Порядок складання адмінпротоколів головою ради адвокатів регіону не створює конфлікту інтересів, коли відмовлено в інформації на запит в інтересах такої ради

29.12.2021

Порядок складання адмінпротоколів головою ради адвокатів регіону не створює конфлікту інтересів, коли відмовлено в інформації на запит в інтересах такої ради

Рада адвокатів роз’яснила Порядок складання адмінпротоколів головою ради адвокатів регіону в контексті можливості скласти такий протокол, якщо запит на інформацію подавався в інтересах відповідної ради адвокатів.

З проханням роз’яснити питання визначення суб’єкту складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 212 – 3 КУпАП України до Ради адвокатів України хвернулась адвокат.
 
Адвокат вказала, що їй було неправомірно відмовлено працівником банку у наданні інформації на запит:
● запит подавався в інтересах Ради адвокатів міста Києва,
● РАмК одночасно є суб’єктом складення протоколу про адміністративне правопорушення.
 
Рада адвокатів нагадала:
● право на адвокатський запит є одним із професійних прав адвоката, які гарантуються;
● відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність;
● у справах про адміністративні правопорушення протоколи про правопорушення мають право складати, зокрема голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів регіонів.
 
Право на встановлення процесуального статусу потерпілого належить суб’єкту, який складає протокол.
 
Повноваження регулюються Порядком оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженим рішенням Ради адвокатів України №238 від 19 листопада 2013 року, зі змінами (далі – Порядок).
 
Повноваження голови РАР щодо складання адмінпротоколів
 
Голова Ради адвокатів регіону та/або уповноважена радою адвокатів особа наділена дискреційними повноваженнями в силу закону.
 
Відповідно вони, отримуючи скаргу (звернення) в порядку розділу ІІІ Порядку приймають рішення про:
 • складання протоколу про адміністративне правопорушення,
 • перед тим перевіряють відповідність закону адвокатського запиту,
 • а також заяви (звернення) та доданих до неї матеріалів.
Тобто чинним законодавством та актами РАУ встановлений вичерпний перелік осіб, уповноважених на прийняття рішення щодо складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачені статтею 212-3КУпАП.
 
КУпАП та Порядок не передбачають
 • відводів з цього питання,
 • прийняття рішень ради адвокатів регіону з питань складання/відмови від складання протоколів про адміністративне правопорушення у разі якщо адвокат представляє інтереси ради адвокатів регіону.
 
Виходячи з цього:
 • уповноважена особа на прийняття рішення щодо складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачені статтею 212-3 КУпАП, діє виключно в межах КУпАП,
 • оскарження дій такої особи можливе тільки на підставі КУпАП.
 
У РАУ наголошують:
 • складання адміністративного протоколу це лише фіксація ненадання відповіді на запит,
 • жодного рішення про притягнення будь-кого до відповідальності рада адвокатів регіону не ухвалює.
 
Тому Рада адвокатів України роз’яснює:
рада адвокатів регіону має право розглядати заяву адвоката (який подавав адвокатський запит в її інтересах) про вчинення адміністративного правопорушення передбачене ст. 212-3 КУпАП.
 
Додатково Рада адвокатів України підкреслила:
 • вона не вбачає жодної заінтересованості Ради адвокатів міста Києва при вирішенні питання складення/не складення адміністративного протоколу (передбаченого ст. 212-3 КУпАП України),
 • рада адвокатів регіону як клієнт заінтересований в отриманні інформації, а не складанні протоколу,
 • у таких діях відсутній конфлікт інтересів відповідно до статті 9 Правил адвокатської етики,
Таким чином розгляд Радою адвокатів міста Києва заяви адвоката про вчинення начальником управління правового забезпечення поточної банківської діяльності банку адміністративного правопорушення передбачене ст. 212-3 КУпАП відповідає приписам діючого законодавства.
 
Новини партнерів та ЗМІ