Blog

26.02.2024

Правила адвокатської етики. Дисциплінарна практика ВКДКА за серпень 2023 року

Рекламування адвокатської діяльності

До КДКА регіону надійшла скарга, в тому числі, щодо порушення адвокатом, керуючим адвокатським бюро, вимог Правил адвокатської етики в частині рекламування адвокатської діяльності.

На думку Скаржника, неправдивими та обманними є рекламні матеріали, розміщені на сайті адвокатського бюро наступного змісту:

1) «У випадку ухвалення рішення суду на вашу користь, витрати на правову допомогу, які ви сплатили, стягуються з опонента»;

2) «У своїй роботі адвокати бюро суворо дотримуються основних принципів адвокатської діяльності, зокрема, таких як: компетентність та добросовісність, конфіденційність, неприпустимість конфлікту інтересів, домінантність інтересів клієнта, дотримання законності, незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності»;

3) «Співпраця з Адвокатським бюро «….» – це шлях до успіху! З повагою, керуючий бюро …….».

Відповідно до абз. 2 ст. 13 Правил адвокатської етики рекламні матеріали про адвокатську діяльність (та будь-які інші матеріали такі як бланки, візитівки та інше) не можуть містити:

– оціночних характеристик відносно адвоката;

– критики адвокатами інших адвокатів;

– заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших заяв, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів;

– вказівок, які можуть сформувати уявлення, що діяльність саме цього адвоката характеризується рисами і показниками, притаманними, в дійсності, адвокатурі як такій.

Рекламні матеріали про діяльність адвоката мають бути об’єктивними, достовірними, чіткими та зрозумілими й не повинні містити натяків, двозначностей або іншим чином утворювати підґрунтя для введення потенційних клієнтів в оману, а також мають відповідати розумним естетичним вимогам. Рекламні матеріали не можуть демонструватись (розміщуватись) за допомогою способів (у способи), які дискредитують інститут адвокатури, створюють умови для його зневаги, принижують професію та статус адвоката України (абз. 3 ст. 13 Правил адвокатської етики).

ВКДКА констатувала, що така реклама є чіткою, зрозумілою і не містить натяків, двозначностей, які можуть ввести в оману потенційного клієнта.

Відмовлено у порушенні дисциплінарної справи.

Рішення ВКДКА № VІІІ-001/2023 від 31.08.2023http://tinyurl.com/yzrutmp7

Адвокатські запити

Скаржником є ТОВ «Конструкторське бюро «…….» – підприємство оборонно-промислового комплексу.

Адвокатом подано до підприємства адвокатські запити, в яких ним запитувалась інформація, яка не відноситься до його клієнтів.

На думку Скаржника, витребування адвокатом інформації та копій документів має на меті збір персональних даних фізичних осіб – працівників за значний період – вісім років діяльності Товариства (з 2015 по 2023 рр.), які фактично забезпечують виробництво зброї та боєприпасів, тим самим гарантуючи обороноздатність Збройних сил України в ході виконання ними завдань з оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності.

Усього адвокатом, у зв’язку з наданням правової допомоги двом клієнтам, було направлено 35 адвокатських запитів. Як приклад:

-Адвокатський запит про надання відомостей щодо посадових осіб підприємства (із зазначенням їх прізвищ, імен, по-батькові та посад), які протягом останніх трьох років нагороджувались відзнаками, медалями, грамотами або іншими заохочувальними відзнаками від імені ДК «Укроборонпром»;

-Адвокатський запит про надання посадової інструкції уповноваженої особи по боротьбі з корупцією; копію наказу про призначення особи, відповідальної за антикорупційну діяльність на товаристві; копію антикорупційної програми; довідку щодо осіб, які відповідали за антикорупційну діяльність у період з 2018 року по теперішній час;

