«Воєнний» Комітет РАКО провів зустріч з мешканцями в Подільському районі м. Києва

30.05.2022

«Воєнний» Комітет РАКО провів зустріч з мешканцями в Подільському районі м. Києва

29 травня 2022 року Комітет Ради адвокатів Київської області з питань взаємодії з військовою адміністрацією, правоохоронними органами та судовою системою для забезпечення захисту цивільного населення в умовах воєнного стану провів зустріч з мешканцями будинків, що зазнали руйнувань в результаті збройної агресії РФ під час бомбардування в Подільському районі м. Києва, по вулиці Межовій та проспекту Свободи 10.

В ході зустрічі було надано консультації та рекомендації постраждалим мешканцям на предмет захисту їх прав як постраждалої особи. На всі питання, які були озвучені під час зустрічі, адвокатами Комітету були надані відповіді та роз’яснення.

Особливу увагу було приділено механізму відшкодування майнової шкоди, яка спричинена веденням агресивної війни РФ.

За результатами проведеної зустрічі, адвокатами Комітету підготовлено та поширено серед потерпілих осіб Пам’ятку, де письмово викладено можливі шляхи відшкодування майнової шкоди в результаті збройної агресії РФ.

 

Зміст Пам’ятки наведений нижче.

Майнова шкода, отримана внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації складається з вартості пошкодженого або втраченого майна та моральної шкоди.

Відшкодування збитків можливе за двома напрямками:

  1. Шляхом отримання компенсації за пошкоджені та знищені житлові об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ. Зобов’язання по відшкодуванню за втрату житла у вигляді компенсації бере на себе держава Україна.
  2. Шляхом відшкодування збитків через подачу цивільного позову, де відповідачем виступає держава-агресор РФ.

Відповідно до Постанови КМУ № 326 від 20 березня 2022 року затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, який встановлює процедуру визначення шкоди та збитків окремо за 18 напрямами, де за пунктом 5 визначено: втрати житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства – напрям, що включає втрати житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства, об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, дачних і садових будинків, фактичні витрати, здійснені для їх відновлення.

Основні показники, які оцінюються:

  • вартість зруйнованого та пошкодженого житла, яке потребує відновлення;
  • вартість зруйнованих та пошкоджених об’єктів житлово-комунального господарства, які потребують відновлення;
  • фактичні витрати, здійснені для відновлення пошкодженого житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства;
  • фактичні витрати на здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації;
  • вартість зруйнованих та пошкоджених об’єктів малоповерхового житлового будівництва, у тому числі дачного та садибного типу, а також їх частини;
  • вартість зруйнованих та пошкоджених об’єктів незавершеного житлового будівництва.

Визначення шкоди та обсягу збитків здійснюється відповідно до методики, затвердженої наказом Мінрегіону, за погодженням з Мінреінтеграції.

Відповідальними за визначення шкоди та збитків за наведеним напрямом є обласні, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану – військові адміністрації);

ВАЖЛИВО: Методики, затвердженої наказом Мінрегіону, за погодженням з Мінреінтеграції ще не розроблено, така методика відсутня, станом на сьогодні знаходиться у стані розробки.

Щодо отримання компенсації

Питання виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації визначається Порядком
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, затвердженим Постановою КМУ № 947 від 18 грудня 2013 року із змінами Постановами КМУ № 623 від 10 липня 2019 року; № 767 від 02 вересня 2020 року та №1301 від 09 грудня 2021 року.

Даний Порядок, затверджений Постановою КМУ № 947 від 18 грудня 2013 року із змінами в частині п. 4 передбачає що саме органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації населених пунктів проводять обстеження пошкодженого або зруйнованого житла, обліковують його, складають і затверджують списки постраждалих на відповідній території та видають довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації. Бланк Акту обстеження та Довідки є додатком до даної Постанови.

Заявка на компенсацію зруйнованого житла є безкоштовною державною послугою «Прийняття рішення про надання грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації», ідентифікатор якої 01746.

Даний порядок отримання компенсації може бути змінений після прийняття Верховною Радою у другому читанні законопроекту № 7198, який 01 квітня 2022 року був прийнятий за основу в першому читанні.

Після набрання чинності Законом України про врегулювання відносин щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, до заяв про надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна прирівнюються подані фізичними особами відповідно до цієї постанови інформаційні повідомлення про пошкодження або знищення житлових будівель та приміщень.

