Договір про надання правової допомоги. Вимоги, дисциплінарна та судова практики

22.10.2021

Договір про надання правової допомоги. Вимоги, дисциплінарна та судова практики

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Договір про надання правової допомоги: вимоги, дисциплінарна та судова практики”, Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, розповіла про адвокатську діяльність та назвала вимоги, які застосовуються при укладенні договору.
 
Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
 
Договір про надання правової (правничої) допомоги – договір, за яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується надавати правову допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, у випадку, якщо така оплата передбачена договором.
 
До договору про надання правової (правничої) допомоги застосовуються вимоги:
 • Загальні положення цивільного законодавства про договір
 • Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 • Правил адвокатської етики
 
Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 
Дисциплінарним проступком адвоката є порушення Правил адвокатської етики.
 
На вимогу клієнта до укладання Договору адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) має повідомити про кваліфікацію по даній справі та можливе виникнення конфлікту інтересів.
 
Адвокат має право відмовитись від прийняття доручення клієнта, виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення.
 
Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання.
 
Важливо! Адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що сталі йому відомі від особи, яка звернулась з пропозицією укладання Договору.
 
Договір про надання правової (правничої) допомоги укладається в письмовій формі, але можлива і усна форма укладання договору в 2-х випадках:
 
 1. При наданні усної консультації. Але обов’язково з внесенням відповідних даних до книги реєстрації і наданням відповідного документу про те, що особа якій надавалися консультація розрахувалася.
 2. Невідкладна потреба правової допомоги клієнту за умови неможливості письмового оформлення за конкретних обставин умова-письмова форма протягом трьох днів або в найближчий строк.
Зміст Договору не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та ПАЕ.
 
За ст. 15 ПАЄ сторонами договору є :
 • Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання
 • Клієнт або особа, яка діє в інтересах клієнта
Якщо Договір укладений на користь клієнта з особою, яка діє в його інтересах, адвокат зобов’язаний отримати підтвердження згоди клієнта на надання правової (правничої) допомоги виключно в випадку, коли цього вимагає закон.
 
Адвокат до підписання договору повинен:
 • З’ясувати всі відомі клієнту обставини для формування позиції по справі
 • Вивчити всі документи, які є в розпорядженні клієнта
 • Переконатися у наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення: викласти їх клієнту, в загальних рисах.
 • Попередити про час і обсяг виконання доручення.
 • Попередити про правові наслідки досягнення результату, що бажає клієнт та ризики.
 
Новини партнерів та ЗМІ