Електронні ордери в системі «Електронний суд» — значне полегшення для адвокатів

14.04.2021

Електронні ордери в системі «Електронний суд» — значне полегшення для адвокатів

«Горецький і Партнери, ЮФ», керівник цивільної практики, адвокат, медіатор
 

Ордер є одним з письмових документів, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги (ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). Єдина обов’язкова для всіх адвокатів форма ордера, порядок його оформлення, обліку та зберігання затверджуються Радою адвокатів України (рішення від 12 квітня 2019 р. №41). І хоча дискусії з приводу актуальності, відповідності цього документа реаліям сучасності (зокрема, після створення єдиного реєстру адвокатів) ведуться тривалий час, поки що ордер встановленої форми є обов’язковим для прийняття усіма органами, установами, організаціями на підтвердження правомочності адвоката.

Ордери видаються адвокатом, адвокатським бюро або об’єднанням і мають містити підпис адвоката, керівника бюро чи об’єднання, а також інші реквізити: ПІБ клієнта, відомості про договір про надання правової допомоги, конкретний орган, у якому клієнту надається правова допомога, про адвоката (місце здійснення адвокатської діяльності, посвідчення, свідоцтва), печатку (за наявності), обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором. Відповідальність за достовірність вказаних у ордері даних несе адвокат.

При цьому варто звернути увагу на судову практику, яка зобов’язує адвоката зазначати у ордері саме конкретний орган, а не «всі органи» абстрактно. З 2019 р. бланки ордерів, згідно затвердженої типової форми, окрім книжок, які видаються місцевою радою адвокатів, генеруються ще й у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України, що стало проривом для адвокатів і дуже зручним нововведенням.

Карантинні обмеження, спричинені пандемією у 2020 р., внесли свої корективи у здійснення судочинства. Наприклад, система Easycon, яка дозволяє брати участь у засіданнях, не виходячи з офісу (дому), вже отримала визнання серед адвокатів і користується популярністю. А у квітні 2021 р. у «Електронному суді» з’явилася можливість для користувачів-адвокатів створювати електрон ні ордери, отримуючи доступ до судових справ, у яких вони представляють інтереси клієнтів.

Адвокати можуть створювати електронні ордери кількох видів: ордер на конкретну справу, який надає доступ до документів лише у тій справі, в якій адвокат представляє клієнта, а також загальний ордер без зазначення номера справи, який дає змогу подавати первинні заяви до суду. Тепер адвокат зможе без оформлення клопотань, очікування запрошень до суду, відвідування судів, фотографування матеріалів отримати швидкий доступ до справи свого клієнта, що, безперечно, дуже зручно.

Звичайно, такі нововведення та повноцінне в подальшому функціонування системи «Електронний суд» спростить подання документів (позовних заяв, клопотань, заяв по суті, скарг тощо) адвокатом та сприятиме реалізації принципу швидкого правосуддя.

Юридичні новини України