– Адвокатський запит про надання переліку працівників товариства (працюючих за період з 2015 по березень 2023 рр.), які є членами однієї сім’ї, близькими родичами або мають інші родинні зв’язки один з одним, із зазначенням їх прізвищ, імен, по-батькові, посад та ступеню родинного зв’язку;

-Адвокатський запит про надання посадової інструкції заступника директора з режиму безпеки; копії трудової книжки заступника директора з режиму безпеки;

-Адвокатський запит про надання переліку працівників із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові та посад, які були прийняті на роботу в товариство у період з грудня 2022 року по 23 березня 2023 року з копіями відповідних наказів;

-Адвокатський запит про надання інформації щодо прийнятого в.о. директора  управлінського рішення за результатами розгляду службової записки та юридичного обґрунтування такого рішення.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 20.01.2012 № 2-рп/201242:

– інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною;

-збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

КДКА регіону не дослідила зазначені дії адвоката з урахуванням рішення КСУ.

Направлено матеріали справи на новий розгляд.

Рішення ВКДКА № VІІІ-002/2023 від 31.08.2023http://tinyurl.com/sxswa3dm

Невиконання обов’язків. Нез’явлення в судові засідання – залишення позову без розгляду

 

Скаржник скаржиться на те, що адвокат, подавши позов в його інтересах про поновлення на роботі та визнання незаконним звільнення, не з’являлася на судові засідання, у зв’язку із чим було винесено ухвалу про залишення позову без розгляду. Про зазначені обставини адвокат не повідомив свого клієнта. Гонорар наданий клієнтом у розмірі 8 тис. дол. адвокат не повертав.

 

Протягом двох років після винесеної Одеським окружним адміністративним судом ухвали про залишення позову без розгляду, адвокат запевняла клієнта, що справа знаходиться на розгляді у суді, судові засідання переносяться, фактично ввівши клієнта – скаржника в оману щодо фактичних обставин справи.

 

ВКДКА встановила, що адвокат не виконала своїх професійних обов’язків, визначених ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також допустила порушення статей 7, 11, 18, 26, 27, 28 Правил адвокатської етики.

ВКДКА зауважила, що договір про надання правової допомоги на момент розгляду вказаної скарги зберігає свою юридичну силу, оскільки відсутні дані щодо його припинення чи розірвання сторонами, відтак адвокат не звільнений від свого обов’язку надання правової допомоги клієнту.

Грубість вчиненого дисциплінарного проступку полягає в тому, що взявши на себе зобов’язання по Договору, адвокат фактично залишила клієнта без правової допомоги, у зв’язку з чим клієнт не відновив своє порушене право.

Ухвалено нове рішення про позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю.

 

Рішення ВКДКА № VІІІ-003/2023 від 31.08.2023. http://tinyurl.com/bdf87yxd

Відмова в поновлені строку на оскарження рішення

 

Рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області у складі дисциплінарної палати ухвалила 29 березня 2023 року.

Відповідно до матеріалів перевірки, 03 квітня 2023 року КДКА Київської області направила скаржнику копію рішення.

У скарзі до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаржник не спростовує, що ним своєчасно отримано копію рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Ураховуючи норми чинного законодавства, останнім днем тридцятиденного строку для оскарження рішення КДКА було 28 квітня 2023 року.

Першочергова скарга на рішення, яка не відповідала вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року, була направлена до ВКДКА 09.05.2023 року, тобто вже з пропуском строку на оскарження рішення КДКА на 11 днів.

Зі скаргою, яка відповідала вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, скаржник звернувся до ВКДКА 15 червня 2023 року.

Таким чином, скарга подана до ВКДКА з порушенням строку на оскарження рішення, передбаченого ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Підставою для поновлення строку на оскарження рішення КДКА Скаржник зазначає, що скарга була подана у зазначені законом терміни, але в процесі, за вимогами Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, скарга була доповнена та було усунено недоліки.

Разом з тим, ВКДКА критично оцінює доводи Скаржника, оскільки вперше скарга  на рішення направлена до ВКДКА вже з пропуском строку на оскарження рішення КДКА на 11 днів.

