Повідомлення учасників судового провадження е-поштою не є належним, якщо не заначено часу надіслання повідомлення

13.02.2024

Повідомлення учасників судового провадження е-поштою не є належним, якщо не заначено часу надіслання повідомлення

30 серпня 2023 р. Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у справі № 301/2470/20 задовольнив частково касаційну скаргу захисника, який довів порушення права обвинуваченого на захист.

Вироком районного суду особу визнано винуватою у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК.

Вирішуючи питання про можливість проведення апеляційного розгляду, апеляційний суд заслухав думку прокурора і на підставі ч. 4 ст. 405 КПК ухвалив проводити апеляційний розгляд без участі обвинуваченого та його захисника з тих мотивів, що, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце апеляційного розгляду е-поштою, обвинувачений та його захисник не з’явилися в судове засідання, про причини своєї неявки суд не повідомили, а тому, з огляду на відсутність заперечень з боку інших учасників процесу, неприбуття сторони захисту не перешкоджає проведенню апеляційного розгляду.

У касаційній скарзі захисник зазначав, що всупереч вимогам ст. 405 КПК апеляційний розгляд було проведено за відсутності обвинуваченого та його захисника, які не були належним чином повідомлені про дату і час судового засідання, що є істотним порушенням прав обвинуваченого.

Верховний Суд вказав, що ст. 405 КПК визначено, що за приписами ст. 342345405 КПК, суд апеляційної інстанції перед початком судового розгляду має з`ясувати, чи вручені судові повістки та повідомлення тим особам, які не прибули у судове засідання.

Тобто закон вимагає від суду апеляційної інстанції з’ясувати причини неприбуття в судове засідання учасників кримінального провадження та вирішити питання про можливість продовження розгляду без учасників, які не з’явилися в судове засідання, або про відкладення судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК особа викликається до суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. При цьому суд повинен переконатися, що таке повідомлення мало місце.

Згідно з ч. 1 ст. 136 КПК належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Проте у матеріалах провадження міститься повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою, а також підпис цієї особи. При цьому відомості про дату, час надіслання повідомлення, адреси електронної пошти учасників, на які його направлено, а також підтвердження щодо факту його направлення, – відсутні, немає даних про його отримання обвинуваченим та його захисником.

Отже, колегія суддів ВС дійшла висновку, що розгляд кримінального провадження в суді апеляційної інстанції було здійснено за відсутності обвинуваченого та його захисника, не повідомлених про дату, час і місце апеляційного перегляду відповідно до вимог процесуального закону, що позбавило сторону захисту можливості брати участь у судовому розгляді, зокрема виступити в судових дебатах, які є важливою частиною судового розгляду, де обвинувачений та інші, зазначені в ч. 1 ст. 364 КПК учасники судового провадження виступають із промовами з питань, що підлягають вирішенню судом під час постановлення судового рішення та з метою обґрунтування і доведення переконливості власної процесуальної позиції.

Тому Верховний Суд ухвалу апеляційного суду скасував і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Підготував Леонід Лазебний

Повний текст рішення

Новини партнерів та ЗМІ