Blog

27.01.2021

Обговорюємо актуальні зміни до Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги

Одним з важливих документів, яким оперує адвокат у своїй повсякденній діяльності, є ордер на надання правової допомоги (письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). До недавнього часу, пронумеровані бланки ордерів у кількості 50 примірників, із серією кожного регіону, які зброшуровані в ордерну книжку, підлягали отриманню за відповідними заявами адвокатів.

Перше положення, що регулювало порядок видачі та ведення ордерних книжок, було затверджене РАУ ще 2013 року.

Нова редакція Положення була затверджена Рішенням РАУ 12 квітня 2019 року, насамперед через нагальну необхідність запровадження умов, за якими кожен адвокат зможе отримати бланк ордера дистанційно. У 2020 році документ зазнав ще декілька точкових змін, проте у адвокатів все ще виникають питання з приводу удосконалення окремих норм цього Положення.

Наразі член РАУ, адвокат Сергій Осика пропонує ознайомитись з його варіантом оновлення Положення про ордер (завантажено у додатку).

Зокрема, член РАУ пропонує змінити пп. 4, 9, 12.3, 12.5, 12.10 та 12.12 Положення про ордер, пропонуючи видавати Ордер двох зразків: перший – який адвокат генерує особисто, другий – який видається адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням. При цьому Сергій Осика наголошує на тому, що слід виключити ті норми Положення, які протирічать ст. 26 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Зокрема, йдеться про недоцільність дублювання в Ордері підписів як власне адвоката, так і керівника адвокатського бюро/адвокатського об’єднання. Тим більше, що п.2 ст.26 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в Ордері передбачений лише один підпис адвоката.

Крім того, пропонується виключити посилання на договір про надання правової допомоги/доручення органу (установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа. Згадка про доручення органу (установи), уповноважених Законом на надання безоплатної правової допомоги, в Ордері є недоцільним з огляду на те, що законотворець чітко розмежував поняття Ордеру від Доручення органу уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги. Адже це різні процесуальні документи і кожен з них є підставою для здійснення безоплатної правової допомоги у контексті ст. 26 Закону, де доручення та ордер визначені через «або». 

Адвокат буде радий почути від колег зауваження тачи пропозиції (рекомендації) з приводу запропонованих ним змін за телефоном  050 4728833 чи електронною поштою osykasergiy@gmail.com

Юридичні новини України