Інших підстав для поновлення строку на оскарження рішення КДКА Скаржник не зазначив та не обґрунтував.

Скаргу відхилено.

 

Рішення ВКДКА № VІІІ-003/2023 від 31.08.2023. http://tinyurl.com/syhuvzs

Некоректні висловлювання адвоката в залі судових засідань

В обґрунтування своїх вимог Скаржник наводить постанову судді Солом’янського районного суду м. Києва від 13.11.2020 року та постанову судді Київського апеляційного суду від 20.05.2021 року.

Так, постановою судді Солом’янського районного суду м. Києва від 13.11.2020 року встановлено, що адвокат, здійснюючи захист підозрюваного підчас розгляду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури про продовження тримання підозрюваного під вартою у кримінальному провадженні, перебуваючи в залі судового засідання Солом’янського районного суду м. Києва, вчинив умисні дії, які свідчать про явну неповагу до суду, грубо висловлюючись на адресу головуючого судді, в тому числі із застосуванням ненормативної лексики, поводив себе зухвало, чим порушував порядок під час судового засідання. На розпорядження головуючого судді щодо припинення вказаних дій не реагував, що є проявом неповаги до суду.

Скаржник надав до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури диск із записом судового засідання від 12.11.2020 року.

З прослуханого запису судового засідання вбачається, що адвокат під час розгляду суддею клопотання, відносно судді вживає наступні висловлювання: «Да не нада мені тут розказувати!». При зауваженні судді мати повагу до неї, адвокат каже: «Повагу? Яку повагу? Ви що, закон поважаєте?». Надалі, адвокат знову по відношенню до судді, яка просить дотримуватися поваги до суду, говорить: «Не нада мені тут розказувати». Після того, як суддя зробила адвокату попередження, адвокат відповів судді: «Да ви шо! Ай-я-яй! Як страшно».

Після того як суддя повідомила адвокату про те, що відносно нього буде зараз розглядатися справа про адміністративне правопорушення, адвокат говорить судді: «Да ви шо! Знаєте куди ви собі заткнете цей розгляд?» Коли працівник поліції зробив зауваження відносно поведінки в залі судового засідання, адвокат відповів наступне: «Да пішов ти знаєш куди?». Надалі адвокат, звертаючись до працівника поліції говорить: «Валі! Чо ти тут сидиш?».

Під час розгляду суддею справи про адміністративне правопорушення відносно нього, адвокат звертається до судді: «Знаєш куди ти підеш?» Після чого адвокат покинув залу судового засідання.

З огляду на викладене, ВКДКА зазначила, що в діях адвоката наявні ознаки дисциплінарного проступку у вигляді порушення правил адвокатської етики, а саме статей 12, 12-1, 42, 44, 45 Правил адвокатської етики.

ВКДКА ухвалила рішення про порушення дисциплінарної справи.

Рішення ВКДКА № VІІІ-005/2023 від 31.08.2023http://tinyurl.com/mvwp4csf

Конфлікт інтересів

 

Як вбачається з матеріалів справи, директор ТОВ від імені юридичної особи надав адвокату довіреність, якою уповноважив адвоката здійснювати всі необхідні дії по представництву інтересів довірителя у судах різних інстанцій та юрисдикції, а також в інших державних установах, підприємствах, організаціях, пов’язаних з ремонтом автомобіля NISSAN PRIVATSTAR.

Адвокату було надано, зокрема, такі повноваження: подавати та підписувати позовні заяви, відзиви, відповіді на відзиви, пояснення, скарги на рішення, ухвали та постанови судів різних інстанцій та юрисдикцій, мирові угоди, клопотання та інші документи, вчиняти від імені довірителя всі процесуальні дії, які передбачені процесуальними кодексами України.

Адвокат від імені ТОВ підписав Акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) з ФОП на суму 137 931,00 гривень.

