Blog

26.03.2024

Адвокатські запити: практика Печерського районного суду міста Києва

Справа № 757/5965/24-п

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

 

06 березня 2024 року м. Київ

Суддя Печерського районного суду м. Києва Гречана С.І., розглянувши матеріали, які надійшли з Ради адвокатів Київської області, про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , державного секретаря Міністерства економіки України, працюючого за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2,

за ч. 5 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, –

В С Т А Н О В И В :

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії КС № 00448 від 31.01.2024, ОСОБА_1 обіймаючи посаду державного секретаря Міністерства економіки України в порушення вимог ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», надав неповну інформації у відповідь на адвокатський запит адвоката Дядюри Н.О., направлений 28.11.2023. Відповідальність за вказане адміністративне правопорушення, передбачена ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

У призначене на 04.03.2024 о 08 год. 50 хв. судове засідання ОСОБА_1 не з`явився. Причини неприбуття в судове засідання повідомив у клопотанні про відкладення.

Як на причину для відкладення судового засідання ОСОБА_1 посилався на участь у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні № 12023000000001716, який проводитиметься 04.03.2024 о 08 год. 00 хв. в приміщенні Головного управління Служби безпеки України.

У судове засідання, відкладене на 06.03.2024 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_1 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлявся своєчасно, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу Міністерства економіки України, направив до суду клопотання про відкладення розгляду справи, яке мотивоване несвоєчасним сповіщенням про місце і час розгляду справи, однак відповідно до довідки про відправку електронного листа, судову повістку отримано 04.03.2024, що відповідає положенням ст. 268 КУпАП.

Крім того, до початку розгляду справи надходили письмові пояснення ОСОБА_1 та клопотання про закриття провадження по справі, у зв`язку із відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, а також у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Також, до початку розгляду справи надійшла заява представника Міністерства економіки України Харабара Т. про залучення Міністерства в якості заінтересованої особи до участі у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності, яка задоволенню не підлягає, оскільки до вичерпного переліку учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення, визначеного Главою 21 КУпАП заінтересована особа не входить.

Враховуючи положення ст. 268 КУпАП, яка не передбачає обов`язкової участі особи при розгляді справи за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, ураховуючи принцип судочинства, зазначений в практиці Європейського Суду з прав людини, яким визнано пріоритет публічного інтересу над приватним, суд вважає за необхідне провести розгляд справи за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності на підставі наявних матеріалів справи оскільки в змозі всебічно, повно та об`єктивно встановити наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення серії КС № 00448 від 31.01.2024 та додані до нього матеріали, суд дійшов до наступних висновків.

У відповідності до ст. 280 КУпАП при розгляді справи про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) зобов`язані з`ясувати зокрема, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні.

Відповідно до ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Орган (посадова особа) при розгляді справ про адміністративне правопорушення оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю, як це визначено ст. 252 КУпАП.

З врахуванням положень ст. 251 КУпАП протокол про адміністративне правопорушення є доказом у справі про адміністративне правопорушення, на підставі якого встановлюється наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Належне оформлення протоколу впливає на правильність вирішення справи і забезпечення прав учасників правовідносин.

З матеріалів справи встановлено, що адвокатським об`єднанням «УНІЛЕКС» надається правнича (правова) допомога ОСОБА_2 , який у період часу з 04.01.2017 по 17.10.2023 перебував на посаді генерального директора Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів».

28.11.2023 адвокат Дядюра Н.О. звернулась з адвокатським запитом № 28-11/23-1 до Міністерства економіки України щодо надання інформації щодо погодження Міністерством економіки України нарахування премій за підсумками роботи за 2021 і 2022 роки та здійснення її подальшої виплати керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економіки України, згідно визначеного переліку, (без конкретизації та зазначення розміру преміювання, найменування державних підприємств та імен їх керівників).

На підтвердження своїх повноважень долучила копію ордеру про надання правничої допомоги ОСОБА_2 та свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Листом від 06.12.2023 № 2803-02/66689-07 за підписом державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_1 , адвокату Дядюрі Н.О. повідомлено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», преміювання керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки, що належить до сфери управління Міністерства економіки України за підсумками роботи за 2021 рік не здійснювалось у 2022 році. Разом з тим, повідомлено, що надання інформації про преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економіки України, виходячи з рішення Конституційного суду України від 20.01.2012 № 2-рп/2012, інформація про особу без її згоди є втручанням в її особисте життя, яке допускається винятково у визначених законом випадках і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. В обґрунтування наданої відповіді посилався на ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2023 у справі № 127/11572/23, якою у задоволенні клопотання адвокатів позивача про витребування з Міністерства економіки України відомостей щодо погодження Міністерством нарахування премій керівниками окремих державних підприємств, що належить до сфери груп управління Мінекономіки, за підсумками за 2020-2022 роки відмовлено.

