Адвокатський запит: практика Обухівського районного суду Київської області

17.03.2021

Адвокатський запит: практика Обухівського районного суду Київської області

Справа № 372/676/21
 
Провадження № 3-252/21
 
П О С Т А Н О В А
 
іменем України
 
09 березня 2021 року                                         
 
Суддя Обухівського районного суду Київської області Проць Т.В., розглянувши адміністративний матеріал, що надійшов від Ради адвокатів Київської області Національної асоціації Адвокатів України про притягнення до адміністративної відповідальності:
 
ОСОБА_1 , дата народження суду не відомо, адреса проживання суду не відомо, реєстраційний номер облікової картки платника податків суду не відомо, працюючого першим заступником Обухівського міського голови
 
за ч. 5 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
 
В С Т А Н О В И В:
 
28.12.2020 року для отримання інформації, з метою надання правничої допомоги, у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат Луцик А.А. звернувся з адвокатським запитом № 53 до Голови Обухівської міської територіальної громади ОСОБА_3 Відповідно до ч.2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» керівники підприємств, установ, організацій, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. Листом від 30.12.2020 року № 3120 за підписом першого заступника Обухівського міського голови ОСОБА_1 була надана неповна інформація на адвокатський запит адвоката Луцика А.А., а саме не було надано інформацію на питання № 4; №5; №6.
 
В діях першого заступника Обухівського міського голови ОСОБА_1 наявний склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, а саме – неповне надання інформації на адвокатський запит.
 
В судовому засідання ОСОБА_1 пояснив, що інформацію було надано не в повному обсязі, оскільки прохання надіслати підтверджуючі документи було надруковано на другій сторінці і не було помічено виконавцем відповіді на запит. Електронні версії документів були надіслані на електронну адресу Адвокатському об`єднанню «ЛГК-ГРУП» 29.01.2021 року.
 
Відповідно до ст. 245 КУпАП завданням провадження у справах про адміністративне правопорушення є своєчасне, повне, всебічне з`ясування обставин по справі.
 
Згідно вимог ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
 
Відповідно до ст. 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
 
Адміністративним правопорушенням відповідно до ч. 5 ст. 212-3КУпАПвизнається неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 
Частиною 1 статті 9 КУпАП визначено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
 
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, знайшла своє повне підтвердження в суді та доводиться наступними доказами: протоколом про адміністративне правопорушення серії КС № 00041 від 23 лютого 2021 року за ч.5 ст. 212-3 КУпАП, в якому зафіксовано факт надання неповної інформації на адвокатський запит від 28.12.2020 року №53. В протоколі підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності відсутній; скаргою А.А.Луцика за вих. № 54 від 30.12.2020 року; копією адвокатського запиту адвоката А.А.Луцика № 53 від 28.12.2020 року Голові Обухівської міської територіальної громади.
 
Вище перелічені докази у розумінні ст.251КУпАП Українисуд визнає належними, допустимими та такими, які повністю доводять вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, за обставин, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення серії КС № 00041 від 23.02.2021 року.
 
При накладенні адміністративного стягнення на правопорушника судом враховано характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом`якшують відповідальність та відсутність обтяжуючих відповідальність обставин.
 
Враховуючи те, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами, суд дійшов висновку, що з метою виховання правопорушника та запобігання вчинення ним нових правопорушень в майбутньому, необхідним та достатнім є вид адміністративного стягнення, в межах санкції ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, у виді штрафу.
 
Згідно зі ст. 40-1 КУпАП, судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення. Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом.
 
Керуючись,ст.ст.33,34,40-1,212-3 ч.5,245,251,268,280,284, 294 КУпАП, суддя,-
 
П О С Т А Н О В И В:
 
ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 25 (двадцяти п`яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 (чотириста двадцять п`ять) гривень в дохід держави.
 
Стягнути з ОСОБА_1 на користь Державної судової адміністрації України на рахунок – № UA908999980313111256000026001, код класифікації доходів бюджету – 22030106; код отримувача (код ЄДРПОУ) – 37993783; банк отримувача – Казначейство України (ЕАП); отримувач коштів – ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106) судовий збір в розмірі 454 грн. 00 коп. згідно п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”.
 
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
 
Апеляційна скарга, подається до Київського апеляційного суду через Обухівський районний суд протягом десяти днів з дня винесення постанови.
 
Відповідно до ч. 1 ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.
 
Згідно ст. 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати правопорушником штрафу у вказаний строк, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби та з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного відповідній статті Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Строк пред`явлення до виконання постанови 3 (три) місяці згідно Закону України «Про виконавче провадження».        
 
       Суддя  Проць Т.В.
 
Судова практика (адмінпротоколи)