Відповідно до п.4 Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого Постановою № 380 від 26 березня 2022 року може бути подано:

1) самостійно із застосуванням мобільного додатку «Дія»;

2) через адміністратора центру надання адміністративних послуг або нотаріуса

Відповідно п.6 Порядку визначеного Постановою № 380 від 26 березня 2022 року інформаційне повідомлення повинно містити такі дані:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків особи (у разі подання з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті) (у разі подання через Портал Дія);

3) контактні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності);

4) відомості про нерухоме майно:

тип об’єкта нерухомого майна (квартира, інші житлові приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинок);

реєстраційний номер нерухомого майна згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності);

загальна площа нерухомого майна. У разі відсутності точної інформації щодо загальної площі нерухомого майна зазначається орієнтовна площа;

адреса (місцезнаходження) нерухомого майна;

інформація про те, що нерухоме майно є об’єктом культурної спадщини (у разі потреби);

5) відомості про кількість осіб, що проживали в нерухомому майні;

6) відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, фото-, відеофіксація (за наявності).

Інформація, зазначена у підпункті 4 цього пункту, отримується/підтверджується з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі наявності).

Відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва затвердженого Постановою КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року із змінами, внесеними Постановою КМУ № 423 від 5 квітня 2022 року визначається особливий порядок обстеження пошкодженого об’єкта.

Відповідно до п.1 Постанови КМУ № 257 цей Порядок застосовується під час проведення обстеження пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів об’єктів (далі – пошкоджені об’єкти) з метою прийняття рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів із відновлення.

Відповідно до п.2 Постанови КМУ № 257 проведення обстеження об’єкта або пошкодженого об’єкта забезпечується відповідним власником або управителем, уповноваженим органом шляхом залучення фахівців, що мають відповідну кваліфікацію, а саме: відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт з обстеження у будівництві об’єктів класу наслідків (відповідальності), що визначені кваліфікаційними вимогами (далі – виконавці), або шляхом залучення підприємств, установ та організацій, у складі яких є такі виконавці.

Інформація про виконавців, що можуть залучатися до проведення обстеження об’єктів із відповідним класом наслідків (відповідальності), міститься в Реєстрі будівельної діяльності, що є компонентом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Слід зазначити, що даний сервіс, який забезпечує держава направлений на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно (квартира, інші житлові приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинок).

ВАЖЛИВО: станом на сьогодні розмір компенсації встановлено до 300 000, 00 грн. В законопроекті 7198 розмір компенсації за втрачене житло обмежується до 150 кв.м, вартість кв. м визначається за ціною станом на 23 лютого 2022 року.

Обстеження має проводитися відповідно до порядку, визначеного Постановою КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року, який має забезпечити орган територіального управління, наразі військова адміністрація.

При отриманні компенсації від держави особа, яка отримала компенсацію, має відмовитися від позову про відшкодування збитків до РФ на користь держави Україна.

Щодо відшкодування збитків в позовному провадженні

Цивільний позов до РФ може бути поданий та розглянутий в кримінальному провадженні або окремо. Такий позов включає в себе відшкодування заподіяної матеріальної шкоди та  моральної шкоди.

Відповідно до Постанови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 14 квітня 2022 року № 308/9708/19 щодо судового імунітету держави встановлено: – національне законодавство України виходить з того, що, за загальним правилом шкода, завдана в Україні фізичній особі в результаті протиправних дій будь-якої іншої особи (суб’єкта), може бути відшкодована за рішенням суду України (за принципом «генерального делікту).

Простими словами: позов до держави-агресора РФ розглядається в судах України в порядку визначеному для позовного провадження.

ВАЖЛИВО: як для судів України, так і будь-якого міжнародного суду основоположним в такому позовному провадженні буде встановлення причинно-наслідкового зв’язку між винними діями агресора РФ та наслідками, що настали, тобто заподіяною шкодою.

Простими словами: в кримінальному провадженні має бути проведено спеціальна комплексна експертиза за участі експертів вибухотехніків для встановлення факту руйнування, знищення в результаті вибуху, обстрілу, тощо.

В кримінальному провадженні збирається доказова база яка дає підстави встановити вину РФ, як країни-агресора.

Юридичні новини України