Частиною 5 ст. 212-3 КУпАП передбачено відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Як вбачається з адвокатського запиту адвоката Дядюри Н.О. № 28-11/23-1 від 28.11.2023 запитувана нею інформація стосується погодження Міністерством економіки України нарахування премій за підсумками роботи за 2021 і 2022 роки та здійснення її подальшої виплати керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економіки України, згідно визначеного переліку, (без конкретизації та зазначення розміру преміювання, найменування державних підприємств та імен їх керівників), тобто без конкретизованої та особистої (персоніфікованої) інформації.

У відповідь на запит адвоката Дядюри Н.О. листом від 06.12.2023 № 2803-02/66689-07 за підписом державного секретаря Міністерства економіки України Петрука В.В. надано інформацію лише за 2021 рік.

Відповідь на запит в частині надання інформації щодо нарахування премій за підсумками роботи за 2022 рік та здійснення її подальшої виплати керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економіки України, не надано.

Що стосується посилання державного секретаря Міністерства економіки України Петрука В.В. на рішення Конституційного суду України від 20.01.2012 № 2-рп/2012, яким регламентується, що надання інформації про особу без її згоди є втручанням в її особисте життя, яке допускається винятково у визначених законом випадках і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, у даному конкретному випадку є недоцільним, оскільки адвокат Дядюра Н.О. при формуванні свого запиту зазначає, що при наданні відповіді не вимагає надання конкретизованої, персональної інформації.

Водночас, посилання на ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2023, справа № 127/11572/23, якою у задоволенні клопотання адвокатів позивача про витребування з Міністерства економіки України відомостей щодо погодження Міністерством нарахування премій керівниками окремих державних підприємств, що належить до сфери груп управління Мінекономіки, за підсумками за 2020-2022 роки відмовлено, є невідповідними вирішенню тих питань з якими зверталась адвокат Дядюра Н.О. в інтересах ОСОБА_2 , адже зазначене судове рішення не формує прецедентну практику та не має жодного відношення до даної конкретної справи, оскільки стосується інших учасників та іншого кола питань.

Відтак, надання державним секретарем Міністерства економіки України Петруком В.В. не повної інформації за запитом адвоката Дядюри Н.О. створює у його діях склад адміністративного правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

Крім того, неспроможними є доводи державного секретаря Міністерства економіки України Петрука В.В. про закінчення строків накладення адміністративного стягнення, адже у відповідності до ч. 2 ст. 38 КУпАП стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення. Тому, оскільки днем вчинення адміністративного правопорушення є 06.12.2023, останнім днем накладення адміністративного стягнення є 06.03.2024.

На підставі ст.ст. 251, 252 КУпАП, оцінюючи докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи у їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю, враховуючи недостатність фактичних даних, на основі яких можливо встановити відсутність складу адміністративного правопорушення, приходжу до висновку про доведеність вини державного секретаря Міністерства економіки України Петрука В.В. у вчиненні інкримінованого адміністративного правопорушення, яка підтверджується доказами, наявними у справі про адміністративне правопорушення, а саме даними, що містяться у протоколі про адміністративне правопорушення серії КС № 00448 від 31.01.2024 відносно державного секретаря Міністерства економіки України Петрука В.В. та доданих до нього матеріалів у їх сукупності.

Суд кваліфікує дії державного секретаря Міністерства економіки України Петрука В.В. за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, як неповне надання інформації у відповідь на адвокатський запит, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення суд у відповідності до положень ст. 33 КУпАП враховує характер вчиненого правопорушення, дані про особу правопорушника і вважає можливим у виховних цілях призначити стягнення у виді штрафу в мінімальних межах визначених санкцією ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

На підставі викладеного та керуючись, ч. 5 ст. 212-3, ст.ст., 283-287 КУпАП, –

П О С Т А Н О В И В

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 грн.

Штраф необхідно сплатити на наступні реквізити: UA698999980313040149000026001, Назва отримувача коштів: ГУК у м. Києві/м. Києв/21081300, Код отримувача/код ЄДРПОУ/37993783, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Код класифікації доходів бюджету: 21081300, Призначення платежу: адміністративний штраф.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 605,60 грн., який необхідно сплатити на наступні реквізити: Отримувач коштів: УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22030101, Код отримувача /код ЄДРПОУ/37993783, Рахунок отримувача: UA228999980313181206000026007, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Код класифікації доходів бюджету: 22030101, Призначення платежу: судовий збір.

Відповідно до ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 308 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. При здійснення примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та витрати на облік зазначених правопорушень.

Строк пред`явлення до виконання 3 (три) місяці.

Апеляційна скарга може бути подана до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя Світлана ГРЕЧАНА

Судова практика (адмінпротоколи)