Адвокатські запити: практика Шевченківського районного суду м. Києва

29.05.2024

Адвокатські запити: практика Шевченківського районного суду м. Києва

Справа № 761/9784/24

Провадження № 3/761/3768/2024

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ     УКРАЇНИ

 

02 травня 2024 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Євген Олександрович, за участю захисника Мотуренка Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли з Ради адвокатів Київської області, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , начальника Департаменту управління ефективністю НЕК «Укренерго», за частиною 5 статті 212-3 КУпАП, –

в с т а н о в и в:

Як убачається з протоколу про адміністративне правопорушення від 06 березня 2024 року серії КС № 00485 ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Департаменту управління ефективністю НЕК «Укренерго», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 06 лютого 2024 року неправомірно надала неповну інформацію на адвокатський запит адвоката ОСОБА_2 від 30 січня 2024 року, чим порушила вимоги ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Такі дії ОСОБА_1 були кваліфіковані за частиною 5 статті 212-3 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, не з`явилась та не повідомила суд про причини свого неприбуття. Разом з цим, захисник Мотуренко Ю.А. в судовому засіданні просив закрити провадження у справі, у зв`язку із відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, обґрунтовуючи свою позицію тим, що листом від 06 лютого 2024 року № 01/7731 ОСОБА_1 надано вичерпну відповідь на питання № 1 адвокатського запиту. Водночас, 09 лютого 2024 року адвокат ОСОБА_2 звернувся із адвокатським запитом повторно. За результатами розгляду адвокатського запиту від 09 лютого 2024 року, листом від 16 лютого 2024 року № 01/10190 повторно надано адвокату вичерпну та наявну інформацію у відповідь на питання № 1 та № 4 адвокатського запиту, та роз`яснено що питання № 2, № 3 та № 4 (в частині надання копії положення про преміювання працівників НЕК «Укренерго») містять інформацію з обмеженим доступом, яка не підлягає розголошенню на підставі ЗУ «Про захист персональних даних», «;Про інформацію», Положень «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Крім того, адвокат вимагав у запитах розкриття персональних даних працівників офісу ощадливого виробництва, проте зазначені працівники, згоди на поширення їх персональних даних не надавали. Більше того, адвокатські запити адвоката ОСОБА_2 не відповідають вимогам ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки направлені не керівнику Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», а безпосередньо начальнику Департаменту управління ефективністю НЕК «Укренерго» ОСОБА_1 . В порушення ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення КС № 00485 не зазначено адреси потерпілого ОСОБА_2 .

Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення та додані до нього матеріали, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше, як на підставах і в порядку, встановленому законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на підставі суворого додержання законності.

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення, у відповідності до ст. 245 КУпАП, є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Відповідно до ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, прізвище викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Згідно з ч. 1 ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, що притягується до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозаписи, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколами про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Так, відповідно до ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному вивченні справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

В той же час, ч. 2 ст. 251 КУпАП передбачено, що обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Вимоги ст. 280 КУпАП встановлюють, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Особливості розгляду справ про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), встановлюються статтями 279-1-279-4 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», держава створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Статтею 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Положення п. 5 ст. 212-3 КУпАП передбачають відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Як вбачається з матеріалів справи про адміністративне правопорушення, адвокат ОСОБА_2, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4505/10 від 28.04.2011 року, видане Київською обласною КДКА, надає правову допомогу ОСОБА_3 , діючи на підставі ордеру серії АІ № 1539392 від 30.01.2024.

30 січня 2024 року адвокат ОСОБА_2, у зв`язку з наданням правової допомоги ОСОБА_3 , звернувся до Департаменту управління ефективністю НЕК «Укренерго» з адвокатським запитом, до якого були долучені належним чином посвідчені копії його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордеру, в якому просив надати інформацію: чому в порушення «ПУ 3.15. Формування квартальних КПЕ, постановка цілей та оцінка їх досягнення для розрахунку премії» картка КПЕ за 4 квартал начальника відділу закупівель ІТ та вимірювальних приладів ОСОБА_3 не була погоджена відділом ощадливого виробництва, який знаходиться у вашому департаменті; ким та за чиєю вказівкою було заблоковано картку КПЕ начальника відділу закупівель ІТ та вимірювальних приладів ОСОБА_3 в СЕД АСКОД; хто є адміністратором (посада ПІБ), який заблокував КПЕ за 4 квартал начальника відділу закупівель ІТ та вимірювальних приладів ОСОБА_3 , у зв`язку з тим, що запитувана інформація може бути використана адвокатом у провадженні за позовом ОСОБА_3 до Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» про визнання протиправним наказу № 1717-к01 від 06.12.2023, яким, в тому числі, позбавлено ОСОБА_3 премії за 4 квартал 2023 року.

