Blog

12.08.2021

Чи має право особа-“незалежник” використовувати в своїй діяльності печатку?

Питання стосовно використання печатки або штампа при здійсненні незалежної професійної діяльності самозайнята особа вирішує особисто залежно від специфіки своєї діяльності, але є випадки, коли чинне законодавство вимагає обов’язкового використання печаток. Зокрема, коли фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовує найману працю.

Фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснили, що потрібно знати.

Укладання з громадянином трудового договору (контракту, угоди) на використання його праці зобов’язує самозайняту особу забезпечувати умови та охорону праці, її оплату, а також інші соціальні гарантії відповідно до чинного законодавства.

Згідно із Законом № 108/95-ВР «Про оплату праці» (ст. 31), яким визначені економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору, зокрема, із самозайнятими особами, та Кодексом законів про працю (ст. 49) на вимогу працівника роботодавець зобов’язаний видати йому довідку, зокрема, про розмір зарплати. Відповідальність про достовірність даних, відображених у довідці, несе роботодавець, який виплачує доходи найманим працівникам.

Якщо відповідними положеннями про надання субсидій встановлено, що при пред’явленні фізичними особами довідок про свої доходи відділам (управлінням) субсидій для призначення їм субсидій ці довідки повинні бути обов’язково скріплені печаткою роботодавця, то при видачі таких довідок роботодавець (у даному випадку самозайнята особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність) повинен дотримуватися вимог щодо правильності їх оформлення.

Юридичні новини України