Онлайн ордер відповідає офіційному зразку і має додатково англійську версію: рішення ради адвокатів України

10.11.2021

Онлайн ордер відповідає офіційному зразку і має додатково англійську версію: рішення ради адвокатів України

Ордери на надання правничої (правової) допомоги в Особистому кабінеті адвоката на офіційному веб-сайті НААУ відповідають зразку з Додатку № 1 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги. Зокрема, згенеровані онлайн ордери коректно відображають обрану адвокатом форму здійснення адвокатської діяльності, яка зазначена в профілі кожного адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Таке роз’яснення щодо застосування ордеру на надання правничої (правової) допомоги затверджено рішенням РАУ №106 від 11 вересня 2021 року, повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.
 
РАУ посилається на закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за яким адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).  Тобто, законодавець передбачив для адвоката альтернативні форми здійснення діяльності.
 
«Стороною договору про надання правової допомоги при здійсненні адвокатом адвокатської діяльності у формі адвокатського бюро є адвокатське бюро, стороною договору про надання правової допомоги при здійсненні адвокатської діяльності у формі адвокатського об’єднання є адвокатське об’єднання, від імені якого договір підписується учасником адвокатського об’єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об’єднання»,  – ідеться у рішенні РАУ.
 
Відтак, адвокати, адвокатські об’єднання або адвокатські бюро ініціюють генерування ордерів відповідно від адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, керівників (уповноважених осіб) адвокатського об’єднання, адвокатського бюро через офіційний веб-сайт НААУ, в раді адвокатів регіону, або як виняток у передбачених Радою адвокатів України випадках безпосередньо у Національній асоціації адвокатів України. «Таким чином, система управління електронної бази даних Єдиного реєстру
адвокатів України генерує у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України ордери на надання правничої (правової) допомоги відповідно до обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності», – ідеться у рішенні РАУ.
 
Іншим рішенням Рада адвокатів України затвердила зразок типової форми ордеру на надання правничої (правової) допомоги, викладеної англійською мовою, та дозволила використовувати його за межами України.
 
Зразок ордеру розміщений у Додатку № 2 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 41 від 12.04.2019 (із змінами).
 
Ордер англійською мовою ідентичний ордену українською мовою та має містити наступні реквізити:
 • Серію, порядковий номер ордера;
 • Прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога;
 • Посилання на договір про надання правової допомоги/доручення органу (установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа;
 • Назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під назвою органу розуміється як безпосередньо назва конкретного органу так і назва групи органів визначених пунктом 2 частини 1 статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (наприклад, судові органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи досудового слідства, правоохоронні органи тощо); ( в редакції відповідно до рішення Ради адвокатів України № 118 від 17 листопада 2020 року);
 • Прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який надає правничу (правову) допомогу на підставі ордера, номер та дату його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав (КДКА відповідного регіону, з 01.01.2013 року радою адвокатів відповідного регіону); номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане;
 • Ким ордер виданий (назву організаційної форми): адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально (із зазначенням адреси робочого місця); адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (повне найменування адвокатського бюро/адвокатського об’єднання та його місцезнаходження);
 • Адресу робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, яке видає ордер;
 • Обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої (правової) допомоги;
 • Дату видачі ордера;
 • Підпис адвоката, який видав ордер, у разі здійснення ним індивідуальної діяльності (у графі «Адвокат»);
 • Підпис адвоката, який надає правову допомогу, якщо ордер, виданий адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (у графі «Адвокат»);
 • Підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, відтиск печатки адвокатського бюро/адвокатського об’єднання (за наявності) у випадку, якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням;
 • Двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ.
 
При цьому, серія, порядковий номер ордера; прізвище, ім’я, по батькові адвоката, номер та дату його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав; номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане; адреса робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, яке видає ордер та відомості щодо обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої (правової) допомоги – генеруються автоматично, всі інші реквізити заповнюються адвокатом самостійно з метою збереження адвокатської таємниці.
 
Детально про особливості генерації онлайн-ордерів можна переглянути у тематичному розділі сайту НААУ.
 
Новини партнерів та ЗМІ