Якщо один із подружжя вчинив домашнє насильство, заходи щодо примирення не вживатимуться

07.12.2023

Якщо один із подружжя вчинив домашнє насильство, заходи щодо примирення не вживатимуться

Комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній Раді прийняти за основу з урахуванням пропозицій Комітету проект Закону щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі № 10249, яким передбачено:

– внести зміни до законодавства з метою розмежування повноважень між Міністерством соціальної політики України та Національною соціальною сервісною службою України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

– внести зміни до Сімейного кодексу, Закону України «Про медіацію», що спрямовані на встановлення неможливості застосування заходів щодо примирення, якщо одна зі сторін подружжя вчиняла/вчиняє домашнє насильство, а також проведення медіації у випадках домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

– вилучити із законодавства формулювання «кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей», замінивши його формулюванням спеціалізована «гаряча лінія» запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, зокрема сексуальному, пов’язаному зі збройним конфліктом, та насильству стосовно дітей;

– передбачити надання спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, надання допомоги особам, які постраждали від фізичного або сексуального насильства або насильства за ознакою статі, зокрема сексуального, пов’язаного зі збройним конфліктом.

Члени Комітету наголосили, що незважаючи на те, що пройшло майже 6 років зі вступу в дію Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», в країні досі не створено ані кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, ані Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, що до речі мало виконати Міністерство соціальної  політики України.

Тому у членів Комітету викликала сумнів пропозиція щодо заміни терміну «кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей на термін спеціалізована «гаряча лінія» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, зокрема сексуальному, пов’язаному зі збройним конфліктом, та насильству стосовно дітей.

Фактично, таким чином, Міністерство соціальної політики намагається приховати тривале невиконання вимог Закону. Після ухвалення Закону, кол-центр мав відігравати роль «швидкої допомоги», яка невідкладно реагує на повідомлення про домашнє насильство і забезпечує невідкладне реагування підрозділами Національної поліції України, службами у справах дітей на випадки домашнього насильства, а не роль лише психологічної допомоги.

Запропонована проектом «гаряча лінія» позбавляється статусу бюджетної установи та територіальних відділень, і буде діяти на підставі положення про Єдину систему опрацювання звернень, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що унеможливить її реальну та ефективну участь у запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

В зв’язку з цим, запропоновано зберегти чинний термін «кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей».

Незрозумілим також є вилучення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, що послаблює контроль з боку держави над зазначеним питанням. На думку членів Комітету, зазначену норму доцільно зберегти.

Законопроекти, Новини партнерів та ЗМІ