Верховний Суд опублікував огляд судової практики ККС ВС щодо застосування спеціальної конфіскації (січень 2018 – листопад 2021 років)

11.01.2022

Верховний Суд опублікував огляд судової практики ККС ВС щодо застосування спеціальної конфіскації (січень 2018 – листопад 2021 років)

Пропонуємо до вашої уваги огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо застосування спеціальної конфіскації як заходу кримінально-правового характеру. Матеріал підготовано на підставі опрацювання судових рішень, унесених до ЄДРСР, за період із січня 2018 року по листопад 2021 року.

В огляді наведено правові позиції ККС ВС, що розкривають такі питання:
● урахування судами під час застосування спеціальної конфіскації критеріїв, визначених ЄСПЛ, як-от непорушення «справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захистом фундаментальних прав осіб», а також непокладення на особу «надмірного індивідуального тягаря»;
● уникнення формалізму під час застосування спеціальної конфіскації, якщо з матеріалів кримінального провадження однозначно вбачається, що майно є предметом кримінального правопорушення, вчиненого обвинуваченим, однак у мотивувальній частині вироку не вказано конкретного пункту ст. 96-2 КК України, на підставі якого така спеціальна конфіскація була застосована;
● вирішення питання про спеціальну конфіскацію майна, яке належить на праві спільної сумісної власності подружжю і яке використовувалося як знаряддя вчинення кримінального правопорушення одним із них;
● визначення того, що п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України регулює питання щодо процесуального порядку застосування спеціальної конфіскації, тоді як матеріально-правові підстави її застосування визначені статтями 96-1 та 96-2 КК України.
 
Огляд вміщує й інші актуальні правові позиції про застосування спеціальної конфіскації як заходу кримінально-правового характеру.
 
Юридичні новини України