Неповідомлення ради адвокатів, а також ненадання доказів мирного врегулювання конфлікту, не перешкоджає дисциплінарному провадженню

18.10.2021

Неповідомлення ради адвокатів, а також ненадання доказів мирного врегулювання конфлікту, не перешкоджає дисциплінарному провадженню

Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань розгляду скарг адвокатів на незаконні або неетичні дії іншого адвоката було затверджено Рішенням ВКДКА №VІІІ-024/2021 від 04 серпня 2021 року.

Одним із основних принципів, закріплених у статті 12 Правил адвокатської етики, є повага до професії: всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.
 
З огляду на це, особливо важливими в аспекті формування поваги до професії є етичні питання відносин між адвокатами, яким у ПАЕ присвячений розділ VI, в тому числі, питання щодо розгляду скарг, які подають до КДКА самі адвокати, адже частиною 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 
Аналіз ВКДКА дисциплінарної практики дає підстави стверджувати, що кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури не завжди дотримуються особливостей розгляду скарг адвокатів.
 
До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернувся адвокат зі скаргою на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у зв’язку із нерозглядом її заяви про вчинення дисциплінарного проступку іншим адвокатом.
 
З матеріалів справи вбачалося, що до КДКА дійсно надійшла заява адвоката. Але, оскільки скаржниця не надала доказів щодо вжиття заходів мирного врегулювання конфлікту між адвокатами відповідно до вимог ПАЕ, там вирішили надіслати заяву адвоката раді адвокатів регіону.
 
У ВКДКА зауважили, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вірно визначила необхідність заявнику надати докази вжиття заходів мирного врегулювання конфлікту між адвокатами, але в силу вимог п. 14, 15, 19 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 №120, КДКА не наділена повноваженнями направляти заяви до ради адвокатів для вжиття нею заходів. Отже, такі дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії є протиправними.
 
Тож скаргу адвоката задовольнили та визнали бездіяльність КДКА щодо нерозгляду скарги.
 
Юридичні новини України