Підготовка заяви до ЄСПЛ: зміст індивідуальної заяви, формуляр та практичні аспекти його заповнення

11.04.2024

Підготовка заяви до ЄСПЛ: зміст індивідуальної заяви, формуляр та практичні аспекти його заповнення

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся майстер-клас, присвячений підготовці заяви до Європейського суду з прав людини, який провів для колег Ігор Караман, доктор права, юрист Секретаріату ЄСПЛ (2008-2012, 2017-2021) та співробітник РЄ, тренер програми РЄ «HELP», член НКР НААУ.

На початку заходу лектор ознайомив учасників зі змістом індивідуальної заяви, проаналізувавши вимоги до належним чином заповненої заяви, які викладені у статті 47 Регламенту Суду.

Далі лектор перейшов до з’ясування особливостей роботи із формуляром. Так, індивідуальна заява подається шляхом заповнення формуляра, який доступний на сторінці Суду в Інтернеті http://tinyurl.com/29hw6v6x.

Слід звернути увагу, що формуляр працюватиме коректно тільки з програмою AdobeReader9 чи з пізнішою версією і підтримується лише операційними системами Windows і Mac OSX. Потрібно переконатися, що програма AdobeReader встановлена на комп’ютері (завантажити програму можна на сайті www.adobe.com).

Як працювати з формуляром?

1.Зберегти копію формуляра

  • Натиснути правою кнопкою миші на посилання або піктограму, розташовані вище;
  • Вибрати опцію «Зберегти об’єкт як» або «Зберегти посилання як»;
  • Зберегти формуляр на Вашому комп’ютері в обраному місці.

2.Заповнити формуляр заяви

  • Відкрити попередньо збережену копію формуляра за допомогою програми AdobeReader;
  • Заповнити формуляр заяви та зберегти його;
  • Після заповнення заяви видрукувати її, поставити свій підпис та відправити поштою до Суду.

Ігор Караман надав адвокатам посторінковий алгоритм коректного оформлення формуляра заяви в ЄСПЛ та супровідних документів.

Сторінка 1:

Дані про заявника – фізичну особу: П.І.Б.; дата народження; місце народження; громадянство; адреса; телефон; електронна пошта.

Якщо заявників декілька, слід надати інформацію про кожного з них на окремому аркуші та пронумерувати кожного із заявників.

Адреса: Заявник повинен вказати поштову адресу, яка не є адресою адвоката або представника. Це потрібно для того, щоб Суд мав можливість встановити з ним контакт, якщо це буде необхідно. Якщо заявник є бездомним або не має певного місця проживання, він може зазначити номер абонентської скриньки або вказати адресу друзів, надавши при цьому відповідні пояснення.

Дані про заявника – юридичну особу:

– назва (юридична особа);

– дата реєстрації;

– вид діяльності;

– телефон;

– електронна пошта.

Ідентифікаційний номер: вкажіть офіційний ідентифікаційний код або номер, присвоєний юридичній особі за офіційним реєстром, якщо такий існує (ЄДРПОУ).

Слід також зазначити дату реєстрації чи створення юридичної особи з метою полегшення її ідентифікації.

Декілька заявників/групові заяви:

Якщо заявник чи представник подає скарги від імені двох або більшої кількості заявників і ці скарги ґрунтуються на різних фактах, для кожного із заявників треба повністю заповнити окремий формуляр заяви. До кожного такого формуляра слід додати документи, які стосуються саме цього заявника.

Якщо заявників більше десяти, представник повинен надати, крім формулярів заяв і документів, таблицю, яка б містила необхідні особисті дані щодо кожного заявника. Цю таблицю можна завантажити із сайту Суду: www.echr.coe.int/applicants.

Якщо представник є юристом, він також повинен надати цю таблицю в електронному вигляді (на CD чи флешці).

Якщо справа стосується великої групи заявників або заяв, Секретаріат може вимагати від заявників або їх представників надати текст заяв або копії документів в електронному чи іншому вигляді.

З метою забезпечення більш ефективного та швидкого розгляду заяв, Секретаріат може пред’являти інші вимоги.

Невиконання вимог Секретаріату щодо форми чи способу подання групових заяв або заяв з великою кількістю заявників може призвести до того, що вони не будуть розглядатися Судом (див. статтю 47§§5.1 та 5.2 Регламенту Суду).

Сторінка 2: держава-відповідач

Проставлення відмітки навпроти держави чи держав, проти яких подається заява. Цей розділ стосується держав, які на Вашу думку є відповідальними за ті обставини, на які Ви скаржитеся. Слід мати на увазі, що подати заяву в Суд можна тільки проти держав, перелічених у списку, оскільки тільки вони приєдналися до запровадженої Конвенцією системи.

