Адвокатський запит: практика Голосіївського районного суду м. Києва

26.10.2021

Адвокатський запит: практика Голосіївського районного суду м. Києва

Справа № 752/22309/21
 
Провадження №: 3/752/10085/21
 
ПОСТАНОВА
 
І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И
 
12 жовтня 2021 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Дідик М.В., розглянувши матеріали про адміністративне правопорушення, які надійшли від Ради адвокатів Київської області відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючого головою правління ОСББ «Ломоносова 75», адреса за місцем роботи: м. Київ, вул. Ломоносова 75,
 
про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,
 
в с т а н о в и в :
 
16.07.2021 року адвокат Солдаткін О.С., звернувся з адвокатським запитом № 147 до ОСББ «Ломоносова 75». Відповідно до ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» керівники підприємств, установ, організацій, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом. Тому Голова правління ОСББ «Ломоносова 75» ОСОБА_1 зобов`язаний був надати інформацію або аргументовано відмовити в наданні інформації, у разі якщо доступ до такої інформації обмежений.
 
Листом від 22.07.2021 року № 326 за підписом голови правління ОСББ «Ломоносова 75» Жидкова О.В., в наданні інформації на адвокатський запит було відмовлено, відмова обґрунтована тим, що співвласник не має права делегувати адвокату повноваження щодо отримання документів про діяльність ОСББ.
 
Така відмова є неправомірною. Право адвоката на адвокатський запит гарантоване ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Вказана норма Закону є імперативною і встановлює обов`язок для органів державної влади, їх посадових осіб не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.
 
Адвокатський запит є однією з форм реалізації адвокатом свої професійних прав для надання правової допомоги клієнту, про що прямо зазначено в ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Тому запитувана адвокатом інформація необхідна останньому виключно для надання правової допомоги клієнту.
 
Отже в діях Голови правління ОСББ «Ломоносова 75» – ОСОБА_1 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, а саме – неправомірна відмова в наданні інформації на адвокатський запит.
 
В судовому засіданні ОСОБА_1 заперечував факт вчинення ним правопорушення. Пояснив, що адвокат звернувся з письмовим зверненням, яке він називає адвокатським запитом, в якому по перше витребував великий обсяг інформації, по друге витребував інформацію, якої не існує. Також звертав увагу суду, що адвокат витребував належним чином завірені копії документів, які стосуються фінансових звітів, це є особисті дані співвласників ОСББ, ЗУ «Про адвокатуру» не наділяє адвоката правом отримувати вищезгадані фінансові документи. Згідно внутрішнього наказу така інформація вважається конфіденційною. Також відмітив, що адвокату на його звернення було надано коротку відповідь листом № 326 від 22.07.2021 року зміст якої полягає в тому, що ЗУ «Про інформацію», «Про ОСББ», як і статут ОСББ «Ломоносова 75» не передбачають делегування права співвласника на ознайомлення з документацією ОСББ третім особам. Проте внутрішні документи передбачають обов`язкове надання повної інформації за запитом компетентних державних органів.
 
В підтвердження своєї позиції, надав суду письмові пояснення, які долучено до матеріалів справи.
 
Адвокат Соддаткін О.С. в судовому засіданні зауважив, що звертався з адвокатським запитом, відповіді не отримав, не зміг реалізувати право свого клієнта.
 
Ознайомившись з протоколом та матеріалами в додаток до нього, вислухавши пояснення ОСОБА_1 а також адвоката Солдаткіна О.С., суд прийшов до висновку, що в діях ОСОБА_1 міститься склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУПАП.
 
Диспозиція ч. 5 ст. 212-3 передбачає відповідальність за неправомірну відмову від надання інформації на адвокатський запит.
 
Як вважає суд відповідь адвокату Солдаткіну в листі № 326 від 22.07.2021 року, слід розцінювати як відмову в наданні інформації на адвокатський запит.
 
Це випливає з наступного:
 
що стосується першого пункту запиту щодо отримання копій протоколів загальних зборів, на запитання суду ОСОБА_1 відповів, що співвласник має право ознайомитись з протоколами, однак таких копій не надав.
 
що стосується другого пункту запиту щодо отримання копій протоколів зборів правління, на запитання суду ОСОБА_1 відповів що таких документів не існує.
 
що стосується третього пункту запиту щодо отримання фінансових кошторисів, на запитання суду ОСОБА_1 відповів що адвокат не конкретизував які саме кошториси адвокату потрібні, тому і не надав їх.
 
що стосується четвертого пункту запиту щодо отримання копій звітів правління, на запитання суду ОСОБА_1 відповів що такі звіти робляться в усній доповіді на загальних зборах співвласників, а тому інформацію яку містять такі усні доповіді адвокату також не надав.
 
що стосується п`ятого пункту запиту щодо питання, чи здається майно ОСББ в оренду, на запитання суду ОСОБА_1 відповів що майно в оренду не надавалось і не надається, про що адвокату було повідомлено в листі.
 
Дослідивши матеріали справи та враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу ОСОБА_1 , ступінь його вини, обставини, що обтяжують та пом`якшують відповідальність, вважаю за необхідне визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, оскільки його вина підтверджується доказами, що містяться в матеріалах справи і застосувати до нього адміністративне стягнення у виді мінімального штрафу.
 
На підставі ст. 40-1 КУпАП, стягнути з ОСОБА_1 судовій збір в розмірі 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
На підставі викладеного та керуючись ч. 5 ст. 212-3, ст. 283-284 КУпАП, суд –
 
п о с т а н о в и в :
 
Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі двадцяти п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 (чотириста двадцять п`ять) грн.
 
Стягнути з ОСОБА_1 судовій збір в розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 (чотириста п`ятдесят чотири) грн. на користь держави.
 
Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови.
 
Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.
 
Суддя                                                                Дідик М.В.
 
Судова практика (адмінпротоколи)