Адвокатські запити: практика Подільського районного суду м. Києва

28.05.2024

Адвокатські запити: практика Подільського районного суду м. Києва

Справа № 758/4832/24

3/758/2605/24

 

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М               У К Р А Ї Н И

 

13 травня 2024 року                                                                                              м. Київ

 

Суддя Подільського районного суду м. Києва Казмиренко Л.В., розглянувши справу, яка надійшла з Ради адвокатів Київської області Національної асоціації адвокатів України про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ «Медичний центр «Натівіта», місце проживання: АДРЕСА_1 за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,

встановила :

07.02.2024 року для отримання інформації, з метою надання правничої допомоги, у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат Храпійчук В.О. звернувся з адвокатським запитом № 07-02/24 від 07.02.2024 року до директора ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_1 .

Відповідне до ч.2 ст.24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування. їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Листом 20.02.2024 року № 13 за підписом директора ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_1 в надані інформації у відповідь на адвокатський запит адвоката Храпійчука В.О. було відмовлено та зазначено про те, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом.

Відмова в наданні інформації є неправомірною з огляду на наступне. Право адвоката на адвокатський запит гарантоване статтею 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Вказана норма Закону є імперативною і встановлює обов`язок для посадових, службових осіб та керівників підприємств, установ, організацій не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Відповідно до ч.7 ст. 6 3акону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню у доступі підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Отже, директор ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_1 повинна була перевірити, які саме відомості підлягають обмеженню (з урахуванням вимоги ч. 2 ст. 6 Закону) і надати доступ до тієї частини документа, яка в доступі не обмежується (вилучивши або заретушувавши частини документа, що обмежені в доступі).

Отже, в діях ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_1 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП, а саме неправомірна відмова в наданні інформації на адвокатський запит.

Своїми діями ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 212-3 КУпАП як неправомірна відмова в наданні інформації на адвокатський запит.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, не визнала.

На адресу суду надійшли письмові заперечення захисника адвоката Задерей Т.В., в яких зазначила, що адвокат Храпійчук В.О. запитував персональні дані щодо ОСОБА_2 , яким не надано дозволу розголошувати цю інформацію щодо себе. Також адвокат Задерей Т.В. заначила, що до адвокатського запиту від 07 лютого 2024 року за вих. №07-02/24 адвокатом Храпійчуком В.О. на виконання Рішення Ради адвокатів України за №53 (Про затвердження роз`яснення щодо вимог до адвокатських запитів від 03 липня 2021 року Ради адвокатів України) не долучено документів, які надають право адвокату на отримання конфіденційної інформації, а лише ордер, що не є достатнім до отримання запитуваної інформації з обмеженим доступом.

В судовому засіданні ОСОБА_1 та її захисник адвокат Задерей Т.В. просили закрити провадження за відсутності складу адміністративного правопорушення з мотивів, викладених в письмових поясненнях.

Адвокат Храпійчук В.О. в судовому засіданні вважає відмову ОСОБА_1 надати запитувану інформацію у адвокатському запиті неправомірною.

Заслухавши пояснення ОСОБА_1 та її захисника, дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення у їх сукупності, суд дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до ст. 280 КУпАП суд при розгляді справи зобов`язаний з`ясувати чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні.

Відповідно до ч. 1 ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно ч.2 ст. 24 цього Закону  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Одним із механізмів забезпечення адвокатської діяльності є передбачена ч. 5 ст. 213-3 КУпАП відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності на адвокатський запит.

Отже, із зазначеного вбачається, що у випадку надходження до відповідної установи адвокатського запиту, у разі, якщо ця установа є розпорядником запитуваної інформації та документів, покладений обов`язок надати таку інформацію ініціатору запиту.

Судом встановлено, що 07.02.2024 року адвокатом Храпійчуком В.О., діючи в інтересах клієнта – ОСОБА_2 було направлено на адресу ТОВ «Медичний центр «Натівіта» адвокатський запит № 07-02/24 від 07.02.2024.

У адвокатському запиті адвокат Храпійчук В.О. просив надати копії наказів про звільнення, переміщення ОСОБА_2 з посади директора ТОВ “Медичний центр “Натівіта”.

До вказаного адвокатського запиту було надано Ордер серії АІ №1529378 від 07.02.2024 року, тому доводи сторони захисту щодо надання до запитуваної інформації будь-яких додаткових документів від ОСОБА_2 . суд відхиляє, адвокат Храпійчук В.О. представляє інтереси останнього для захисту трудових, цивільно-правових прав, і вказані доводи не можуть бути визнані підставами для висновку про закриття провадження у справі у зв`язку з відсутністю складу правопорушення.

Крім того, необхідно взяти до уваги, що ордер може бути оформлений лише на підставі вже укладеного договору та є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката. Надання договору про правову допомогу, його копії або витягу разом із ордером законодавство не вимагає (постанова ВП ВС від 5 грудня 2018 року у справі № П/9901/736/18).

Вина ОСОБА_1 , підтверджена дослідженими матеріалами справи про адміністративне правопорушення, а саме: даними протоколу серії КС №00508 від 16.04.2024 року, заявою адвоката Храпійчука В.О. про притягнення до відповідальності ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, копією адвокатського запиту Вих. від 07.02.2024 року, який направлявся директору ТОВ “Медичний центр “Натівіта” ОСОБА_1 , в якому було повідомлено, що дії, які полягають у відмові в наданні інформації на адвокатський запит, або в несвоєчасному чи в неповному наданні інформації, наданні інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст. 212-3 КУпАП, відповіддю на адвокатський запит на адресу адвоката Храпійчука В.О. від 20.02.2024 за вих. №13 за підписом директора ТОВ “Медичний центр “Натівіта” ОСОБА_1 .

Наведені докази відповідають критеріям належності та допустимості, а в своєму взаємозв`язку достатності для підтвердження висновку порушень ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що тягне за собою адміністративну відповідальність передбачену ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

Згідно ст. 33 КУпАП при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність.

Враховуючи наведені докази в їх сукупності, характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь її вини, суд накладає стягнення в межах санкції статті, за якою кваліфіковані його дії, у виді штрафу.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення. Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом.

Згідно Закону України “Про судовий збір” до стягнення із ОСОБА_1 підлягає судовий збір в сумі 605 грн. 60 коп.

На підставі ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, керуючись ст. 283, 284 КУпАП, суддя,

п о с т а н о в и л а :

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі двадцяти п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 425 грн. 00 коп. (чотириста двадцять п`ять грн. 00 коп.)

Стягнути із ОСОБА_1 в дохід держави судовий збір в сумі 605 грн. 60 коп. (шістсот п`ять грн. 00 коп.).

Згідно з ч. 1 ст. 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 цього Кодексу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Відповідно до ст. 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу; витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва.

Строк пред`явлення постанови до виконання 3 (три) місяці.

Суддя        Л. В. Казмиренко

Судова практика (адмінпротоколи)