Сторінка 3: дані про представника фізичної особи:

– представник – не юрист;

– представник – юрист.

довіреність:

– підпис заявника і дата;

– підпис представника і дата;

електронна пошта для eComms.

Сторінка 4: дані про представника юридичної особи:

-представник організації;

-юрист.

довіреність:

-підпис представника організації та дата;

-підпис юриста.

електронна пошта для eComms.

Сторінки 5-7: описання фактів

Висловлюйтеся ясно і коротко. Викладіть основну інформацію стосовно вашої справи: ключові факти та рішення, і яким чином були порушені ваші права, не вказуючи обставини, що не мають безпосереднього відношення до ваших скарг, та другорядні питання.

Уникайте довгих цитат: ви завжди можете зробити посилання на копію документа, яку ви надсилаєте разом з формуляром. Обставини справи та ваші скарги повинні бути викладені у відповідних розділах формуляра для того, щоб Суд зміг визначити характер та обсяг вашої заяви, не звертаючись до будь-яких інших матеріалів. Ця інформація стосовно вашої справи є вкрай необхідною для належного та швидкого попереднього розгляду вашої заяви; її необхідно надати на сторінках формуляра заяви, а не в додатках до формуляра. Це повинно бути зрозуміле та коротке викладення обставин справи, скарг, та відповідності критеріям прийнятності, яке легко читати.

Уникайте спроб «втиснути» кожну подробицю у відповідний розділ. Не можна також залишати ці сторінки незаповненими з посиланням на «додаток на окремих аркушах». Невиконання вимоги стосовно внесення усієї необхідної інформації на обмеженій кількості сторінок формуляра заяви призведе до того, що Суд не буде розглядати таку заяву.

Вкажіть точні дати. Викладайте інформацію в хронологічному порядку. Опишіть події в послідовності, в якій вони відбулися. Якщо ваші скарги стосуються різних питань (наприклад, різних судових проваджень), опишіть факти по кожному епізоду окремо.

На підтримку вашої справи ви повинні надати документи, зокрема копії відповідних рішень чи документальні підтвердження будь-яких дій, на які ви скаржитеся: наприклад, повідомлення про виселення чи рішення про депортацію. Вам слід також надати документальне підтвердження ваших скарг, наприклад, медичні довідки, показання свідків, стенограми, документи, які підтверджують право власності, чи довідки про період перебування під вартою. Якщо ви не можете отримати копії певних документів, вам слід пояснити, чому це неможливо.

Додаткову інформацію або пояснення, якщо це буде необхідно, можна надати у додатку до формуляра заяви (в окремому документі). Обсяг такої інформації не повинен перевищувати 20 сторінок (копії рішень та інших супровідних документів в цей ліміт не входять). Проте це не означає, що ви можете розпочати писати на бланку формуляра заяви і продовжувати писати на додаткових аркушах до моменту, коли загальна їх кількість досягне 20. Вищеозначені 20 сторінок тексту можна надати у додатку до короткого описання фактів, скарг та обґрунтування відповідності критеріям прийнятності, які повинні міститися у відповідних секціях формуляра заяви. У такому додатку не можна викладати нові скарги, цей додаток можна використовувати тільки для подальшого розвитку скарг, які вже були висунуті у формулярі заяви. Зауважте, що якщо Суд пропонує Уряду держави-відповідача надати свої зауваження, заявникові надається можливість навести докладні аргументи у відповідь.

Усі матеріали повинні бути повністю розбірливими та, якщо на доповнення до короткого описання фактів, скарг та обґрунтування відповідності критеріям прийнятності на формулярі заяви надаються додаткові матеріали, вони повинні:

– якщо вони надруковані, розмір шрифту в основному тексті повинен бути не менше 12, а в примітках – не менше 10;

– якщо це додатки, вони повинні бути в форматі A4 з полем шириною не менше 3,5 см;

– сторінки необхідно послідовно пронумерувати;

– текст повинен бути розділений на пронумеровані абзаци.

За загальним правилом, будь-яка інформація, що міститься у формулярі заяви та в супровідних документах, які надаються Секретаріату, зокрема інформація про заявника чи інших осіб, буде доступною громадськості. Крім того, ця інформація може бути опублікована в базі даних Суду (HUDOC), якщо Суд включить її до викладення фактів в момент повідомлення уряду-відповідача про справу, до рішення щодо прийнятності справи чи про її вилучення зі списку справ, або ж до рішення щодо суті справи.

Зважаючи на це, вам слід надати лише ті дані про ваше приватне життя чи приватне життя третіх осіб, які необхідні для розуміння суті справи. Крім того, якщо ви не бажаєте оприлюднення даних про вашу особу, вам потрібно зробити відповідну заяву і викласти підстави для такого відступу від загального правила про вільний доступ до інформації в процесі судового розгляду. Суд може дозволити анонімність лише у виняткових та обґрунтованих випадках.