Начальником Департаменту управління ефективністю НЕК «Укренерго» ОСОБА_1 від 06 лютого 2024 року №01/7731 надано відповідь на адвокатський запит ОСОБА_2 .

Зі змісту наданої відповіді ОСОБА_1 вбачається, що наказом НЕК «Укренерго» від 06.12.2023 № 1717-к/01 ОСОБА_3 оголошено догану та встановлено не нараховувати їй премію за IV квартал 2023 року, а також не застосовувати заходи заохочення протягом строку дії догани, згідно з Положенням про преміювання працівників НЕК «Укренерго», що є додатком до колективного договору, відповідно до якого передбачено, що щомісячна/щоквартальна премія не нараховується працівнику за той місяць/квартал, в якому була оголошена догана, протягом строку дії дисциплінарного стягнення попереднє заповнення та погодження, проміжна оцінка та остаточна оцінка КПЕ здійснюється за погодженням з головою правління НЕК «Укренерго» або уповноваженої ним особи, застосування дисциплінарного стягнення з позбавленням премії оформлюється наказом по НЕК «Укренерго» і доводиться до відома працівника під розпис.

Так, надаючи оцінку твердженням сторони захисту стосовно ненадання інформації на адвокатський запит, оскільки вона містить інформацію з обмеженим доступом, яка не підлягає розголошенню на підставі Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», Положень «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», суд не приймає до уваги, оскільки зі змісту листа начальника Департаменту управління ефективністю НЕК «Укренерго» ОСОБА_1 від 06 лютого 2024 року № 01/7731 встановлено відсутність жодного посилання на наявність у адвокатському запиті вимоги надання інформації, яка містять інформацію з обмеженим доступом, як не міститься обґрунтування неможливості надання зазначеної інформації, з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», відповідно до якого не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, та положень ст. 11 Закону України «Про інформацію», відповідно яких не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Крім того, посилання сторони захисту на лист від 16 лютого 2024 року № 01/10190, яким повторно надано адвокату вичерпну інформацію, та роз`яснено, що питання, які поставлені у адвокатському запиті, містять інформацію з обмеженим доступом, яка не підлягає розголошенню, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки ОСОБА_1 ставиться в провину саме неповне надання інформації на адвокатський запит листом від 06 лютого 2024 року № 01/7731, а не листом від 16 лютого 2024 року № 01/10190.

Враховуючи викладене, судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що протокол про адміністративне правопорушення від 06 березня 2024 року серії КС № 00485 не відповідає вимогам статті 256 КУпАП, у зв`язку з чим доводи адвоката Мотуренка Ю.А. суд вважає необґрунтованими.

Таким чином, дослідивши та проаналізувавши наявний у матеріалах справи комплекс доказів, яким спростовуються доводи представника ОСОБА_1 – адвоката Мотуренка Ю.А., суд приходить до висновку про наявність в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, у зв`язку з чим вона підлягає притягненню до адміністративної відповідальності у виді штрафу в межах санкції зазначеної статті.

Керуючись ст.ст. 212-3, 245, 247, 280, 283-285, 287-291 КУпАП,

п о с т а н о в и в:

Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 212-3 КУпАП (протокол серії КС № 00485 від 06 березня 2024 року), і застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави в розмірі 605 (шістсот п`ять) грн. 60 коп.

Штраф має бути сплачений правопорушником не пізніше як через п`ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніше як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, встановлений частиною 1 статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи правопорушника або за місцезнаходженням його майна у порядку, встановленому законом. У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначений у відповідній статті КУпАП.

Постанова суду підлягає зверненню до виконання протягом трьох місяців з дня її винесення.

На постанову суду по справі про адміністративне правопорушення може бути подана скарга до Київського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Суддя                                                                 Мартинов Є.О.

Судова практика (адмінпротоколи)