КЦС ВС роз’яснив порядок проведення апеляційним судом спрощеного провадження без виклику сторін

30.09.2021

КЦС ВС роз’яснив порядок проведення апеляційним судом спрощеного провадження без виклику сторін

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову щодо стягнення з відповідачки боргу за спожитий газ і задовольнив позов.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду скасував постанову апеляційного суду та передав справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції через порушення норм процесуального права, зробивши такі правові висновки.
 
Пунктом 2 ч. 3 ст. 3 ЦПК України визначено, що основними засадами (принципами) цивільного судочинства є, зокрема, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом.
 
Відповідно до ч. 1 ст. 360 цього Кодексу учасники справи мають право подати до апеляційного суду відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом установленого судом строку.
 
Згідно із ч. 1 ст. 368 ЦПК України справа розглядається апеляційним судом за правилами розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, з особливостями, встановленими главою 1 розділу V Кодексу.
 
Апеляційні скарги на рішення суду у справах з ціною позову менше 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи (ч. 1 ст. 369 ЦПК України).
 
Апеляційний суд супровідним листом направив представнику відповідачки копію ухвали апеляційного суду про відкриття провадження та копію апеляційної скарги, запропонувавши надати відзив. 
 
Проте матеріали справи не містять відомостей про отримання відповідачкою чи її представником вказаних процесуальних документів.
 
Однак суд апеляційної інстанції, пославшись на положення ч. 1 ст. 368 ЦПК України, розглянув справу по суті, вказав, що перевірив матеріали справи, законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, і задовольнив скаргу.
 
Таким чином, на момент перегляду справи в апеляційному порядку процедура проведення спрощеного позовного провадження була порушена.
 
При цьому згідно із ч. 1 ст. 8 ЦПК України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи.
 
Верховний Суд констатував, що апеляційний суд мав право розглянути справу у спрощеному позовному провадженні, проте вимоги цивільної процесуальної форми вимагають дотримання процедури проведення спрощеного позовного провадження.
 
Зазначене позбавило відповідачку можливості надати зауваження щодо апеляційної скарги, а суд апеляційної інстанції це позбавило обов’язку надати оцінку можливим доводам та обґрунтуванням заперечення, тому суд не виконав свого зобов’язання стосовно дотримання закріпленого у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод принципу рівності сторін.
 
Постанова Верховного Суду від 15 вересня 2021 року у справі №174/814/19 (провадження №61-18381св20) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/99786255.
 
Новини партнерів та ЗМІ