Зі змісту довіреності вбачається, що адвокат таких повноважень не мав.

Довіреність в подальшому скасована Наказом ТОВ.

З матеріалів справи вбачається, що між адвокатом та ФОП було укладено договір про надання правової допомоги.  Як вбачається з додатку до договору, клієнт доручив адвокату підготовку та супровід позовної заяви по цивільній справі за позовом ФОП до ТОВ про стягнення суми.

На виконання умов договору про надання правничої допомоги адвокат підписав та скерував до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву як представник ФОП до свого клієнта ТОВ про стягнення грошових коштів.

Установлено, що адвокат не дотримався вимог ч. 1 ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та допустив грубе одноразове порушення правил адвокатської етики, а саме – порушення статей 7, 9 Правил адвокатської етики.

Грубість вчиненого адвокатом дисциплінарного проступку полягає в тому, що адвокат порушив один з основних принципів здійснення адвокатської діяльності – принцип уникнення конфлікту інтересів.

Зупинено  право на зайняття адвокатською діяльності на 9 місяців.

 

Рішення ВКДКА № VІІІ-006/2023 від 31.08.2023. http://tinyurl.com/hf6akwdz

Оцінка доказів в дисциплінарній справі

У скарзі Скаржник зазначає, що є обґрунтовані підстави вважати, що адвокат здійснював адвокатську діяльність на території Автономної Республіки Крим після її насильницького зайняття збройними силами російської федерації.

Діяльність, яку вів адвокат після лютого 2014 року, використовуючи закони держави-агресора, є такою, що завдає шкоду авторитету адвокатів України та адвокатури в цілому.

 

Окрім цього, вказує, що згідно інформації з сайту: https://advokat-rating.com/chyernyy-spisok-advokatov/kalenchuk-gennadiy-garrievich/ адвоката було засуджено у вересні 2017 року.  Вважає, що він надав максимальну кількість матеріалів, роздруківок тощо, які знаходяться у мережі Інтернет та які можна знайти за пошуковими запитами в сервісах Google. Також вказує, що на долучених ним друкованих матеріалах наявні посилання на сайти, з яких було зроблено відповідні роздруківки, проте належної оцінки КДКА дані матеріали не отримали.

Приймаючи рішення про закриття дисциплінарної справи, КДКА не надала оцінку наданим Скаржником доказам, зазначивши у рішенні: «справжність ксерокопій друкованих матеріалів наданих скаржником в якості додатків до скарги, а саме: витягів про юридичну особу «Асоціація» Колегія адвокатів Республіки Крим, витяг Міністерства юстиції рф, інформація про призначення справи до розгляду, вирок, – перевірити неможливо, через відсутність інформації про джерело та законність отримання зазначеної інформації, представлені ксерокопії належним чином не завірені, а відтак не можуть бути використані в якості належних доказів».

ВКДКА зауважила, що Положення про  порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, не містить вимоги про засвідчення долучених до скарги доказів на підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга).

Повідомлення про надання пояснень

Листом від 10 лютого 2023 року, КДКА повідомила адвоката про надходження до КДКА звернення (скарги) про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із порушенням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та запропонувала у строк до 25 лютого 2023 року подати до КДКА пояснення по суті скарги.

Вказане повідомлення направлене адвокату рекомендованим листом 16 лютого 2023 року.

Згідно зі ст. 26 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку, протягом трьох днів з дати отримання ним доручення голови палати, звертається до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань із зазначенням строку його надання. До повідомлення додається копія заяви (скарги) та копії всіх документів, приєднаних до неї. Належним повідомленням адвоката є надіслання листа поштою рекомендованим відправленням за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України, або надіслання листа на адресу електронної пошти адвоката, зазначену в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Таким чином, ВКДКА констатувала факт того, що повідомлення адвоката відбулося з порушенням, оскільки саме член дисциплінарної палати, а не КДКА, протягом трьох днів з дати отримання ним доручення голови палати, звертається до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань із зазначенням строку його надання.

