Актуальні питання щодо земельних правовідносин обговорили під час засідання робочої групи Науково-консультативної ради при ВС

16.04.2024

Актуальні питання щодо земельних правовідносин обговорили під час засідання робочої групи Науково-консультативної ради при ВС

Відбулося чергове засідання Науково-консультативної ради при Верховному Суді. Відкриваючи засідання, вчений секретар НКР, суддя ВП ВС Олег Ткачук звернув увагу присутніх на те, що актуальні правові питання, які стосуються земельних правовідносин, застосування норм матеріального та процесуального права при вирішенні відповідних спорів, розмежування компетенції Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і органів прокуратури є предметом прискіпливої уваги юридичної спільноти. Вирішуючи справи, суди враховують правові позиції, сформовані Великою Палатою Верховного Суду. Водночас судова практика цього органу має будуватися на чіткому розумінні не тільки норм права, але й юридичної науки. Формат роботи НКР, за яким судді всіх касаційних судів у складі Верховного Суду, судді всіх юрисдикцій, Великої Палати ВС та вчені – члени НКР на засіданнях робочих груп дискутують з приводу тлумачення і застосування норм права, є досить ефективним. Такий підхід забезпечує необхідну професійну комунікацію всередині найвищого суду в системі судоустрою України з метою формування стабільної й однакової судової практики.

Як зазначив суддя Великої Палати ВС Ігор Ткач, земельні судові спори вирішуються Касаційним господарським судом, Касаційним цивільним судом у складі ВС та ВП ВС. Водночас у провадженні судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС приблизно дві третини справ стосується повноважень Держгеокадастру щодо звернення до суду. Тому дуже важливо ці питання дослідити і задати вектор судовій практиці.

Суддя ВП ВС зауважив: за загальним правилом, якщо є орган, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, то саме такий орган має право звертатися до суду і він є позивачем у конкретній справі. Якщо ж такий орган не виконує належним чином свої повноваження, то прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави після підтвердження судом підстав для такого представництва.

Говорячи про повноваження Держгеокадастру щодо звернення до суду, Ігор Ткач зазначив, що свого часу судова практика йшла таким шляхом, що ці повноваження стосувалися земель сільськогосподарського призначення. Водночас існує й інша точка зору, що повноваження вказаного органу є загальними і будь-яке спірне питання, яке стосується земельних відносин, належить до компетенції Держгеокадастру, а цей орган має право звертатися до суду. Така позиція базується, зокрема, і на ст. 28 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». З питання, чи застосовна ця норма до обговорюваної на засіданні НКР ситуації і вказаних проблемних питань, Ігор Ткач запропонував колегам і розпочати дискусію.

Позицію Держгеокадастру з точки зору повноважень і тих функцій, які виконує орган щодо охорони земель та земельних правовідносин, висловив директор юридичного департаменту Валерій Даугуль. За його словами, судова практика, яку на сьогодні формує ВС, є актуальною для відомства, оскільки прогалини, що містяться в чинному земельному законодавстві, усуваються завдяки правовим позиціям. Крім того, ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зобов’язує суб’єкта владних повноважень застосовувати ті правові висновки, які сформовані при застосуванні тієї чи іншої норми матеріального або процесуального права. Разом з тим проблемним залишається питання, коли органи прокуратури подають позов в інтересах органів місцевого самоврядування або Держгеокадастру. Станом на 1 квітня 2024 року у системі – 2002 судових справи за участю прокурорів, де Держгеокадастр є відповідачем.

У межах обговорення Секретар ВП ВС Віталій Уркевич і суддя ВП ВС Наталія Шевцова поцікавилися у представника Держгеокадастру питанням щодо реалізації наданих законодавством повноважень, зокрема здійснення функцій з державного контролю за використанням та охороною земель.

На продовження теми вчений секретар НКР, суддя ВП ВС Олег Ткачук зазначив, що практика ВС формується таким чином, щоб максимально коротким шляхом повернути в державну власність земельні ділянки, які були вилучені неправомірно, з порушенням закону.

Ідею щодо спрощеного механізму захисту прав на землю підтримав і член НКР Володимир Носік. На його думку, основними суб’єктами щодо здійснення прав на землю мають виступати органи державної влади і органи місцевого самоврядування, які реалізовують права власника на землю від імені українського народу.

Як зазначив Ігор Ткач, обговорюване питання – непросте. Верховний Суд зі свого боку намагається знайти чіткий механізм для того, щоб спрямувати суди першої та апеляційної інстанцій, які розглядають відповідні спори.

Судді судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності ВС у КГС Віталій Зуєв і Юрій Чумак висловилися щодо участі прокурора в господарському процесі. Зокрема, поділилися з колегами своїми міркуваннями щодо дотримання прокурором розумних строків для реагування компетентним органом на порушення, застосування позовної давності у справах за участю прокурора. Говорячи про питання щодо повернення або витребування земельних ділянок, Юрій Чумак зауважив, що основну роль у цьому процесі мають відігравати органи державної влади чи місцевого самоврядування, а відповідачем має виступати суб’єкт, який їх отримав.

На повноваженнях прокурора зосередився і суддя ВС у КАС Андрій Рибачук. За його словами, і з огляду на судову практику ВС, і як випливає із законодавства, прокурор може звертатися до суду виключно у двох випадках:  коли відповідний уповноважений орган не здійснює свої повноваження або здійснює їх неналежним чином. Система органів державної влади України, сказав він, сконструйована так, що в кожних правовідносинах є орган, який наділений відповідними повноваженнями. В земельних правовідносинах – Держгеокадастр якраз і є тією інституцією, що опікується конкретними правовідносинами. Суддя ВС у КАС запропонував такий системний підхід застосовувати в тих справах, у яких ініціатором є прокурор. Крім того, відповідний правовий висновок вже сформований ВП ВС, у ньому чітко окреслено, що органи Держгеокадастру мають широкі повноваження щодо всіх категорій земель.

У заході також взяли участь судді ВП ВС Олександр БанаськоЮрій Власов, Ірина ВоробйоваКостянтин Пільков, Сергій Мартєв, Олег Кривенда, Ольга Ступак і Сергій Погрібний; судді ВС у КЦС Андрій Грушицький, Ірина Литвиненко, Євген Петров, Євген Синельников, Віктор Пророк, Вадим Ігнатенко; судді ВС у КАС Раїса ХановаЖанна Мельник-ТоменкоІгор Желєзний; перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко, директор Тренінгового центру прокурорів України Олеся Отраднова; члени НКР Володимир ЄрмоленкоТетяна Курман, Павло Кулинич і Вадим Беляневич; від Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка – Діана Коломійцева, Тамара Саркісова, Олена Заєць; від Національного університету «Одеська юридична академія» – Тетяна Харитонова та Христина Григор’єва.

Джерело

Новини партнерів та ЗМІ