Blog

26.05.2022

ВРУ може посилити відповідальність за корупційні дії під час воєнного стану та у повоєнний період

У Верховній Раді 04.05.2022 р. зареєстровано законопроєкт №7348 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні діяння під час дії воєнного стану», метою якого є значне посилення санкцій за незаконне збагачення у відповідний період. Проєктом пропонуються введення додаткової ознаки до диспозиції ст. 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада» та кваліфікація незаконного збагачення у період дії воєнного стану і протягом року після його припинення чи скасування в якості державної зради.

Як відомо, за ст. 111 КК України державною зрадою визнається діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, в т.ч. вчинене в умовах воєнного стану: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Слід зауважити, що відповідальність за незаконне збагачення вже передбачена ст. 368-5 КК України, яка була внесена до КК Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» №263-IX від 31.10.2019 р. Існуюча редакція цієї статті була розроблена з урахуванням висновків Конституційного Суду України від 26.02.2019 р. №1-р/2019 у справі №1-135/2018(5846/17) за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) ст. 368-2 Кримінального кодексу України, яким раніше норма про незаконне збагачення була визнана такою, що не відповідає Конституції.

Відповідно до ст. 368-5 КК України, набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Законопроєктом №7348 пропонується доповнити ст. 111 КК України частиною 3, за змістом якої у період дії воєнного стану та протягом року після його припинення чи скасування незаконне збагачення, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, є державною зрадою та карається позбавленням волі на строк до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Примітка до зазначеної ч. 3 ст. 111 КК України за змістом аналогічна примітці до чинної ст. 368-5 Кримінального кодексу України та визначає особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тих, що зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції». Під набуттям активів у Примітці розуміється набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Активами вважаються грошові кошти (у т.ч. готівка, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у т.ч. криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під законними доходами особи розуміються доходи, правомірно отримані з законних джерел, зокрема визначених п. 7 і 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження.

Розрахована відповідно до правил, передбачених п. 5 підрозділу 1 розділу XX, пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV ПК України, порогова сума незаконного збагачення згідно з проєктом №7348 на цей час складає 8 063 250 грн.

Ідея кваліфікації незаконного збагачення в якості державної зради ненова та вже декларувалася в українському політикумі. Так, ще у 2009 р. голова Верховної Ради України наголошував[1], що прирівнювання корупційних злочинів до державної зради є одним з пріоритетних корків для викорінення корупції в Україні, і це потрібно «зафіксувати на законодавчому рівні з належним покаранням за такі дії».

Пояснювальна записка до законопроєкту №7348 у цьому зв’язку містить досить емоційні та яскраві формулювання: «…Корупціонери на війні гірші за мародерів, адже обираючи свій гаманець, вони фактично працюють на боці агресора. Отже, є нагальна необхідність посилити боротьбу і на цьому фронті, тим більше, що на Україну після перемоги очікує мільярдне фінансування від партнерів на відродження економіки та інфраструктури. А при слові «фінансування» у найгіршої частини держапарату з’являються нездоровий блиск в очах та нові офшорні рахунки. …Єдиний варіант не допустити «розпилу» міжнародної допомоги під час війни та після перемоги — це завдати превентивного удару, прирівнявши корупцію під час війни до співпраці з ворогом».

В цілому з наведеним у пояснювальній записці до проєкту №7348 обґрунтуванням необхідності прийняття законопроєкту важко не погодитися, проте є деякі нюанси. Зокрема, ключове положення законопроєкту — прирівняти незаконне збагачення до державної зради через його вчинення під час дії воєнного стану та у повоєнний період — викликає багато запитань з точки зору нормотворчої техніки, адже ці кримінальні правопорушення мають різні об’єкти (встановлений законодавством порядок оплати праці, розподілу матеріальних благ та фінансування службової діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за ст. 368-5 КК України, суспільні відносини у сфері охорони зовнішньої та внутрішньої безпеки України за ст. 111 КК України).

Також розмежувальною ознакою кримінального правопорушення за ст. 111 КК України зазвичай визнається мета вчинення державної зради, зокрема спричинення шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, тоді як незаконне збагачення згідно зі ст. 368-5 КК України за своїм змістом обмежується виключно корисливою спрямованістю та характеризується метою набуття активів незаконного походження.

Станом на 05.05.2022 р. законопроєкт надано для ознайомлення Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України. Чекаємо на його позицію та висновок Головного юридичного управління парламенту.

 

Юридичні новини України