Огляд судової практики щодо формування та подання через «Електронний суд» процесуальних документів

09.05.2024

Огляд судової практики щодо формування та подання через «Електронний суд» процесуальних документів

В ухвалі Хмельницького апеляційного суду від 24.04.2024 по справі № 670/472/23 (https://tinyurl.com/59jdkpjm) зазначено, що до суду апеляційної інстанції подано через електронний суд лише титульну сторінку апеляційної скарги, а сама апеляційна скарга міститься додатком і вона непідписана представником та вказані обставини не підтверджують дотримання форми документа.

Обставини справи

19 квітня 2024 року через систему «Електронний суд» до апеляційного суду надійшла титульна сторінка апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Віньковецького районного суду Хмельницької області від 08 квітня 2024 року, яка подана її представником, при цьому текст апеляційної скарги додано як додаток.

Відповідно до ч. 3 ст. 356 ЦПК України, апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.

У частині восьмій статті 43 ЦПК України зазначено, якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, на такі документи накладається кваліфікований електронний підпис учасника справи (його представника) відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Згідно з пунктом 16 Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21 процесуальні документи та докази можуть подаватися до суду в електронній формі, а процесуальні дії – вчинятися в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, передбачених процесуальним законом, цим положенням, а також випадків, коли суд до якого подаються документи та докази не інтегровано до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Електронні документи створюються із застосуванням вбудованого текстового редактора шляхом заповнення форм документів, передбачених Інструкцією користувача Електронного суду, підписуються кваліфікованим електронним підписом (підписами) його підписувача (підписувачів) та надсилаються засобами відповідної підсистеми Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (пункт 26 вказаного Положення).

Таким чином, альтернативою звернення учасників справи до суду з позовними заявами, скаргами та іншими визначеними законом процесуальними документами, оформленими в паперовій формі та підписаними безпосередньо учасником справи або його представником, є звернення з процесуальними документами в електронній формі з обов’язковим їх скріпленням власним електронним підписом учасника справи через підсистему «Електронний кабінет».

До суду апеляційної інстанції подано через електронний суд лише титульну сторінку апеляційної скарги, а сама апеляційна скарга міститься додатком і вона непідписана представником  ОСОБА_1.

Електронний примірник апеляційної скарги, яка сформована із застосуванням вбудованого текстового редактора шляхом заповнення форми документа «Апеляційна скарга», через систему «Електронний суд» та підписану електронним підписом, не надано.

Таким чином, документ сформований в системі «Електронний суд» не відповідає формі документа «Апеляційна скарга», а додана скан-копія апеляційної скарги не підписана, вказані обставини не підтверджують дотримання форми документа.

З огляду на вищезазначене, представника ОСОБА_1 було зобов’язано направити до суду виправлену апеляційну скаргу підписану її підписом, або сформувати та подати через систему «Електронний суд» апеляційну скаргу в новій редакції із застосуванням вбудованого текстового редактора шляхом заповнення форми такого документу, як передбачено Інструкцією користувача Електронного суду.

Новини партнерів та ЗМІ