Сторінки 8-9: описання скарг

На підтримку кожної скарги потрібно вказати статтю Конвенції чи Протоколу, на порушення якої ви скаржитеся, і коротко пояснити, як вона була порушена. Поясніть якомога точніше, на що саме ви скаржитеся в рамках Конвенції.

Укажіть, на які положення Конвенції ви посилаєтеся та поясніть, яким чином описані вами факти порушують ці положення. Такі пояснення слід дати для кожної індивідуальної скарги.

Зразок: Стаття 6 §1: цивільне провадження за моїм позовом про компенсацію шкоди було необґрунтовано довгим, оскільки воно тривало понад 12 років: з 10 жовтня 2012 р. по 25 жовтня 2023 р.

Сторінка 10: інформація про вичерпання національних засобів правового захисту та дотримання 4-х місячного строку

У цьому розділі вам потрібно показати, що ви дали державі можливість виправити ситуацію, перш ніж звернутися до міжнародної юридичної установи, якою є Суд. Це означає, що вам треба пояснити, що ви використали доступні ефективні засоби правового захисту у відповідній країні.

Для кожної скарги в рамках Конвенції чи Протоколів, вкажіть наступне:

– точну дату остаточного рішення, назву суду та тип рішення;

– дати рішень, прийнятих судами попередніх інстанцій, які передували остаточному рішенню;

– номер справи у національному провадженні.

Потрібно додати копії всіх рішень, прийнятих судами чи іншими уповноваженими органами, починаючи з першої і до останньої інстанції. Вам необхідно також надати копії ваших позовів чи скарг, в тому числі апеляційних, поданих в суди, щоб показати, що ви порушували питання, що складають суть ваших скарг за Конвенцією, на кожному рівні юрисдикції.

Вам треба також показати, що кожна з ваших скарг була подана до ЄСПЛ протягом 4-х місячного строку  з моменту прийняття остаточного рішення в процесі вичерпання національних засобів правового захисту щодо цієї скарги. Тому вирішальне значення має визначення дати остаточного рішення. На доказ цього ви повинні надати копію остаточного рішення, в якому така дата зазначена. Якщо ж ви не отримали копію остаточного рішення у день, коли воно було прийнято чи проголошене, на підтвердження дати сповіщення вас про таке рішення, ви повинні надати, наприклад, документ з датою отримання або копію рекомендованого листа чи конверта.

Якщо належних національних засобів правового захисту не існує, вам необхідно показати, що ви подали скаргу протягом 4-х місячного строку від дати дії, заходу чи рішення, на яке ви скаржитеся, і надати документальне підтвердження дати такого акту, заходу чи рішення.

Сторінка 11: інформація про:

– можливість звернення до іншого правового захисту;

– розгляд скарги в інших міжнародних органах;

– наявність інших скарг в ЄСПЛ.

Сторінка 12: список супровідних документів

Ви повинні додати пронумерований і складений в хронологічному порядку список всіх рішень та ухвал, згаданих в розділах E, F, G та H формуляра, а також інших документів, які ви бажаєте надати на розгляд Суду як докази на підтримку ваших заяв про порушення Конвенції (стенограми, показання свідків, медичні довідки, тощо).

Вкажіть у списку документів номери сторінок, на яких можна знайти кожен з документів з тим, щоб Суд мав можливість легко їх знайти. Якщо місця у відповідному розділі формуляра заяви не вистачить, ви можете продовжити перелік на окремому аркуші.

Ви повинні надати повні та розбірливі копії всіх документів, на які ви посилаєтеся у цьому списку.

Суд не повертає документи. Тому слід надсилати тільки копії, а не оригінали.

Ви повинні:

– впорядкувати всі документи по датах і провадженнях;

– послідовно пронумерувати сторінки;

– не скріпляти, не зшивати і не склеювати документи.

Зробити вчасно все необхідне, щоб одержати інформацію і документи, потрібні для подання повної заяви, є обов’язком заявника. Якщо ви не надасте один чи декілька необхідних документів і не вкажете поважної причини, через яку ви не змогли це зробити, ваша заява вважатиметься неповною і не буде розглянута.

Зауважте, що з причин безпеки, заяви, які містять в собі підозрілі об’єкти, будуть знищені.

Сторінка 13:

– інші зауваження;

– декларація, дата та підпис;

– особа, з якою ведеться листування в разі кількох заявників/представників;

– адреса, на яку надсилати формуляр заяви.

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://tinyurl.com/yck9xfdc

Новини партнерів та ЗМІ