби з тероризмом.

Сергій Погрібний розповів про визначення належного відповідача за позовами про відшкодування шкоди на тимчасово окупованих територіях. У постанові від 25 січня 2023 року у справі № 233/2082/21 КЦС ВС зробив висновки, що відшкодування шкоди, завданої внаслідок тимчасової окупації росією окремих територій Української держави, повністю покладається на державу, котра здійснює окупацію (рф), а держава Україна всіма можливими засобами сприяє відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди.

Доповідач проаналізував судову практику щодо можливості вирішення в порядку окремого провадження заяви про встановлення факту вимушеного переселення з одночасною вимогою про встановлення факту заподіяння шкоди терористичним актом; щодо перегляду рішень судів, які нині перебувають на тимчасово окупованій території, з приводу питань права власності та інших речових прав. Зокрема, у постанові КЦС ВС від 18 січня 2023 року у справі № 663/1322/21 зроблено висновок, що перебування об’єкта права власності або іншого речового права на тимчасово окупованій території не перешкоджало вирішенню спору Верховним Судом.

У другій частині виступу Сергія Погрібного йшлося про загальні питання щодо захисту права власності в актуальній практиці ВС.

Доповідач звернув увагу на постанову КЦС ВС від 18 травня 2023 року у справі № 759/2341/20. В цій справі суд застосував Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) та національне законодавство, зробив висновок щодо права позивача на представництво в суді як власних екологічних інтересів, так і екологічних інтересів суспільства та окремих його членів з метою захисту порушених екологічних прав людини і громадянина або з метою усунення порушень вимог екологічного законодавства.

Суддя навів практику ВС у справах за позовом про скасування реєстрації права власності на землю, набутого на підставі рішення сільської ради, ухваленого неповноважним її складом; про витребування майна, реалізованого в межах справи про банкрутство.

У постанові від 22 лютого 2023 року у справі № 206/5891/16-ц КЦС ВС зробив висновок про необхідність дотримання справедливого балансу під час витребування майна: суди не встановили невідповідності заходу втручання держави в право власності відповідачів критеріям правомірного втручання в право особи на мирне володіння майном, сформованим у сталій практиці ЄСПЛ, з чим погодився Верховний Суд.

Доповідач розповів про вирішення позовів щодо визнання права на житловий будинок, який самочинно перебудований. У постанові від 12 квітня 2023 року у справі № 511/2303/19 ВП ВС визначила, що в разі неможливості поділу незакінченого будівництвом будинку суд може визнати право за сторонами спору на будівельні матеріали і конструктивні елементи будинку або з урахуванням конкретних обставин залишити його одній зі сторін, а іншій присудити компенсацію.

Сергій Погрібний проаналізував практику щодо вирішення позовів про зняття арешту з майна. У постанові КЦС ВС від 31 травня 2023 року у справі № 296/314/19 зроблено висновок, що заставодержатель має пріоритет у задоволенні своїх вимог за рахунок предмета застави.

Суддя приділив увагу спорам між співвласниками майна. У постанові від 26 квітня 2023 року у справі № 303/4772/16-ц КЦС ВС зазначив, що надвірні будівлі, а саме сарай та навіс, є приналежністю головної речі, а перехід приналежності головної речі до нового власника можливий тільки разом із головною річчю, тобто будинком, квартирою в ньому. Доповідач розповів про вирішення спорів між співвласниками щодо користування загальними приміщеннями в багатоквартирному будинку (про оскарження прийнятих з приводу користування спільним майном рішень ОСББ; врахування інтересів співвласників майна при вирішенні спору з приводу спільного користування ним).

Сергій Погрібний наголосив на особливості звернення стягнення на предмет іпотеки, яким є житло, у воєнний час. У постанові від 22 червня 2022 року у справі № 296/7213/15 КЦС ВС виснував, що виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки зупиняється на час воєнного стану, про що зазначається в резолютивній частині судового рішення. У постанові від 22 березня 2023 року у справі № 361/4481/19 ВП ВС підтримала висновок КЦС ВС щодо заборони виселення під час дії воєнного стану.

Онлайн-практикум організували юридичний портал «Ratio Decidendi» та журнал «Право України».

Презентація Сергія Погрібного – http://surl.li/hzyqa.

Новини партнерів та ЗМІ