Адвокатські запити: практика Шевченківського районного суду міста Запоріжжя

24.09.2021

Адвокатські запити: практика Шевченківського районного суду міста Запоріжжя

Справа № 336/6602/21
 
Провадження №3/336/2652/2021
 
П О С Т А Н О В А
 
Іменем України
 
20.09.2021 року суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя Карабак Л.Г., при секретарі судових засідань Тимошенко Н.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 , працюючого начальником Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), вул. Брюллова, 5, м.Запоріжжя, 69068, за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,-
 
В С Т А Н О В И В:
 
10.06.2021 року адвокат Підлипенський Д.В. звернувся з адвокатським запитом до Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), вул. Брюллова, 5, м.Запоріжжя, 69068, для отримання інформації, з метою надання правничої допомоги. 15.06.2021 року адвокатський запит отримано уповноваженою особою Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро). Таким чином, останнім днем строку для надання відповіді на адвокатський запит було 22.06.2021 року. Відповіді на адвокатський запит не надано. Отже, в діях ОСОБА_1 , працюючого начальником Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, а саме ненадання інформації на адвокатський запит.
 
ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, однак скерував на адресу суду письмові пояснення, зі змісту яких вбачається, що він не вважає себе винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, оскільки не мав обов`язку відповідати на адвокатський запит, такий обов`язок має державний виконавець у провадженні якого перебуває виконавче провадження Крім того зокрема і через те, що він був відсутній на робочому місці і адвокатський запит оброблявся іншими особами. Просив розглядати справу на його відсутність.
 
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.
 
Статтею 280 КУпАП передбачені обставини, що підлягають з`ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення, в тому числі: чи підлягає особа адміністративній відповідальності, чи винна дана особа у вчиненні правопорушення.
 
Відповідно до ст. 251 КУпАП доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у встановленому законом порядку суддя встановлює наявність або відсутність адміністративного правопорушення, винність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності в його вчиненні та інші обставини, які мають значення для правильного розгляду справи.
 
На підставі ст. 252 КУпАП оцінка доказів при розгляді справ про адміністративні правопорушення ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності.
 
Нормами ст. 251 КУпАП передбачено, що обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених ст. 255 КУпАП.
 
Згідно ст. 7 КУпАП, ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.
 
Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.
 
Відповідно до ст. 245 КУпАП, завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.
 
Відповідно до ч. 5 ст. 212-3 КУпАП правопорушенням є неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, за що передбачено адміністративну відповідальність.
 
Судом встановлено, що 10.06.2021 року адвокат Підлипенський Д.В., який з 27.08.2020 року уповноважений на надання правничої допомоги ДП «УКРАВТОГАЗ» НАК «Нафтогаз України» року звернувся з адвокатським запитом до Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) (далі по тексту ВДВС), вул. Брюллова, 5, м.Запоріжжя, 69068 для отримання інформації, з метою надання правничої допомоги. Адвокатський запит оформлений належним чином, своєчасно направлений адресату, 15.06.2021 року отриманий уповноваженою особою ВДВС, проте на 07.07.2021 року відповідь на адвокатський запит не отримана.
 
Адвокат Д.В. Підлипенський 07.07.2021 року звернувся до Ради адвокатів Київської області із заявою про притягнення начальника Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 212 3 КУпАП, посилаючись на ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 
Згідно інформації з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, адвокатський запит отримано уповноваженою особою ВДВС 15.06.2021 року.
 
До матеріалів справи додана відповідь підписана в.о. начальника відділу Юлії Кононенко, датована 28.07.2021року, яка адресована голові Ради адвокатів Київської області про рух виконавчого провадження, без додатків, яку не можна віднести до листування на адвокатський запит.
 
Окрім протоколу Серії КС № 00194 від 10.08.2021 року, факт вчинення адміністративного правопорушення підтверджується наступними доказами: копією заяви адвоката Підлипенського Д.В. про притягнення до адміністративної відповідальності; копією адвокатського запиту; копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення; копією ордера серії АІ № 1057173; копією свідоцтва ОСОБА_2 про право на заняття адвокатською діяльністю.
 
