Адвокатські запити: практика Шевченківського районного суду м. Києва

17.04.2024

Адвокатські запити: практика Шевченківського районного суду м. Києва

Справа № 761/5608/24

Провадження № 3/761/1743/2024

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

21 березня 2024 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли з Ради адвокатів Київської області Національної асоціації адвокатів України, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП (НОМЕР_1 ) ,   українця, з вищою освітою, на момент вчинення правопорушення, працюючого керівником ДП «Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин», проживаючого за адресою:  АДРЕСА_1 , за частиною 5 статті 212-3 КУпАП,

в с т а н о в и в:

14.02.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва, надійшов протокол про адміністративне правопорушення від 07.02.2024 серії КС №00451, відповідно до якого ОСОБА_1 , 25 грудня 2023 року по АДРЕСА_2 , допустив надання неповної відповіді на адвокатський запит від 13.12.2023 року №13/12/-23/2 адвоката Лісового Р.А., усупереч положень ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме не надав відповідь на питання №7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 зазначеного вище адвокатського запиту.

Такі дії ОСОБА_1 були кваліфіковані за частиною 5 статті 212-3 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, не з`явився. Присутня у судовому засіданні захисник особи, що притягується до адміністративної відповідальності – адвокат Кондратенко Т.М. просила закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, вказуючи, що відповідь на адвокатський запит адвоката Лісового Р.А. була надана у повному обсязі, з дотриманням вимог ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність». Також ОСОБА_2 заявила клопотання про повернення протоколу про адміністративне правопорушення для належного оформлення, зазначаючи, що наразі ОСОБА_1 не займає посади керівника ДП «Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин», а тому не може бути суб`єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП. У вказаному клопотанні ОСОБА_2 також посилалась на те, що при складанні відповідного протоколу не було забезпечено присутність ОСОБА_1 , не роз`яснено йому його прав та обов`язків та не вручено копії відповідного протоколу, не зважаючи на наявність реальної можливості здійснити вказані дії.

Присутній у судовому засіданні адвокат Лісовий Р.А. підтримав складений протокол про адміністративне правопорушення, просив притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності, а також надав суду копії документів на обгрунтування власної позиції.

Дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, а саме: протокол про адміністративне правопорушення від 07.02.2024 серії КС №00451, та додатки до нього, клопотання про направлення протоколу про адміністративне правопорушення з додатками, клопотання про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, клопотання про долучення доказів з додатками, заслухавши пояснення захисника особи, що притягується до адміністративної відповідальності та адвоката Лісового Р.А., приходжу до висновку, що в діях ОСОБА_1 вбачається складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 212-3 КУпАП виходячи з наступного

Так, частина 5 ст. 212-3 КУпАП передбачає відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, за несвоєчасне або неповне надання інформації, за надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

При цьому, ч. 2 ст. 24 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” передбачено, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

В свою чергу, як встановлено в судовому засіданні, на підставі наданих сторонами доказів, ОСОБА_1 , у відповідь на адвокатський запит від 13.12.2023 року №13/12/-23/2 адвоката Лісового Р.А., листом №1999/8-11 від 25.12.2023 р. надав відповідь лише на частину порушених у запиті питань, не надавши інформації у відповідь на питання №7, 8, 10-15, 17-20.

При цьому, хоча суд і вважає обґрунтованими мотиви, що стали підставою для відмови у наданні інформації на питання 17 та 18, а також вважає наданою відповідь на питання №16, однак вважає підстави для відмови на решту з вище перелічених поставлених адвокатом питань надуманими та такими, що створили штучні перешкоди для реалізації адвокатом Лісовим Р.А. його прав з огляду на те, що формулюючи вказані питання останній надав усю відому йому інформацію, якої за досліджених судом обставин, було достатньо для надання відповіді на поставлені питання, що не відносились до інформації з обмеженим доступом.

Водночас, суд не вважає допущені порушення порядку складання протоколу про адміністративне правопорушення такими, що істотно вплинули на реалізацію прав ОСОБА_1 та не були усунутими судом, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення по суті.

Також суд не бере до уваги доводи захисника ОСОБА_2 з приводу того, що звільнення ОСОБА_1 з посади керівника ДП «Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин» у даному випадку впливає на можливість притягнення його до адміністративної відповідальності, оскільки таке звільнення відбулось вже після вчинення адміністративного правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_1 підлягає притягненню до адміністративної відповідальності.

Разом з цим, при накладенні адміністративного стягнення з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, який раніше до адміністративної відповідальності не притягувався, обставин, які пом`якшують чи обтяжують відповідальність, вважаю, що в силу малозначності вчиненого правопорушення, можливо звільнити правопорушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 33, 212-3, 307, 308 КУпАП, –

п о с т а н о в и в:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ) року народження- визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 212-3 КУпАП (протокол від 07.02.2024 серії КС №00451) та звільнити від адміністративної відповідальності на підставі статті 22 КУпАП за малозначністю правопорушення, обмежившись усним зауваженням.

На постанову суду по справі про адміністративне правопорушення може бути подана скарга до Київського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Суддя     Є.В. Сидоров

Судова практика (адмінпротоколи)