ККС назвав, яка з письмових заяв підозрюваного складається з обов’язковою участю захисника

22.11.2021

ККС назвав, яка з письмових заяв підозрюваного складається з обов’язковою участю захисника

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі у справі №185/7793/20 вважає, що письмова заява підозрюваного щодо беззаперечного визнання своєї винуватості повинна бути складена обов’язково в присутності захисника.

Верховний Суд, мотивуючи своє рішення, виходив з наступного.
 
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3 ст. 302 КПК України до обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні повинна бути додана письмова заява підозрюваного, складена в присутності захисника, щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, згоди зы встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження згідно з частиною другою цієї статті та згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні.
 
Зазначена норма передбачає обов’язкову участь захисника, як додаткову гарантію дотримання прав підозрюваної/обвинуваченої особи, а також підтвердження добровільності такої згоди та усвідомленості її наслідків.
 
Отже, оскільки спрощене провадження у кримінальних провадженнях щодо кримінальних проступків є обмеженням фундаментального права людини на справедливий судовий розгляд (зокрема, права на захист, права брати участь у судовому розгляді, права на оскарження судового рішення), стороною обвинувачення мають бути належним чином виконані вимоги ст. 302 КПК України, тоді як суди повинні належним чином переконатися, що сторона обвинувачення виконала зазначені вимоги, а також належним чином перевірити скарги сторони захисту (у разі їх наявності) на порушення прокурором, слідчим положень указаної статті.
 
Верховний Суд зазначає, що саме на орган досудового розслідування покладається обов’язок роз’яснити підозрюваному наслідки надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку, що, у свою чергу, передбачає і з’ясування того, чи зрозумів підозрюваний, які наслідки очікують на нього у разі надання такої згоди.
 
У зв’язку з цим, на думку Верховного Суду, саме сторона обвинувачення має довести перед судом належне виконання цього обов’язку, якщо відповідне питання порушується обвинуваченим чи його захисником у суді першої інстанції чи при оскарженні судового рішення.
 
Касаційна скарга мотивована тим, що суди не перевірили належним чином доводи сторони захисту про психічний тиск працівників правоохоронних органів на засуджену, залишили поза увагою доводи засудженої, що заява про визнання вини була написана нею без участі захисника, який потім підписав цю заяву без участі засудженої. Вказується, що суд апеляційної інстанції не звернув належної уваги на заяву адвоката, відповідно до якої останній підтверджує той факт, що не був присутнім при підписанні засудженою заяви про визнання нею вини та про згоду розглядати кримінальне провадження у спрощеному порядку.
 
Новини партнерів та ЗМІ