Blog

18.01.2022

Щодо можливості бути обраним на конференції адвокатів регіону головою РАР, головою КДКА, який до того був обраний членом ради регіону, членом КДКА два строки підряд: роз’яснення РАУ

Рада адвокатів України прийняла рішення №141 від 15 грудня 2021 року “Про роз’яснення щодо можливості бути обраним на конференції адвокатів регіону головою ради адвокатів регіону, головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону адвоката, який до того був обраний членом ради адвокатів регіону, членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону два строки підряд”.

Рада адвокатів України, керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, Положенням про Раду адвокатів України, вирішила затвердити роз’яснення щодо можливості бути обраним на конференції адвокатів регіону головою ради адвокатів регіону, головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону адвоката, який до того був обраний членом ради адвокатів регіону, членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону два строки підряд.
 
Рада адвокатів України, розглянувши звернення адвоката Вадима Оксюти від 06 грудня 2021 року щодо можливості бути обраним на конференції адвокатів регіону головою ради адвокатів регіону, головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону адвоката, який до того був обраний членом ради адвокатів регіону, членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону два строки підряд, встановила наступне.
 
Відповідно до частини 2 статті 48, частини 2 статті 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), голова та члени ради адвокатів регіону, голова та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради адвокатів регіону, головою або членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки підряд.
 
Стаття 49 Закону встановлює, що голова ради адвокатів регіону представляє ради адвокатів регіону в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами; забезпечує скликання та проведення засідань ради адвокатів регіону, організовує і забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону, вчиняє інші дії, передбачені положенням про ради адвокатів регіону, рішеннями конференції адвокатів регіону, рад адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.
 
Положеннями про ради адвокатів регіону визначено більш детальний перелік повноважень голів рад адвокатів регіону. Зокрема, до них віднесені право голів рад адвокатів регіону представляти ради адвокатів регіону в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами без доручення; представляти НААУ, як засновника ради адвокатів регіону, перед суб’єктами державної реєстрації, з приводу проведення державної реєстрації змін до відомостей до ради адвокатів регіону, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за дорученням голови Ради адвокатів України, НААУ; розпоряджатися коштами та майном ради адвокатів регіону; укладати трудові, цивільно-правові угоди, господарські договори від імені рад адвокатів регіону; уповноважувати на представництво від імені рад адвокатів регіону; приймати та звільняти з роботи найманих працівників; забезпечувати скликання та проведення засідань рад адвокатів регіону, організовувати роботу рад адвокатів регіону; визначати дату, час і місце проведення засідання рад адвокатів регіону, головувати на засіданнях ради адвокатів регіону, визначати перелік питань, що виносяться на засідання та формувати порядок денний; визначати обов’язки заступника голови ради адвокатів регіону та здійснювати інші повноваження.
 
На відміну від повноважень голови рад адвокатів регіону, правові можливості членів ради адвокатів регіону законодавчо не визначені. В положеннях про ради адвокатів регіону закріплені наступні повноваження членів рад адвокатів регіону: голосувати на засіданні ради адвокатів регіону, забезпечувати якісну та своєчасну підготовку матеріалів з питань компетенції ради, ініціювати питання порядку денного засідання рад адвокатів регіону, ознайомлюватись з матеріалами, здійснювати інші повноваження.
 
Аналогічно законодавець розмежовує повноваження голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
Стаття 50 Закону встановлює, що голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури представляє кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами, забезпечує скликання, визначає дату, час і місце проведення засідань кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, головує на засіданнях, визначає перелік питань, що виносяться на засідання, розпоряджається коштами та майном кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідно до затвердженого кошторису, укладає трудові, цивільно-правові, господарські договори від імені кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, організовує і забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури тощо.
 
Натомість члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури наділені правами щодо забезпечення якісної та своєчасної підготовки матеріалів з питань компетенції кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (які розглядаються); ініціювання питання порядку денного засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; знайомства з матеріалами, поданими на розгляд кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури; наведення мотивів та міркувань, а також подання додаткових документів з питань, які розглядаються тощо.
 
Виходячи з нормативно-правового регулювання повноважень голови та членів ради адвокатів регіону, голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, правовий статус голови ради адвокатів регіону та члена ради адвокатів регіону, голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є різним, оскільки обсяг їх прав та обов’язків не співпадає.
 
У частині 2 статті 48, частині 2 статті 50 Закону законодавець застосував роз’єднувальний союз “або”, а не сполучний союз “та” при встановленні вимоги щодо неможливості бути головою або членом ради адвокатів регіону, головою або членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки підряд. Таким чином, Закон забороняє обрання осіб з одним й тим самим правовим статусом більш ніж два строки підряд до ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, проте розмежовує правовий статус голів та членів ради адвокатів регіону, голів та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
Враховуючи наведене, Рада адвокатів України роз’яснює, що голова ради адвокатів регіону/кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не може бути обраний більш ніж два строки підряд, члени ради адвокатів регіону/кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть обиратися більш ніж два строки підряд. Водночас, обрання члена ради адвокатів регіону/кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який обирався до того два строки підряд, на посаду відповідно голови ради адвокатів регіону/кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а також обрання голови ради адвокатів регіону/кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який обирався до того два строки підряд членом відповідно ради адвокатів регіону/кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є можливим та відповідає вимогам Закону.
 
Юридичні новини України