Суду не надано доказів поважності причини пропущення строку, визначеного ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Посилання особи, яка притягується до адміністративної відповідальності на те, що відповідь на адвокатський запит мала б була надана іншими посадовими особами ВДВС не може прийматися судом до уваги, оскільки, запит був адресований суб`єкту владних повноважень, строк відповіді мав відповідати вимогам закону, а за наявності підстав для призначення іншого виконавця запиту, адвокату мала б була надана відповідь із зазначенням уповноваженого виконавця та продовження строку виконання. З керівника ВДВС ні в якому разі не знімається відповідальність, оскільки жодного нормативного обґрунтування делегування обов`язків не зазначено, доказів відсутності із покладанням обов`язків на іншу особу не надано.
 
Окрім того, звертає на себе увагу, що після отримання начальником ВДВС матеріалів щодо складання протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності, за підписом в.о. начальника відділу 28.07.2021 року на адресу голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. надійшла інформація у якій детально описано рух виконавчого документу у виконавчому провадженні ВП №464341606 щодо виконання наказу №908/319/13 виданого 28.02.2013 року господарським судом про стягнення з ТОВ «Агропородпостач» на користь ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» із доданням до інформаційного листа копій документів з цього виконавчого провадження. Але, такі дії не можна вважати відповіддю на адвокатський запит натомість адвокат Підлипенський Д.В., який є уповноваженим представником інтересів сторони виконавчого провадження, відповіді не отримав. Відповідь адресована посадовій особі адвокатського об`єднання, яка у свою чергу не має повноважень на представництво сторін виконавчого провадження та не має відповідно і права на таку інформацію, її не запитувала, питання про скерування відповіді іншій особі не ставила, посадова особа лише скерувала матеріали щодо складання протоколу про адміністративну відповідальність.
 
Також, судом не приймається до уваги посилання ОСОБА_1 на те, що він тимчасово перебував за межами приміщення ВДВС через зайнятість іншими справами, оскільки несвоєчасну відповідь на адвокатський запит має бути надана саме ним, а також те, що відповідно до ч. 5 ст. 212-3 КУпАП не визначено спеціального суб`єкта адміністративного правопорушення, наприклад процесуально самостійну особу суб`єкту владних повноважень. Крім того, адвокат впевнився з витягу з Реєстру, що керівником ВДВС є саме ОСОБА_1 .
 
Зокрема суд виходить і з того, що Законом України «про доступ до публічної інформації» унормовано право розпорядника інформації відмовити у задоволенні запиту у разі, коли він не володіє інформацією і не зобов`язаний відповідно до його компетенції передбаченої законодавством володіти інформацією щодо яких зроблено запит (ст. 22 Закону). Відтак ОСОБА_1 не мав права за будь яких умов проігнорувати запит.
 
Аналізуючи докази у справі з точки зору їх допустимості, об`єктивності та достатності, за відсутності будь-яких істотних суперечностей, суд дійшов висновку що в діях ОСОБА_1 , працюючого начальником Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) наявний склад адміністративного правопорушення, передбачений ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.
 
При обранні виду адміністративного стягнення щодо ОСОБА_1 , суд враховує характер вчиненого правопорушення, його особу, ступінь вини, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність.
 
Враховуючи те, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами, суд дійшов висновку, що необхідним та достатнім є вид адміністративного стягнення у виді штрафу.
 
Крім того, відповідно до ст. 40-1 КУпАП та Закону України «Про судовий збір» з ОСОБА_1 необхідно стягнути на користь держави в особі Державної судової адміністрації України судовий збір у розмірі 454,00 грн.
 
Керуючись ст.ст.212-3, 221, 276-280, 283-287 КУпАП, суд
 
п о с т а н о в и в:
 
ОСОБА_1 , працюючого начальником Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 425 (чотириста двадцять п`ять) грн.
 
Стягнути з ОСОБА_1 , працюючого начальником Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) на користь держави в особі Державної судової адміністрації України 454,00 грн. судового збору.
 
Постанова може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м.Запоріжжя протягом десяти днів з дня винесення постанови і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
 
Суддя
 
Судова практика (адмінпротоколи)