Матеріали дисциплінарної справи направлено на новий розгляд.

Рішення ВКДКА № VІІІ-007/2023 від 31.08.2023http://tinyurl.com/5n8thn8s

Не здійснено кваліфікацію дій та статей порушень відносно адвоката

КДКА Одеської області встановила, що адвокат, на прохання іншого адвоката, у лютому 2022 року замінив його у справі обвинуваченого за ст. 191 ч. 5 КК України, і прийняв участь як його захисник під час продовження міри запобіжного заходу.

Адвокат не уклав зі своїм підзахисним договір про надання правової допомоги у кримінальному провадженні та без підстав виписав ордер на право своєї участі у захисті.

У ході перевірки було встановлено, що адвокат не уклав з клієнтом договір про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, чим порушив ст. 14, 15 Правил адвокатської етики та ч. 1 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яка наголошує, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

КДКА прийшла до висновку про те, що адвокатом не було укладено договір про надання правової допомоги, без підстав виписано ордер та недотримано вимог законодавства щодо визнання розміру гонорару і порядку його отримання, що є припущенням за відсутності доказів такої поведінки.

Адвокат винен гроші у розмірі 15000 доларів США своєму клієнту.

Однак, він заперечив, що це пов’язано із здійсненням захисту. З цього приводу є рішення суду про стягнення суми боргу за договором позики.

Водночас, КДКА в оскаржуваному рішенні, яким зупинено право на заняття адвокатською діяльністю строком на 9 місяців, встановила склад дисциплінарного проступку, а саме порушення ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8, ст. 11, ч. 1 ст. 12-1 Правил адвокатської етики. Проте, дисциплінарна палата не зазначила, в чому саме полягає порушення вказаних статей Правил.

Направлено матеріали дисциплінарної справи на новий розгляд.

Рішення ВКДКА № VІІІ-009/2023 від 31.08.2023. http://tinyurl.com/2djxy5sy

Поєднання в договорі підприємця і адвоката

Між Клієнтом (скаржником) та приватним підприємцем – адвокатом, що діяла на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, адвокатом, що діяла на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (виконавець), укладено Договір про надання правової допомоги.

ВКДКА звернула увагу, що в Розділі 1 Договору про надання правової допомоги, укладеного між Скаржником і Адвокатом, зазначено що він укладений між, з одного боку – Клієнтом, з іншого – приватним підприємцем – адвокатом. Тобто, зазначено одночасно два правові статуси – приватний підприємець та адвокат.

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність – незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту.

Чинним законодавством України не заборонено одній і тій же особі здійснювати підприємницьку та адвокатську діяльність, в той же час, укладення договору з клієнтом одночасно в правовому статусі і адвоката, і фізичної особи-підприємця, суперечить Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилам адвокатської етики, вводить клієнта в оману стосовно правового статусу особи, з якою укладено договір, наслідків невиконання договору, відповідальності тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).

Частиною 1 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Таким чином, стороною договору про надання правової допомоги є адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання, але аж ніяк не приватний підприємець.

Адвокат не виконала свій обов’язок щодо укладення договору про надання правової допомоги відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також порушила статті 7, 11, 14 Правил адвокатської етики.

Строки притягнення до відповідальності

Разом з тим, частиною 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

На засіданні ВКДКА Скаржник та Адвокат повідомили, що договір припинив свою дію в 2021 році. За твердженням Скаржника, договір був припинений 24.11.2021 року шляхом направлення Скаржником листа Адвокату про припинення договору.

Таким чином, з огляду на ч. 2 ст. 35 Закону, адвокат не може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок у зв’язку із закінченням строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Рішення ВКДКА № VІІІ-0010/2023 від 31.08.2023http://tinyurl.com/vpn96r49

Новини партнерів та ЗМІ