Огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за травень 2024 року

24.06.2024

Огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за травень 2024 року

До уваги адвокатів пропонуємо черговий огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду – за травень 2024 року:

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_KKS_05_2024.pdf

В огляді відображено найважливіші правові позиції і висновки з кримінального та кримінального процесуального права, серед яких слід виокремити такі.

У сфері кримінального права:

– акцентовано на тому, що неправомірну вигоду належить визнавати одержаною за попередньою змовою групою осіб, якщо на момент передачі неправомірної вигоди між співучасниками вже була досягнута змова на її одержання;

– встановлено, що оскільки медико-соціальна експертна комісія є спеціальним закладом системи охорони здоров’я, покликаним здійснювати функції держави в частині встановлення інвалідності певній особі, то як голова, так і члени медико-соціальних експертних комісій, приймаючи рішення від імені такої комісії, є особами, уповноваженими на виконання функцій держави в розумінні примітки до ст. 369-2 КК України;

– вказано, що проходження військовозобов’язаним, який не належить до жодних релігійних організацій, строкової військової служби у збройних силах впродовж 5 місяців після формування в останнього, з його слів, релігійних переконань не може свідчити про наявність в особи глибокого й непереборного внутрішнього конфлікту між зазначеними переконаннями і військовим обов’язком.

У сфері кримінального процесуального права:

– констатовано, що ухвали слідчого судді про повне або часткове скасування арешту майна та про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку ст. 174 КПК України, апеляційному оскарженню не підлягають;

– зазначено, що КПК України імперативно не встановлює заборону судді апеляційного суду розглядати кримінальне провадження та справу про адміністративне правопорушення стосовно однієї й тієї ж особи;

– акцентовано на тому, що, вирішуючи питання про відшкодування витрат на професійну правову допомогу, суд має пересвідчитись, що заявлені витрати є співмірними зі складністю провадження, а наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений час на надання таких послуг відповідають критерію реальності таких витрат.

Упродовж травня 2024 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Новини партнерів та ЗМІ