Дайджест правових позицій Верховного Суду у справах про неналежне повідомлення учасників справи

04.06.2024

Дайджест правових позицій Верховного Суду у справах про неналежне повідомлення учасників справи

Факт непроведення судового засідання у конкретно визначений час є порушенням принципу відкритості судового процесу

Огляд постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 грудня 2023 року у справі № 346/1892/22

Верховний Суд звертає увагу на те, що з урахуванням повідомлення про замінування приміщення Івано-Франківського апеляційного суду та здійснення відповідних заходів як правоохоронними органами, так і апеляційним судом, вирішальним в оцінці обставин дотримання інтересів заявника є саме факт непроведення судового засідання у конкретно визначений час, а саме 05 вересня 2023 року об 14:30 год та відкладення часу судового засідання, про що всупереч вимогам частини першої статті 8, частини третьої статті 368 ЦПК України не було повідомлено учасників справи, зокрема представника – адвоката Римарука Ю. І.

Обов’язок суду повідомити учасників справи про місце, дату і час судового засідання є реалізацією однією із основних засад (принципів) цивільного судочинства – відкритості судового процесу. Невиконання (неналежне виконання) судом цього обов’язку призводить до порушення не лише права учасника справи бути повідомленим про місце, дату і час судового засідання, але й основних засад (принципів) цивільного судочинства.

Розгляд справи за відсутності учасника процесу, щодо якого немає відомостей про вручення йому судової повістки-повідомлення, є порушенням статті 6 Конвенції, а також порушенням статей 128, 130 ЦПК України.

Джерело: https://tinyurl.com/2bd8buuj

Факт участі представника в судовому засіданні при попередньому перегляді справи судом першої інстанції не є беззаперечним підтвердженням належного повідомлення відповідача про судове засідання при новому розгляді справи

Огляд постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 31 січня 2024 року у справі № 200/7924/16-ц

Суд апеляційної інстанції вправі прийняти до розгляду заяву про застосування позовної давності лише за умови, що відповідач у справі не був належним чином повідомлений судом першої інстанції про день та час судового розгляду справи, чи у разі інших поважних причин, які об’єктивно позбавляли особу зробити в суді першої інстанції таку заяву, внаслідок чого було порушено принцип процесуальної рівності сторін.

З матеріалів справи вбачається, що всі судові повістки про виклик до суду, направлені ОСОБА_2 судом першої інстанції, адресовані за іншою адресою ( АДРЕСА_3 ), аніж адреса її місця проживання (АДРЕСА_4). Рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення були повернуті на адресу районного суду без їх вручення, що вказує про невиконання судом обов’язку із належного повідомлення учасника справи про дату, час і місце її судового розгляду.

При цьому, висновок апеляційного суду, що ОСОБА_2 була належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду справи, з огляду на участь представника ОСОБА_6 в судовому засіданні 19 грудня 2017 року, письмові розписки представника ОСОБА_7, а також заяву ОСОБА_7 про розгляд справи без його участі, є безпідставними, оскільки ОСОБА_7 є представником позивача, а факт участі представника відповідача – ОСОБА_6 в судовому засіданні 19 грудня 2017 року при попередньому перегляді справи судом першої інстанції не є беззаперечним підтвердженням належного повідомлення відповідача про судове засідання при новому розгляді справи. Рішення районним судом було ухвалено 12 серпня 2022 року.

Джерело: https://tinyurl.com/4j53aekh

Відповідач, місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження якого позивачеві невідоме, викликається в суд через оголошення у пресі

Огляд постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 06 березня 2024 року у справі № 755/4205/14

Відповідач, місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження якого позивачеві невідоме, навіть після його звернення до адресного бюро і органів внутрішніх справ, викликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Системний аналіз вказаної норми процесуального права свідчить про те, що оголошення у пресі не є належним способом виклику особи в судове засідання в разі злісного ухилення від явки, чи умисного неотримання судової повістки або коли вона деякий час дійсно відсутня за місцем проживання (чи роботи) за будь-яких причин (відрядження, хвороба, знаходження на заробітках тощо), – такий виклик здійснюється лише у разі, коли фактичне місце проживання або місцезнаходження особи невідоме.

Порушення норм процесуального права є обов’язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового судового рішення, якщо справу (питання) розглянуто судом за відсутності будь-якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце засідання суду (у разі якщо таке повідомлення є обов’язковим), якщо такий учасник справи обґрунтовує свою апеляційну скаргу такою підставою.

Джерело: https://tinyurl.com/282mc247

Разом з ухвалою про відкриття апеляційного провадження суд апеляційної інстанції надсилає копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи

Огляд постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 cічня 2024 року у справі № 949/758/22

Відомості щодо надіслання ОСОБА_1 ухвали про відкриття апеляційного провадження, копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів, належного повідомлення про судове засідання, призначене на 22 червня 2023 року, в матеріалах справи відсутні. За таких обставин апеляційний суд не забезпечив дотримання принципу рівності сторін та розглянув справу за відсутності ОСОБА_1, яка належним чином не повідомлена про дату, час і місце судового засідання.

У касаційній скарзі ОСОБА_1 вказує, що про час і розгляд справи апеляційним судом вона дізналась напередодні судового засідання – 19 червня 2023 року. Проте, з урахуванням положень статті 128 ЦПК України, зазначене не свідчить про її належне повідомлення про дату, час і місце судового засідання.

Судові рішення підлягають обов’язковому скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо справу розглянуто за відсутності будь-кого з учасників справи, належним чином не повідомлених про дату, час і місце судового засідання, якщо такий учасник справи обґрунтовує свою касаційну скаргу такою підставою.

Джерело: https://tinyurl.com/yc5xccxr

Новини партнерів та ЗМІ