КВЕД для адвокатської діяльності: які вказати

08.01.2024

КВЕД для адвокатської діяльності: які вказати

Для організації звітності та оподаткування в Україні діє Класифікатор видів економічної діяльності. Розпочинаючи адвокатську діяльність, під час реєстрації адвокатських бюро та об’єднань доведеться визначитися із правильними напрямами діяльності згідно КВЕД.

Класифікатор систематизує види діяльності, що здійснюються суб’єктами господарювання в Україні. Стосовно конкретного підприємства, то обрані коди мають охоплювати усі можливі напрями його роботи. Адже вести бізнес можна лише у межах кодів, які записані в реєстраційних документах. І неправильно обраний основний код, а також інші коди в окремих випадках можуть навіть накликати штрафи. З іншого боку, якщо під час реєстрації ви вказали кілька зайвих, то це аж ніяк не зобов’язує вас займатися всіма зазначеними видами діяльності.

У актуальному КВЕД-2010 для адвокатської діяльності коди можна знайти у Секції М «Професійна, наукова та технічна діяльність».

Зрозуміло, що основним під час держреєстрації має бути 69.10 «Діяльність у сфері права».

Цей код охоплює в тому числі юридичне представництво інтересів однієї сторони, що виступає проти іншої сторони в судах або інших судових органах. Це консультаційні послуги та представництво в цивільних та кримінальних справах, у трудових суперечках.

Також код охоплює загальні консультації та складання юридичних документів, в тому числі про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов’язаних зі створенням підприємств, патентів і авторських прав, підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо.

Також кодами, які будуть внесенні до Єдиного державного реєстру, можна вказати:

  • 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (в т.ч. консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах);
  • 70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю;
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
  • 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
  • 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
  • 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

Згадане у списку консультування з питань комерційної діяльності й керування передбачає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.
Також надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно:

  • проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису;
  • консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо.

Цей клас включає діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

З розширеним тлумаченням наведених кодів КВЕД-2010 можна додатково ознайомитись за посиланням.

Матеріал підготував голова Комітету НААУ з питань адвокатської практики Богдан Кушнір.

Новини партнерів та ЗМІ