Новий закон про судово-експертну діяльність

04.11.2021

Новий закон про судово-експертну діяльність

Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про судово-експертну діяльність», яким, зокрема:

– закріплюються основоположні терміни у сфері судово-експертної діяльності: «експертна ініціатива», «кваліфікація судового експерта», «методика проведення судової експертизи», «судово-експертна діяльність» тощо;
 
– удосконалюється державне регулювання судово-експертної діяльності, в тому числі, шляхом визначення державного органу, що відповідатиме за формування загальних засад політики у сфері судово-експертної діяльності, – Міністерство юстиції України;
 
– унормовуються основні засади здійснення судово-експертної діяльності та  більш чітке визначення статусу, прав та обов’язків судових експертів, судово-експертних установ та їх керівників;
 
– урізноманітнюються види судових експертиз, які можуть проводитися «приватними» судовими експертами, шляхом відмови від застарілого поняття «криміналістичні експертизи»;
 
– систематизуються та уніфікуються норми, що регулюють порядок організації та проведення судових експертиз. Також вперше в спеціальному Законі пропонується визначити категорії судових експертиз за процесуальною ознакою – первинна, додаткова, повторна, комісійна та комплексна та особливості організації їх проведення, затвердити вимоги до форми та змісту висновку експерта, що поєднують у собі положення всіх процесуальних законів;
 
– розмежовується поняття «суб’єкт судово-експертної діяльності» та «суб’єкт проведення судової експертизи», визначається порядок проходження професійної підготовки, присвоєння та підвищення кваліфікації судового експерта;
 
– закріплюються види відповідальності судового експерта, засади дисциплінарної відповідальності, підстави притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарних стягнень, порядок утворення дисциплінарної комісії судових експертів та її діяльності;
 
– врегульовується питання самоврядування приватних судових експертів, зокрема визначає правовий статус Асоціації приватних судових експертів України як самоврядної організації приватних судових експертів та її повноваження. Також визначаються її керівні органи та передбачається, що судові експерти входитимуть до неї на добровільних засадах.
 
«Також пропонується врегулювати питання проведення рецензування висновку експерта. Передбачається, що метою рецензування є вдосконалення професійної майстерності судового експерта, поліпшення якості та обґрунтованості його висновків. При цьому, запропонованими положеннями встановлюється, що рецензування не проводиться з метою спростування чи підтвердження висновків експерта. Рецензування не підмінятиме судову оцінку висновку експерта як джерела доказу, а буде здійснюватися виключно з метою підвищення кваліфікації судових експертів, обміну набутим ними досвіду», – пояснив заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук.
 
Юридичні новини України