Верховний Суд опублікував огляд правових позицій ККС ВС за листопад 2021 року

24.01.2022

Верховний Суд опублікував огляд правових позицій ККС ВС за листопад 2021 року

В огляді зібрано актуальні правові позиції з проблем кримінального та кримінального процесуального права, що містяться в постановах, ухвалених Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду в листопаді 2021 року.

Зокрема, ККС ВС звернув увагу на такі проблеми кримінального права:
● визначення підстави та умов звільнення особи від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 1 ст. 309 КК України;
● тлумачення поняття «уразливий стан особи» як ознаки торгівлі людьми (ст. 149 КК України) та чи є обов’язковим висновок експерта для визначення такого уразливого стану особи;
● кваліфікацію за ст. 301 КК України розповсюдження відеофайлів порнографічного характеру з використанням програми обміну файлами між усіма користувачами цієї програми в мережі «Інтернет».
 
Окрім того, ККС ВС висловився з приводу таких питань кримінального процесуального права України:
● чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала місцевого суду про повернення обвинувального акта прокурору, згідно з яким особа обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, для його внесення до суду з урахуванням вимог гл. 25 КПК України;
● на кого покладаються всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов’язані з розслідуванням кримінального провадження, якщо потерпілий у справі приватного обвинувачення відмовився від обвинувачення, а суд закрив кримінальне провадження;
● яким вимогам повинен відповідати статист, який залучається слідчим до проведення слідчого експерименту в кримінальному провадженні, та чи передбачає КПК України обов’язок вносити дані про особу статиста у процесуальні документи.
 
Упродовж листопада 2021 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.
 
Юридичні новини України