Верховний Суд опублікував черговий огляд практики ЄСПЛ за листопад – грудень 2021 року

07.02.2022

Верховний Суд опублікував черговий огляд практики ЄСПЛ за листопад – грудень 2021 року

Верховний Суд підготував черговий огляд практики Європейського суду з прав людини за листопад – грудень 2021 року. 

Усі описані рішення є важливими й актуальними для правової системи України.
 
Нижче коротко висвітлюємо декілька з них.
 
У справі IVAN KARPENKO v. Ukraine ЄСПЛ фактично підтвердив правильність позиції законодавця щодо скасування заборони особі, яка відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі, спілкуватися з іншими засудженими, адже це є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Порушення прав заявника в цій справі було спричинене відсутністю можливості оскаржити дисциплінарне стягнення, застосоване до нього через порушення цієї заборони, а також тим, що навіть після внесення відповідних законодавчих змін заборона спілкуватися з іншими засудженими продовжувала до нього застосовуватися.
 
ЄСПЛ в цій справі констатував порушення статті 3 Конвенції та статті 13 у поєднанні зі статтею 3 Конвенції.
 
ЄСПЛ також наголосив на важливості розгляду судами твердження сторони захисту про провокацію на вчинення злочину у справі YAKHYMOVYCH v. Ukraine. Порушення пункту 1 статті 6 Конвенції в цій справі було встановлено через неналежний розгляд судами такого твердження.
 
Справу SHABELNIK v. Ukraine (NO. 3) ЄСПЛ розглянув із позиції дотримання Верховним Судом статті 7 Конвенції в межах перегляду справи заявника за виключними обставинами після ухвалення ЄСПЛ рішення у справі «Шабельник проти України (№ 2)» (№ 15685/11), констатувавши відсутність порушення.
 
Питання дотримання свободи вираження поглядів через вимогу до компанії-заявника – власниці газети – розкрити дані користувачів її вебсайту, які розмістили свої коментарі під статтями, ЄСПЛ з’ясував у справі Standard Verlagsgesellschaft mbH v. Austria (no. 3). ЄСПЛ констатував порушення статті 10 Конвенції, оскільки національні суди, які ухвалили рішення про розкриття на вимогу інших осіб інформації про коментаторів, не урівноважили відповідних прав і не надали достатніх причин, аби виправдати втручання в права компанії-заявника.
 
Як і зазвичай, огляд містить перелік рішень, ухвалених ЄСПЛ у справах щодо України.
 
Юридичні новини України