Ознайомлення з матеріалами адміністративної справи: що варто знати

02.08.2021

Ознайомлення з матеріалами адміністративної справи: що варто знати

Хмельницький окружний адміністративний суд нагадав, що ознайомитись із матеріалами справи (матеріалами кримінального провадження) суд надає можливість особам, які беруть участь у справі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Серед таких осіб:

– прокурор, який має право на участь у розгляді справи, – після пред’явлення службового посвідчення;

– адвокати, які беруть участь у розгляді справ (після пред’явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договору про надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);

– інші учасники кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також особи, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки (після пред’явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках – доручення представника).

Особам, які мають право витребування справ за службовим становищем для проведення аналізів, узагальнень або з іншою метою, не пов’язаною з розглядом справи, справи видаються лише на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду (якщо провадження у справі закінчене) або судді чи судді-доповідача (якщо провадження у справі не закінчене), після пред’явлення службового посвідчення.

Особа, яка одержує справу для ознайомлення:

– розписується в журналі видачі справ  для ознайомлення, де зазначаються дата, година видачі;

– може робити з матеріалів судових справ виписки та копії;

– після ознайомлення з матеріалами судової справи робить відповідний запис на своїй заяві про надання судової справи для ознайомлення (із обов’язковим зазначенням підпису, ініціалів та прізвища, дати ознайомлення).

Важливо! Ознайомлення з матеріалами справи  проводиться виключно у приміщенні суду протягом усього робочого часу суду та в присутності працівника апарату суду.

Обов’язки працівника апарату суду, який проводить ознайомлення:

– після отримання заяви з резолюцією та судової справи перевіряє її формування – перевіряються наявність томів, повнота підшивання матеріалів справи, наявність опису, відповідність змісту опису фактичній наявності документів, наявність та цілісність технічних носіїв з аудіозаписом (відеозаписом) судового засідання;

– після перевірки документів, що посвідчують особу та її повноваження видає судову справу для ознайомлення;

– фіксує процес ознайомлення із матеріалами справи  в журналі видачі судових справ  шляхом вчинення запису про те, хто і коли ознайомлювався зі справою;

– при поверненні судової справи після ознайомлення, у присутності особи перевіряє наявність у судовій справі всіх документів, якій справа надавалась для ознайомлення.

Ознайомлення з матеріалами справи в дистанційному режимі

Варто зауважити, що для зручності відвідувачів ознайомлення з матеріалами судових справ в Хмельницькому окружному адміністративному суді здійснюється:

– в дистанційному режимі через особистий кабінет у підсистемі “Електронний суд”;

– видача копій матеріалів справи здійснюється дистанційно – шляхом надсилання скан-копій матеріалів судової справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві.

Джерело

Юридичні новини України