Адвокатські запити: практика Подільського районного суду м. Києва

18.04.2024

Адвокатські запити: практика Подільського районного суду м. Києва

Справа № 758/3351/24

3/758/2099/24

 

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

 

05 квітня 2024 року                                                                 м. Київ

Суддя Подільського районного суду м. Києва Казмиренко Л.В., розглянувши справу, яка надійшла з Ради адвокатів Київської області Національної асоціації адвокатів України про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , голови представництва “Аліт Констракшн Груп с.р.о”, АДРЕСА_1 за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,

встановив:

08.12.2023 року для отримання інформації, у відповідності до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” адвокат Терехов М.С. звернувся з адвокатським запитом до представництва “Аліт Констракшн Груп с.р.о”.

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” керівники підприємств, установ, організацій, яким направлено запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Тому голова представництва “Аліт Констракшн Груп с.р.о” ОСОБА_1 зобов`язаний був надати повну інформацію у відповідь на адвокатський запит адвоката Терехова М.С., або аргументовано відмовити в наданні інформації, у разі якщо доступ до такої інформації обмежений.

Листом від 20.12.2023 року за №20/12/1 за підписом голови представництва “Аліт Констракшн Груп с.р.о” ОСОБА_1 в наданні інформації на адвокатський запит адвоката Терехова М.С. було фактично відмовлено, не надано відповіді на жодне із поставлених у адвокатському запиті питань.

Отже, в діях голови представництва “Аліт Констракшн Груп с.р.о” ОСОБА_1 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпаП, а саме неправомірна відмова в наданні інформації на адвокатський запит.

У судове засідання особа, яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 не з`явився. Подав письмові заперечення, в яких просив провадження у справі закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Зазначив, що направлення запиту адвокатом Тереховим М.С. обгрунтовано тим, що вказаний адвокат надає правову допомогу ТОВ “Інтерабуд” в Господарському суді міста Києва №910/14065/23. У запиті запитується інформація щодо виконання Представництвом робіт за договором субпідряду №20220720-1-03 від 20.07.2022 року, відомості про працівників Представництва, використанням будівельної техніки під час будівництва, інформація щодо укладених договорів субпідряду тощо. При цьому у запиті має бути запитана інформація та документи, необхідні для надання правничої допомоги клієнту. Запитувана інформація не мала жодного відношення до предмета спору. Окрім того, протокол про адміністративне правопорушення складено в порушення вимог ст. 256 КУпАП.

Вивчивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до ст. 280 КУпАП суд при розгляді справи зобов`язаний з`ясувати чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні.

Відповідно до ч. 1 ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

На підтвердження вини останнього, до протоколу додано адвокатський запит адвоката Терехова М.С., адресований Представництву “Аліт Констракшн Груп с.р.о.” від 08.12.2023 року.

У відповідь на вказаний адвокатський запит голова Представництва ОСОБА_1 надіслав відповідь від 20.12.2023 року.

Зі змісту листа – відповіді № 20/12/1 від 20.12.2023 року вбачається, що у наданні інформації на адвокатський запит адвоката було відмовлено, оскільки адвокатом не вмотивовано й не обґрунтовано отримання запитуваної інформації.

Згідно ст. 24 цього Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Одним із механізмів забезпечення адвокатської діяльності є передбачена ч. 5 ст. 213-3 КУпАП відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності на адвокатський запит.

Отже, із зазначеного вбачається, що у випадку надходження до відповідної установи адвокатського запиту, у разі, якщо ця установа є розпорядником запитуваної інформації та документів, покладений обов`язок надати таку інформацію ініціатору запиту.

Дослідивши вищевказані документи, суд дійшов висновку, що доводи ОСОБА_1 не спростовують факту наявності складу адміністративного правопорушення, і не можуть бути визнані підставами для висновку про закриття провадження у справі у зв`язку з відсутністю складу правопорушення.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

Так, згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями дана справа про адміністративне правопорушеня надійшла до суду 19.03.2023 року.

В протоколі про адміністративне правопорушення зазначено – час вчинення 20.12.2023 року.

З часу вчинення адміністративного правопорушення строк притягнення ОСОБА_1 закінчився.

Аналіз положень п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП у поєднанні із положеннями ст. 38 КУпАП дає підстави стверджувати те, що за своєю правовою природою закриття провадження у справі із підстав, передбачених п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП є фактичним звільненням від накладення стягнення, що не виключає необхідності вирішення питання про наявність вини особи у вчиненні адміністративного правопорушення. Необхідність ухвалення рішення про винність особи вбачається також з положень ст. 280 КУпАП, відповідно до яких орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати, зокрема те, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності. Ці обставини, які утворюють предмет доказування у справі про адміністративне правопорушення, повинні знайти своє відображення в постанові.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у зв`язку з закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу

При цьому закриття провадження у справі за п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП можливе лише за умови встановлення судом факту вчинення особою винної протиправної дії чи допущення винної протиправної бездіяльності, що підпадає під ознаки адміністративного правопорушення.

Як встановлено судом, на момент розгляду справи відносно ОСОБА_1 закінчились строки накладення адміністративного стягнення, тому відповідно до п. 7 ст. 247 КУпАП провадження у справі підлягає закриттю.

На підставі ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, керуючись ст. 38, 283, 284 КУпАП, суддя,

п о с т а н о в и л а:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

Провадження у справі про притягнення  ОСОБА_1  до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП закрити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП у зв`язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення, передбаченого ст. 38 КУпАП

Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва.

Суддя        Л. В. Казмиренко

Судова практика (адмінпротоколи)