Blog

26.02.2024

Дайджест правових позицій Верховного Суду у справах про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку

Відшкодування моральної шкоди внаслідок неправомірних дій лікарні з надання психіатричної допомоги 

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 19 вересня 2023 року у справі № 206/4175/21

Дії із застосування до ОСОБА_1 засобів фізичного обмеження у вигляді м`якого фіксування є неправомірними, оскільки примусова госпіталізація разом з примусовим оглядом у психіатричній лікарні проведено всупереч вимогам Закону України «Про психіатричну допомогу».

Установивши, що внаслідок неправомірних дій КП Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги»  ДОР щодо примусової госпіталізації, примусового психіатричного огляду, примусового проведення триденного лікування та застосування до неї фізичного обмеження у вигляді м’якої фіксації, ОСОБА_1 було заподіяно моральної шкоди, яка полягає у психологічних стражданнях, душевних хвилюваннях, необхідності докладання додаткових зусиль, пов’язаних із відновленням становища, суд апеляційної інстанції обґрунтовано стягнув з відповідача на користь позивачки моральну шкоду у розмірі 5 000 грн, при цьому врахувавши принципи законності, об’єктивності, розумності та справедливості.

Визначаючи розмір моральної шкоди, суд апеляційної інстанції врахував тривалість перебування позивача на обліку у КП Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарні з надання психіатричної допомоги» ДОР, її госпіталізацію до комунального закладу строком на 3 дні, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Вказаний розмір не менший, ніж достатній для розумного задоволення потреб позивача як особи, що має право на відшкодування шкоди.

Джерело: http://tinyurl.com/3skuk5cu

Підстави для примусового психіатричного огляду особи в психіатричному закладі без її усвідомленої згоди

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 29 листопада 2023 року у справі № 212/5617/22

Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона:

– вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або

– неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або

– завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги.

Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром за заявою, яка містить відомості, що дають достатні підстави для такого огляду. Із заявою можуть звернутися родичі особи, яка підлягає психіатричному огляду, лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, інші особи.

Однак встановлення судового контролю за процедурою примусового психіатричного огляду передбачає дослідження та оцінку судом висновку лікаря-психіатра про доцільність такого огляду особи у відділенні стаціонару лікарні без її усвідомленої згоди у сукупності з іншими доказами, що підтверджують такий стан особи, який дає підстави саме для примусового психіатричного огляду.

Між тим, сама по собі наявність висновку лікаря-психіатра при відсутності інших належних і допустимих доказів про відповідний стан особи є недостатньою для ухвалення рішення про примусовий психіатричний огляд особи у психіатричному закладі без її усвідомленої згоди.

Джерело: http://tinyurl.com/2rhh2z78

Дії лікаря-психіатра щодо звернення до суду із заявами про психіатричний огляд не можуть бути предметом судового розгляду у порядку розгляду позову про визнання цих дій незаконними

Постанова Верховного суду складі колеги суддів Третьої Судової палати Касаційного цивільного суду від 15 липня 2020 року у справі № 333/3872/15-ц

Головний лікар закладу з надання  психіатричної допомоги або лікар-психіатр цього закладу наділені повноваженнями  звернення до суду із заявами про психіатричний огляд  та/ або госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку осіб, які  страждають на психічний розлад, і такі дії є реалізацією цими особами права на звернення до суду у випадках передбачених законом та з чітким дотримання процедур, передбачених законодавством і прав осіб, щодо який здійснюються відповідні заходи.

Звернення до суду з цих питань за своєю суттю є реалізацією права на захист прав осіб, які страждають на тяжке психічне захворювання з одного боку, а з іншого боку формою реалізації обов’язків лікарів на здійснення психіатричної допомоги.

Відтак, дії будь-якої особи, у тому числі лікаря-психіатра на звернення до суду не можуть бути предметом судового розгляду у порядку розгляду позову про визнання цих дій незаконними.

Оцінка законності та/ або обґрунтованості такого звернення здійснюється судом при розгляді цього звернення та ухвалені судового рішення по суті звернення.

Джерело: http://tinyurl.com/4w6ykbz7

Заява лікаря-психіатра про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку та госпіталізацію особи

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 03 лютого 2021 року у справі  № 628/2120/20 (провадження № 61-19024св20) 

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини особа не може вважатися «психічно хворою» та бути позбавлена волі, якщо не дотримано трьох нижченаведених мінімальних умов: по-перше, об’єктивна медична експертиза повинна достовірно встановити, що особа є психічно хворою; по-друге, психічний розлад має бути таким, що обумовлює примусове тримання особи у психіатричній лікарні; по-третє, необхідність продовжуваного тримання у психіатричній лікарні залежить від стійкості такого захворювання (пункт 96 рішення у справі «Заїченко проти України (№ 2) від 26 лютого 2015 року (заява № 45797/09)).

Відповідно до частини першої статті 339 ЦПК України за умов, визначених Законом України «Про психіатричну допомогу», заява представника закладу з надання психіатричної допомоги про госпіталізацію особи до закладу з надання психіатричної допомоги у примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації подаються до суду за місцезнаходженням зазначеного закладу.

Згідно із частинами першою, другою статті 340 ЦПК України у заяві про проведення психіатричного огляду фізичної особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку та її продовження, про госпіталізацію до психіатричного закладу у примусовому порядку та продовження такої госпіталізації повинні бути зазначені підстави для надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, встановлені законом.

До заяви про психіатричний огляд або надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку додається висновок лікаря-психіатра, а про продовження примусової амбулаторної психіатричної допомоги, про примусову госпіталізацію, її продовження – висновок комісії лікарів-психіатрів та інші відповідні матеріали.

Недотримання вимог норм матеріального чи процесуального права при вирішенні питання про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку призводить до порушення підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод.

Джерело: http://tinyurl.com/52ku2yp3

Новини партнерів та ЗМІ