Захист адвокатів від свавільних вилучень речей і документів при обшуках: проект

22.02.2022

Захист адвокатів від свавільних вилучень речей і документів при обшуках: проект

В Парламенті зареєстровано законопроект №7057 щодо посилення гарантій адвокатської діяльності.
 
Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення у сфері регулювання забезпечення участі представника ради адвокатів регіону під час проведення окремих процесуальних дій щодо адвоката, реалізації засад обмеженого процесуального доступу до приміщення, речей і документів адвоката.
 
Планується КПК доповнити новою статтею, норми якої будуть регулювати проведення обшуку та огляду житла, або іншого володіння адвоката, розширити перелік підстав які можуть бути оскаржені до слідчого судді у разі порушення права та законних інтересів особи в поновлені яких виникає потреба під час досудового розслідування.
 
Законопроєктом, зокрема, пропонується, що:
  • Клопотання про проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів адвоката повинні містити відомості про належність житла, іншого володіння, речей, документів адвокату, номер його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та вичерпний перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити;
  • Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, має бути присутнім представник ради адвокатів відповідного регіону, в якому знаходяться відповідні приміщення (володіння). Представник ради адвокатів регіону діє з метою забезпечення дотримання прав адвоката та гарантій адвокатської діяльності, в тому числі збереження адвокатської таємниці.
  • Слідчий, прокурор, який буде проводити відповідну слідчу (розшукову) дію, завчасно, але не пізніше ніж за двадцять чотири години до її проведення, письмово повідомляє раду адвокатів регіону про необхідність забезпечення участі її представника у проведенні відповідної слідчої (розшукової) дії.
  • Проведення зазначених слідчих (розшукових) дій без належного та завчасного повідомлення ради адвокатів регіону заборонено, а докази, отримані в результаті проведення таких дій, є недопустимими.
  • Відсутність представника ради адвокатів регіону за місцем проведення слідчої (розшукової) дії за умови належного та своєчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної слідчої (розшукової) дії.
 
Юридичні новини України