Головні відмінності у роботі адвоката індивідуально, в складі об’єднання чи бюро

01.03.2024

Головні відмінності у роботі адвоката індивідуально, в складі об’єднання чи бюро

За законом адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання. Яку краще обрати?

Відповідь на це запитання залежить від масштабів роботи, яку плануєте виконувати.

Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Він може відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера) із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (ст. 13 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність).

Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом (ст. 14 Закону). Воно діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив. АБ має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. Саме АБ є стороною договору про надання правничої допомоги. Втім, воно може залучати до виконання укладених бюро договорів про надання правничої допомоги інших адвокатів на договірних засадах. При цьому АБ має забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Адвокатське об’єднання також є юридичною особою з усіма наслідками (статут, баланс, рахунки, щтампи і бланки), але вже створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (ст. 15 Закону). Стороною договору про надання правничої допомоги є АО. Від його імені цей договір підписується учасником АО, уповноваженим на це довіреністю або статутом.

Новини партнерів та ЗМІ